× WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
en

Lisans Dersleri

Zorunlu Dersler
Ders Kodu ve AdıCENG 105 - Bilgisayar Mühendisliği Oryantasyonu
Kredi2 0 2 (AKTS: 2)
Ders TanımıBu ders, bilgisayar mühendisliği öğrencileri için bir oryantasyon dersidir. Bilgisayar mühendisliği alanı, bölüm akademik programı, kurallar ve yönetmelikler hakkında genel bilgi verilmesi; birimler, boyutlar, hata analizi, bilgisayar sistemleri, veri sunumu ve sayı sistemleri, derleyiciler, tarayıcılar ve Internet; etik, yasal ve güncel konular, teknik ziyaretler ve sunumlar.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng105.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 111 - Bilgisayar Programlama I
Kredi3 2 4 (AKTS: 4)
Ders TanımıBilgisayar programlamaya giriş. Algoritma geliştirme ve bilgisayar programlama temelleri. Veri giriş ve çıkışı, veri türleri ve değişkenler, ifadeler, karar ve yineleme yapıları, fonksiyonlar, stringler, temel veri yapıları, dosya yönetimi.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng111.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 114 - Bilgisayar Programlama II
Kredi3 2 4 (AKTS: 7)
Ders TanımıC dilinde programlama. Yapısal problem çözümü, top-down analizi ve çözüm algoritması tasarımı. Seçim ifadeleri, döngü ifadeleri, fonksiyonlar, göstergeler, 1 ve 2 boyutlu diziler, karakter ve stringler, yapılar ve metin dosyaları.
Ön KoşullarCENG 111
Ders Web Sayfasıhttp://ceng114.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 124 - Ayrık Yapılar
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıÖnerme mantığı, ispatlara giriş, kümeler, ilişkiler ve fonksiyonlar, veri yapısı ve grafik gösterimi uygulamaları, parçalı sıralı setler, ağaç yapıları, cebirsel yapılar, Boolean cebiri, hata düzeltme kodları, dil bilgisinine, makinelere ve dillere giriş.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng124.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 200 - Yaz Stajı I
Kredi0 0 0 (AKTS: 5)
Ders TanımıÖğrencilerin en az 20 iş günlük yaz eğitimi yapıp başarılı bir şekilde tamamlaması gerekir. Yaz stajı bölüm tarafından hazırlanan kurallar ve düzenlemelere uygun yapılmalıdır. Her iki staj için öğrencilerin pratik tecrübelerini gözlemleyip, anlatıp raporlaması beklenir.
Ön KoşullarCENG 114
Ders Web Sayfasıhttps://cengstaj.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 218 - Veri Yapıları
Kredi3 2 4 (AKTS: 7)
Ders TanımıBu ders, soyut veri yapılarını Java programlama dilini kullanarak tasarlama ve geliştirme konularına giriş yapar. Bağlı yapılar, yığıtlar, kuyruklar, özyinelemeli algoritmalar, ikili ağaçlar, dengelenmiş ağaçlar ve özet tabloları konularını kapsar.
Ön KoşullarCENG 114
Ders Web Sayfasıhttp://ceng218.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 222 - Bilgisayar Organizasyonu
Kredi3 0 3 (AKTS: 7)
Ders TanımıBu ders bilgisayar organizasyonu, işlemci, ana bellek ve girdi/çıktı araçlarının görevleri hakkında temel bilgiler sunar; programlama kavramını makine işlemleri dizisi (assembly dili) olarak işler.
Ön KoşullarEE213
Ders Web Sayfasıhttp://ceng222.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 235 - Olasılık ve İstatistiğe Giriş
Kredi3 0 3 (AKTS: 6)
Ders TanımıÖrnek uzaylar ve olaylar, koşullu olasılık ve bağımsızlık. Kesikli ve sürekli rassal değişkenler, olasılık dağılımları, beklenen değer ve dağılım parametreleri. Kesikli olasılık dağılım fonksiyonları (binom, geometrik, negatif binom, Poisson dağılımları) . Sürekli olasılık dağılımları (düzgün, normal, üstel ve gamma dağılımları). Tesadüfi örnekleme, örnekleme dağılımları, merkezi limit teoremi, güven aralıkları.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng235.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 236 - Sayısal Analiz
Kredi3 0 3 (AKTS: 6)
Ders TanımıBu ders sayısal algoritmaların anlaşılması, çözüm türlerine göre sayısal problemlerin sınıflandırılması ve çözümlerin geliştirilebilmesi için bilgisayar yöntemlerine giriş yapma konularını kapsar. Kayan nokta aritmetiği, hata analizi, sayısal hesaplama cihazı olarak bilgisayarların kullanımı, denklem köklerinin yakınsaması, doğrusal denklemler için doğrudan ve aşamalı yöntemler, doğrusal olmayan denklemler, interpolasyon ve fonksiyon yaklaşımı, sayısal türev ve integral konularını içermektedir.
