× WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
en

Laboratuvarlar

Çankaya Üniversitesi'nin Mühendislik Bölümleri, derslerin uygulamaları ve araştırmalar için iyi donanımlı eğitim ve araştırma laboratuvarlarına sahiptir. Bunlar bilgisayar, elektronik, mikroişlemci, paralel ve bilimsel hesaplama, CISCO ağ, Paralel ve Bilimsel Hesaplama, CUDA Eğitim, Sanal Gerçeklik ve Konumsal / Medikal Modelleme & Simülasyon Laboratuvarlarıdır.
Bilgisayar Laboratuvarları
Bilgisayar laboratuvarlarının her birinde 40 adet Windows ve Linux işletim sistemleri ile çalışan yüksek performanslı bilgisayarlar vardır. Bu laboratuvarlarda Bilgisayar Mühendisliği Temelleri (Fundamentals of Computer Engineering), Bilgisayar Programlama (Computer Programming) ve İleri Programlama (Advanced Programming) derslerinin uygulamaları yapılmaktadır.
Mikroişlemci Laboratuvarı
Mikroişlemci Laboratuvarında 65 adet hem Windows, hem de Linux işletim sistemi ile çalışan bilgisayarlar vardır. Bu laboratuvarda mikroişlemci ve mikrokontrolör geliştirme kartları ile çeşitli deneyler yapmak mümkündür. Bu laboratuvar, daha çok Mikroişlemciler (Microprocessors), İşletim Sistemleri (Operating Systems), Veri Yapıları (Data Structures) gibi derslerin uygulamaları için kullanılmaktadır.
CISCO Ağ Laboratuvarı
CISCO Ağ Laboratuvarında 25 öğrenci kapasiteli CISCO bilgisayar ağ birimleri (router ve switch) bulunmaktadır. Öğrenciler, gerçek CISCO anahtar (switch) ve yönlendirici (router) sistemleri kullanarak bilgisayar ağları oluşturmakta ve gerçek ortamda pratik yapma olanağına sahip olmaktadır. Biri Balgat diğeri Merkez kampüste olmak üzere ayni kapasiteli iki laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarlar ayni zamanda CISCO CCNA sertifika kursları için de kullanılacaktır.
Paralel ve Bilimsel Hesaplama Laboratuvarı
Paralel ve Bilimsel Hesaplama Laboratuvarı bünyesinde uzun süreli ve yüksek sistem kaynağı gerektiren projelerin çalıştırılması amacıyla kullanılmakta olan 34 adet yüksek kapasiteli bilgisayardan oluşan bir bilgisayar kümesi bulunmaktadır. Bilgisayarlar üzerinde Scientific Linux işletim sistemi çalışmakta olup bilgisayarlara uzaktan iş bırakılabilmektedir. Bilgisayar kümesi web arayüzüne http://siber.cankaya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
CUDA Eğitim Laboratuvarı
CUDA Eğitim Laboratuvarı, NVIDIA tarafından yürütülen bir program kapsamında, "CUDA Teaching Center" unvanını almaya hak kazanmış 6 yüksek performanslı bilgisayar ve grafik kartı bulunduran bir laboratuvardır. Laboratuvar lisans ve yüksek lisans dersleri kapsamında verilen Ar-Ge çalışmaları için kullanılmaktadır.
Sanal Gerçeklik Laboratuvarı
Sanal Gerçeklik Laboratuvarı (SG-Lab) yenilikçi teknolojilerin getirilerinden yararlanılarak sürükleyici üç boyutlu sanal ortamlar, arttırılmış gerçeklik uygulamaları, oyun ve animasyon teknolojileri konusunda bilimsel çalışmalar yürütmek için kurulmuş, ve bu hedef doğrultusunda akademik çalışmalar yürüten bir araştırma birimidir. Merkezimizde sanal gerçeklik uygulamaları ve oyun teknolojileri geliştirmeye uygun donamım, Oculus Rift DK2 3B sanal gerçeklik gözlüğü, Unity 3B, CryTek ve UnReal Oyun Geliştirme Motoru lisansları mevcuttur.
Konumsal/Medikal Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı
Konumsal/Medikal Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı TÜBİTAK 1003 Programı kapsamında destek alan bir proje ile kurulmuştur. Laboratuvar, temin edilen yeni donanımlarla, objelerin ve canlıların hareketleri ile büyüklüklerinin üç boyutlu olarak izlenmesi ve ölçülebilmesi, tıbbi görüntülerin işlenmesi ve üç boyutlu değerlendirilmesi gibi konularda da araştırma çalışmalarının yürütülebileceği bir duruma getirilmiştir. Laboratuvarda, 5 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 2 adet optik izleme sistemi bulunmaktadır.
Büyük Veri Analizi Laboratuvarı
Büyük Veri Analizi Laboratuvarı büyük veri araştırmaları için kurulmuş, 4 adet sunucu ve Hadoop/Spark gibi yazılım kütüphanelerinden oluşmaktadır. Lisans ve lisansüstü tez/araştırma çalşmalarında, lisans bitirme projelerinde ve ayrıca ilgili derslerin proje çalışmalarında kullanılmaktadır.