× WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
en

Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bölümümüz, 1997 yılında Üniversite ile aynı yılda kurulmuş ve lisans eğitimine de aynı yıl başlamıştır. Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2000 yılında başlamıştır. Lisans Programımız MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir. Bölümümüz aynı zamanda Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) tarafından EURO-ACE diploma eki vermekle yetkilendirilmiştir. Bu sayede mezunlarımız Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde yapacakları yüksek lisans ve iş başvuruları sürecinde herhangi bir denklik işlemine ihtiyaç duymamaktadırlar.
Vizyonumuz; bilimsel ve yeni teknolojileri kullanan çok yönlü bir eğitim veren, mezunları ulusal ve uluslararası düzeyde iyi tanınan, saygın ve çalışma hayatında tercih edilen ülkemizin en seçkin bilgisayar mühendisliği bölümleri arasında yer almaktır.
Misyonumuz; çok iyi kuramsal bilgi ile birlikte uygulamalı eğitim yaparak,
  • bireysel olduğu gibi ekip çalışması becerisine sahip,
  • araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici,
  • yaratıcı, yenilikçi ve disiplinlerarası çalışma yetkinliğine sahip,
  • yazılım, donanım ve bilişim alanlarında tasarım ve geliştirme yapabilen,
  • etik ve sosyal sorumluluk bilincinde çevre ve toplum çıkarlarını gözeten
bireyler yetiştirmek ve sektörün insan kaynakları ihtiyacı dışındaki teknoloji, inovasyon ve araştırma-geliştirme ihtiyaçlarını karşılamaktır.
Program Eğitim Amaçlarımız kapsamında Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
  • iş yaşamındaki kapsamlı problemlere profesyonel sorumluluk ve etik bilinciyle, bireysel ve takım içinde, teknolojik değişimlere hızla uyum sağlayarak çözüm geliştirebilen ve uygulayabilen,
  • bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında akademik ve ileri düzey araştırma ve geliştirme yapabilen,
  • yenilikçi ve girişimci bir vizyonla ulusal ve uluslararası düzeyde yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve mevcutların iyileştirilmesine katkı verebilen, mesleklerinde saygı duyulan
mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Program Çıktılarımız; öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlayan yeteneklerdir. Bölüm program çıktıları için tıklayınız.

Kalite Güvence Sistemimiz; 2009 yılından beri uygulanmakta olup bölümümüz program yeterliliklerinin, müfredatının ve her bir ders için öğrenme kazanımlarının güncellenmesi sürecini kapsar.

Sürekli İyileştirme Süreci