Ön KoşullarCENG 114 && MATH 158
Ders Web Sayfasıhttp://ceng236.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 241 - Nesneye Yönelik Programlama
Kredi3 2 4 (AKTS: 5)
Ders TanımıBu ders Nesneye Yönelik bir programlama dilini kullanarak yapılar ve soyut veri türleri, fonksiyon aşırı yüklemesi, sınıflar ve operatör aşırı yüklemesi, miras, sanal fonksiyonlar, şablonlar ve çokbiçimlilik kavramlarına giriş yapmaktadır.
Ön KoşullarCENG 114
Ders Web Sayfasıhttp://ceng241.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 300 - Yaz Stajı II
Kredi0 0 0 (AKTS: 5)
Ders TanımıÖğrencilerin en az 20 iş günlük yaz eğitimi yapıp başarılı bir şekilde tamamlaması gerekir. Yaz stajı bölüm tarafından hazırlanan kurallar ve düzenlemelere uygun yapılmalıdır. Her iki staj için öğrencilerin pratik tecrübelerini gözlemleyip, anlatıp raporlaması beklenir.
Ön KoşullarCENG 200
Ders Web Sayfasıhttps://cengstaj.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 328 - İşletim Sistemleri
Kredi3 0 3 (AKTS: 7)
Ders TanımıBu ders işletim sistemleri kavramları, işletim sistemi tasarımı ve geliştirme konularına giriş yapar. Süreç yönetimi, işlemci zamanlama, hafıza ve cihaz yönetimi, çoklu süreçler, çok parçacıklı programlama, süreçler arası iletişim, süreç tıkanıklığı ve dosya işleme konularını kapsar. Laboratuvar oturumlarında çoklu süreçler, çok parçacıklı programlama ve süreçler arası iletişim konuları işlenir.
Ön KoşullarCENG 114
Ders Web Sayfasıhttp://ceng328.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 329 - Mikroişlemciler
Kredi2 2 3 (AKTS: 6)
Ders TanımıMikroişlemcilere giriş. Mikrobilgisayar mimarisi. Örnek mikroişlemci. Aritmetik Mantık Birimi yapısı. Assemly dili ile programlama. Zamanlayıcılar ve kesmeler. Paralel ve seri girdi/çıktı programlama.
Ön KoşullarEE 213
Ders Web Sayfasıhttp://ceng329.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 356 - Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Kredi3 0 3 (AKTS: 6)
Ders TanımıVeritabanı Yönetim Sistemlerine giriş, ilişkisel veritabanları, sorgulama dilleri, SQL. Veritabanı tasarımı.
Ön KoşullarCENG 218
Ders Web Sayfasıhttp://ceng356.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 382 - Web Programlama
Kredi2 2 3 (AKTS: 6)
Ders TanımıBu ders ilk olarak HTML ve CSS kullanarak web sayfası oluşturma konularını içerir. Ardından etkin bir şekilde modüler web sayfası parçacıkları geliştirmek ve veri güdümlü belgeler oluşturmak için modern web tasarım çatıları tanıştırılır. JavaScript Object Notation (JSON) kullanarak veri tanımlama ve iletişimi, web üzerinde RESTful API erişimi. Güncel web geliştirme çatıları kullanımı ve NoSQL veritabanlarıyla entegrasyon.
Ön KoşullarCENG 218
Ders Web Sayfasıhttp://ceng382.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 383 - Algoritmalar
Kredi3 0 3 (AKTS: 6)
Ders TanımıBu ders algoritmaların tasarlanması ve geliştirilmesi konularına giriş yapar; asimptotik analiz, böl-ve-yönet algoritmaları, açgözlü algoritmalar, veri yapıları, çizge algoritmaları konularını içerir.
Ön KoşullarCENG 218
Ders Web Sayfasıhttp://ceng383.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 393 - Bilgisayar Ağları
Kredi3 0 3 (AKTS: 6)
Ders TanımıBu ders, yerel ve geniş bilgisayar ağları üzerinde veri iletişimi için kullanılan kurallar ve yöntemlerin detaylı açıklamasını kapsar. Bilgisayar ağlarının, iletişim protokolleri tasarımları ISO OSI ve TCP/IP protokolleri için genel bakış sunar. Fiziksel, veri bağlantısı, ağ, iletişim katmanları incelenir. Laboratuvarda alan adı sistemine giriş yapılır ve ağ programlama uygulamalar yapılır.
Ön KoşullarCENG 114
Ders Web Sayfasıhttp://ceng393.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 396 - Yazılım Mühendisliği
Kredi3 0 3 (AKTS: 6)
Ders TanımıGeniş kapsamlı olan bu dersin amacı, öğrencilere Yazılım Mühendisliği'nin temel kavramlarını tanıtmaktır. Öğrencilerle plan odaklı ve çevik yazılım geliştirme metodolojilerini, gereksinim analizinden yazılım tasarımı, mimarisi ve test süreçlerine kadar yazılım geliştirme aşamalarını paylaşır. Gelişen teknolojiler ve eğilimler ışığında, proje yönetiminin temelleri ve yazılım ölçümleri de paylaşılmaktadır.
Ön KoşullarCENG 218
Ders Web Sayfasıhttp://ceng396.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 403 - Mühendislikte Sosyal Konular
Kredi3 0 3 (AKTS: 3)
Ders TanımıBu dersin dersin amacı, öğrencilere Mühendisliğin teknik olmayan yönlerini tanıtmaktır. İş hayatındaki proje yönetimi, risk ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve inovasyon, mühendislik standartları, sağlık ve güvenlik, mühendislik çözümlerinin yasal sonuçları, sürdürülebilir gelişme, mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki küresel ve sosyal etkileri işlemekte, ve yaşamboyu öğrenme ihtiyacının farkındalığını sağlar, bilgiye erişim, ve bilim ve teknolojideki gelişmelerin gözleyebilir ve kendisini sürekli yeniler.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng396.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 407 - Yenilikçi Sistem Tasarımı ve Geliştirme I
Kredi1 2 2 (AKTS: 5)
Ders TanımıÖğrenciler bu derste bir öğretim üyesinin danışmanlığında endüstriyel takım projesine veya bireysel/grup projesinde görevlendirilirler. Bu dersin temel amacı öğrencilerin karmaşık bir probleme yenilikçi bir çözüm oluşturup, bu çözümü uygulamaya geçirmeleridir. Bu derste öğrencilerin gereksinim analizi dokümanı hazırlamaları ve seçtikleri projeye uygun nitelikte endüstri ile ve/veya danışmanları ile birlikte tasarım yapmaları beklenmektedir.
Ön KoşullarCENG 396
Ders Web Sayfasıhttp://cengproject.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 408 - Yenilikçi Sistem Tasarımı ve Geliştirme II
Kredi1 2 2 (AKTS: 6)
Ders TanımıÖğrenciler bu derste bir öğretim üyesinin danışmanlığında endüstriyel takım projesine veya bireysel/grup projesinde görevlendirilirler. Bu dersin temel amacı öğrencilerin karmaşık bir probleme yenilikçi bir çözüm oluşturup, bu çözümü uygulamaya geçirmeleridir. Bu derste öğrencilerin yaptıkları tasarımı ürüne dönüştürmeleri ve test etmeleri beklenmektedir.
Ön KoşullarCENG 407
Ders Web Sayfasıhttp://cengproject.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 442 - Programlama Dilleri
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıDil kategorileri, Dil tasarımı, Programlama dillerinin gelişimi, Sözdizimi, Anlambilim, Sözcük ve sözdizimi analizörleri, Adlar, Bağlar, Tür denetimi, Kapsam belirleme, Veri türleri, İfadeler, İfadeler, İfade düzeyinde kontrol yapıları, Alt programlar, Soyut veri türleri, İşlevsel programlama dilleri , Mantık programlama dilleri.
Ön KoşullarCENG 218
Ders Web Sayfasıhttp://ceng442.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 466 - Yapay Zeka
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıYapay zeka, şu an için insanların daha iyi gerçekleştirebildiği işleri bilgisayarların da gerçekleştirebilmesi ile ilgilenen bilim dalıdır. Bu dersin temel amacı yapay zeka kavramının bazı teorik temellerini sunmaktır. Genel olarak hem teorik arkaplan, hem de uygulamalı deneyim vurgulanmaktadır.
Ön KoşullarCENG 218
Ders Web Sayfasıhttp://ceng466.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 491 - Biçimsel Diller ve Otomata Teori
Kredi3 0 3 (AKTS: 6)
Ders TanımıIntroduction to strings, languages, and grammars. Concept of abstract machines and language acceptance. Deterministic and nondeterministic finite state machines. Regular expressions. Machines with pushdown tape. Context-free grammars and parse trees. Turing machines and recursive functions. Unrestricted grammars.
Ön KoşullarCENG 124
Ders Web Sayfasıhttp://ceng491.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 497 - Bilgisayar Grafikleri
Kredi2 2 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıBilgisayar grafik tekniklerinin ileri düzey uygulamalarına genel bakış. Gölgeleme, deformasyon, ışın izleme, radyosite, doku eşleme, fraktal gösterim. Dijital animasyonun oluşturulması için hareket kavramları tanıtılmaktadır. Özellikle kullanıcı arayüzleri ve pencere yöneticilerine ilişkin grafiksel iş istasyonu tasarımı kavramları tanıtılmaktadır.
Ön KoşullarCENG 218 && MATH 205
Ders Web Sayfasıhttp://ceng497.cankaya.edu.tr/
Seçmeli Dersler
Ders Kodu ve AdıCENG 344 - Java Programlamaya Giriş
Kredi2 2 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıBu derste, Java programlama dili kullanarak nesneye dayalı programlama kavramları işlenmektedir. Java programlama dilinin temelleri, sınıflar ve nesneler, miras alma (inheritance), kapsülleme, bilgi saklama (information hiding) konularını içermektedir. Bunlarla birlikte, grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ve olaya güdümlü programlama (event driven) gibi konular da ders kapsamındadır.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng344.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 346 - Derleyici Tasarımı
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıDerleyicilerin tasarımı ve yapımında yer alan ilkeler, algoritmalar ve veri yapıları. Sonlu durum makineleri, sözcük analizi, bağlamdan bağımsız gramerler, aşağı açılan ayrıştırıcılar, LR ve LALR ayrıştırıcılar, diğer ayrıştırma teknikleri, sembol tabloları, hata düzeltme, ara kod üretimine giriş.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng346.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 348 - Konumsal Bilgi Teknolojilerinde Temel Konular
Kredi2 2 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıKonumsal Bilgi Teknolojilerinin (KBT) tanımı, KBT'de temel terminoloji, harita izdüşümleri, Küresel Konumlama Sistemi ve bileşenleri, Uzaktan Algılama teknolojisi ve bileşenleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve bileşenleri, coğrafi veri tipleri, coğrafi veri yapıları, coğrafi veri tabanı oluşturma, CBS yazılım ve donanımı, coğrafi verinin görselleştirilmesi, coğrafi analiz.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng348.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 353 - Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıBu dersin konuları, sistem analistleri ve tasarımcılarının bilişim sistemlerini geliştirme sürecinde ihtiyacı olan kavramları, metodolojileri, teknikleri ve araçları kapsar. Bu dersi tamamladıktan sonra, öğrencilerin nesne yönelimli tasarım araçlarını kullanarak BT sistemlerinin yapısını ve süreçlerini analiz ederek tasarımını gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng353.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 358 - Pratik UML
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıReview of Object oriented concepts. The rational Unified process. Fundamentals of UML. Use case diagrams. Class diagrams and associations, Object diagrams. Behavioral diagrams, Sequence diagrams, collaboration diagrams, activity diagrams, state diagrams. Implementation Diagrams, component diagrams, deployment diagrams.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng358.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 361 - Yenilikçi Oyun Tasarımı
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıBu ders, oyun tasarımının yenilikçi temellerini; oyuncular, oyuncu birikimi, kurgusal mekanikler, oyununu dengelenmesi ve kullanıcı tecrübesinin modellenmesi gibi konular üzerinden açıklayacaktır. Ayrıca bu ders, oyun tasarımının teori ve pratiklerini incelenerek, oyun geliştirme işinin tasarım ve değerlendirme süreçleri detaylandırılacaktır. Sonuç olarak, öğrenci ders sayesinde oyun tasarımı ve geliştirme aktivitelerinin yenilikçi yönü hakkında fikir ve bilgi sahibi olacaktır.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng361.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 394 - İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıKullanıcı arayüzü temel prensipleri. İnsanın yetenekleri ve sınırları. Etkileşim Stilleri. Kullanılabilirlik prensipleri. Kullanıcı ve görev analizi. Arayüz tasarım prensipleri ve kullanılabilirlik kuralları. Arayüz değerlendirme metodları. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü içinde HCI. Yeni kullanıcı arayüzü teknolojileri.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng394.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 434 - Gezgin ve Kablosuz Hesaplama
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıUbiquitous access to information, anywhere, anyplace, and anytime, will characterize whole new kinds of information systems in the 21st Century. These are being enabled by rapidly emerging wireless communications systems, based on radio and infrared transmission mechanisms, and utilizing such technologies as cellular telephony, personal communications systems, wireless PBXs, and wireless local area networks. These systems have the potential to dramatically change society as workers become "untethered" from their information sources and communications mechanisms. While there is a rich body of knowledge associated with radio system engineering, the needed expertise must build upon this to encompass network management, integration of wireless and wireline networks, system support for mobility, computing system architectures for wireless nodes/base stations/servers, user interfaces appropriate for small handheld portable devices, and new applications that can exploit mobility and location information.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng434.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 435 - Veri Güvenliği Ve Kriptografiye Giriş
Kredi0 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıBu ders, bilgi güvenliğinin sağlanması hususunda ihtiyaç duyulan teorik ve pratik bilgilerin verildiği bir giriş seviyesi dersidir. Bu ders kapsamında, bilgi güvenliği kavramları ve modelleri, güvenlik ilkeleri, güvenlik gereksinimleri, tehditler ve saldırılar, kriptografik yöntemler ve kullanımları, anahtar dağıtımı, sayısal imza ve veri iletişim protokolleri konuları işlenmektedir.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng435.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 439 - Ağlararası İletişim
Kredi2 2 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıBilgisayar ağları ve Ağlararası İletişime giriş, küçük ve büyük ölçekli ağlarda yönlendiriciler (routers) ve anahtarlayıcıların (switch) mimarısı, bileşenleri, ve operasyonları; yönlendirme ve paket iletimi için Cisco IOS kullanarak yönlendiricilerin yapılandırılması; IPv6'ya giriş.
Ön KoşullarCENG 290
Ders Web Sayfasıhttp://ceng439.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 440 - İleri Ağlararası İletişim
Kredi2 2 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıBu ders ayrıntılı olarak paket yönlendirme (routing) algoritmaları ve onların yapılandırmasını kapsar ve statik ve dinamik yönlendirme algoritmaları içerir. Statik yönlendirmede ele alınan konular şunlardır: Yönlendirme tablosu oluşturmak, Yol tayini, Yönlendiricilerin anahtarlama (switching) işlevleri. Dinamik yönlendirme konuları şunlardır: Mesafeler ve ölçütler, "Distance Vector" yönlendirme protokolleri: RIPv1 ve RIPv2, EIGRP uygulama ve yapılandırma, "Link-State" yönlendirme protokolleri: OSPFv2 operasyonu ve yapılandırması. Ders ayrıca değişken uzunlukta ağ maskeler (netmask) ve CIDR adresleme, ağ cihazlarını yapılandırma ve sorun giderme, ve datalink protokollerinde genel sorunların çözülmesi konularını da kapsamaktadır.
Ön KoşullarCENG 439
Ders Web Sayfasıhttp://ceng440.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 444 - İleri Java Programlama
Kredi2 2 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıBu ders Java programlama dilindeki ileri konuları kapsar. Dosya girdi/çıktı özellikleri, hata yönetimi, çok iş parçacıklı programlama, Java'nın kullanıcı arayüzü özellikleri, ağ programlama Tika, Lucene ve JSoup gibi bilgi erişimi uygulamaları için açık kaynak kütüphanelerini tanıtır.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng444.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 460 - Çoklu Ortam Hesaplamaya Giriş
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıÇokluortam verileri genellikle büyük boyutlu olduğundan, bu verileri depolama ortamlarında saklama ve sınırlı bant genişli ağlar üzerinden iletebilmek için etkili şekilde sıkıştırılmış olmaları gerekir. Veri sıkıştırmayla ilgili bu zorluğu aşmak için çok sayıda çokluortam kodlama algoritması geliştirilmiş, kodlama standartları ve şartnameleri uluslararası standardizasyon kuruluşları ve/veya sanayi konsorsiyumları tarafından oluşturulmuştur. Çokluortam kodlama, ses, konuşma, görüntü ve video gibi dijital bilgilerin çeşitli türlerinin temsillerini tanımlar iken, bu ders esas olarak bu dijital verilerin yönetilmesi ve işlenmsi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle, çokluortam kodlama işleyişini derin bir şekilde anlamak hem multimedya geliştiriciler ve hem bu sistemlerin kullanıcıları için önemli hale gelmiştir.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng460.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 462 - Sayisal Görüntü İşleme
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıGörüntü model örnekleme ve nicemleme, piksel ve resim geometrisi arasındaki temel ilişki, iki boyutlu Fourier dönüşümleri, resim geliştirme, uzaysal ve frekans alanı metodları, resim yenileme ve resim parçalama.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng462.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 464 - Veri Madenciliğine Giriş
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıBilgi keşfetme ve veri madenciliği temelleri. Veri madenciliği prensipleri. Veri önişleme. Sınıflama: Karar ağacı algoritması. Diğer Sınıflama yöntemleri. Kümelemenin temelleri. K-means kümeleme algoritması. Diğer kümeleme yöntemleri. İlişkilendirme kuralları. Sapan veri belirleme.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng464.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 468 - Bilgi Mühendisliği
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıBilgi Mühendisliği, Yapay Zeka alanı altında yer alan bilgi tabanlı sistemleri geliştiren çalışma alanıdır. Bu sistemler, gerçek hayat problemlerine bilgi, kural ve tümevarım mekanizmaları kullanarak çözüm üretirler. Bu dersin ana amacı; çeşitli uzmanlık alanlarındaki büyük problemlerin çözümü için ilgili alana yönelik bilgi birikiminden faydalanan uzman sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli bilgileri paylaşmaktır.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng468.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 471 - Paralel Hesaplama
Kredi2 2 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıParalel Hesaplama dersi, dağıtık ve paralel hesaplama konularını işlemektedir. Ders teorik ve uygulama halinde verilmektedir. Teorik kısımda dağıtık ile paralel işlem farkını, dağıtık ve paralel sistemlerin sınıflandırılmasını ve bellek paylaşımlı ve mesaj iletimle paralel programlama modellerine vurgu yapılmaktadır. Uygulama kısmında ise Message Passing Interface (MPI) öğretilmekte ve bir paralel bilgisayar kümesi üzerinde paralel program geliştirilmesinde kullanılmaktadır.
Ön KoşullarCENG 114, CENG328
Ders Web Sayfasıhttp://ceng471.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 473 - Veri Analizi
Kredi2 2 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıBu ders, veri bilimcilerin algoritmalarının arkasındaki fikirlerin çoğunun nereden geldiğini anlamalarına yardımcı olmak için veri analizine giriş niteliğindedir. Konular örnekleme, tahmin, hipotez testi, doğrusal regresyon, varyans analizi, kategorik veri analizi ve parametrik olmayan istatistiklerden seçilmiştir. Bu dersin amacı öğrencilere veri biliminin temel kavramlarını tanıtmaktır.
Ön KoşullarCENG 235
Ders Web Sayfasıhttp://ceng473.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 474 - Veri Bilimine Giriş
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıVeri toplama, temizleme, analiz etme, inceleme ve görselleştirme amaçları için hazır araçları kullanarak ve program geliştirerek Veri Bilimi konusuna giriş; veri odaklı çıkarımlar ve kararlar vermek ve sonuçları etkin bir şekilde iletmek. Veri manipülasyonunu öğrenme, istatistik ve makine öğrenmesi kullanarak veri analizi gerçekleştirme, bilgi görselleme ile veri iletişimi, güncel teknikleri kullanarak veri ile çalışmak.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng474.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 475 - Veri Görselleştirme
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıVeri görselleştirme hem küçük hem de büyük ölçekli verilerin temsilinde önemli bir rol oynar. Bir veri bilimcisinin temel becerilerinden biri, çekici bir hikaye anlatmak, verileri ve bulguları ulaşılabilir ve uyarıcı bir şekilde görselleştirmektir. Verileri görselleştirmek için bir yazılım aracından nasıl yararlanılacağını öğrenmek ayrıca bilgi çıkarmanızı, verileri daha iyi anlamanızı ve daha etkili kararlar almanızı sağlar. Bu derste, coğrafi veri görselleştirme araç ve tekniklerini içeren temel, ileri ve özel görselleştirme araçları tanıtılacaktır.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng475.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 476 - Büyük Veri
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıDijital dünyamızdaki veriler her geçen gün daha da büyüyor. Klasik teknikleri ve veritabanı çözümlerini kullanarak büyük veri işleme olanaksızdır. Bu nedenle, dağıtılmış büyük veri depolama ve işleme teknikleri, bilim, teknoloji, işletme ve diğerleri dahil hayatımızın hemen hemen tüm alanları için çok önemlidir. Bu derste büyük veri depolama ve işleme teknikleri ve ilgili en son araçlar gözden geçirilecektir. Büyük veri konularında makine öğrenmesi de ele alınacaktır. Öğrenciler derste öğrendiklerini bir dönem projesinde uygulayacaklardır.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng476.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 480 - Makine Öğrenmesi
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders Tanımıİnsanlarda ve makinelerde öğrenme sürecine genel bakış, makine öğrenmesi kavramları, algoritmaları ve teknikleri. Konular, özellikler ve kalıplar, uzaklık ölçütleri, sınıflandırma, kümeleme, denetimli ve denetimsiz öğrenme, yeniden uygulamalı öğrenme, karar ağaçları içerir.
Ön KoşullarCENG 466
Ders Web Sayfasıhttp://ceng480.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 481 - Yapay Sinir Ağları
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıYapay sinir ağlarına genel bakış, eğitim algoritmaları, geri yayılım, feedforward ve yinelenen ağlar. Yapay sinir ağları tasarımında temel kavramlar ve bunların ana uygulama alanları da tanıtılmaktadır.
Ön KoşullarCENG 466
Ders Web Sayfasıhttp://ceng481.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 483 - Nesnelerin İnterneti
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıBu ders öğrencilere Nesnelerin İnterneti (IoT) sistemleri kurma konusunda bilgi ve beceri kazandırmak için tasarlanmıştır. Ders boyunca IoT dünyasının farklı seviyelerinde kullanılan tüm kilit teknolojileri ve bunların IoT sistemlerini oluşturmak için nasıl bütünleştiğini inceleyecek bir sistem mühendisliği yaklaşımı benimsenmiştir. Ders sırasında farklı üreticilerin ürettiği çeşitli cihazlar, platformlar ve yazılım araçları tanıtılacaktır.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng483.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 485 - Blokzincir Teknolojisine Giriş
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıTemel seviyeden yazılım geliştirme yaşam döngüsüne kadar blockchain teknolojisine genel bakış. İlk bölümde Blockchain'e giriş, kripto para kavramı ve diğer kripto varlıklar, akıllı sözleşmelerin temelleri ve dApp'ler, Ethereum ekosistemi ve geliştirme araçları konuları işlenecektir. Ardından, Solidity kullanarak bir test blok zincirinde akıllı sözleşmeler tasarlama, yazma, test etme, dağıtma ve sürdürme süreçleri anlatılarak yazılım geliştirme yaşam döngüsü tecrübe edilecektir.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng485.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 489 - Yazılım Kalite Güvencesi
Kredi3 0 3 (AKTS: 5)
Ders TanımıBu dersin temel amacı öğrencilere yazılım kalite güvencesi hakkında temel bilgi sağlamaktır. Öğrenciler, bu ders yardımıyla kalite kavramı, kalite planlaması, risk analizi ve çözümlemesi konularında temel bilgi sahibi olabileceklerdir. Bu ders ayrıca yazılım kalite standartlarını, yazılım test tekniklerini, stratejilerini ve metriklerini öğretmeyi hedeflemektedir.
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng489.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve AdıCENG 499 - Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular
Kredi3 0 3 (AKTS: 6)
Ders Tanımı-
Ön Koşullar-
Ders Web Sayfasıhttp://ceng499.cankaya.edu.tr/