× WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
en

Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Eğitim Programları

Tezsiz Yüksek Lisans

Bilgi Teknolojileri Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az iki, en fazla üç yarıyıldır.

Ders Yükümlülükleri

  • Öğrenciler, Bilgi Teknolojileri Tezsiz yüksek lisans programında toplamı 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile seminer / proje dersi almalıdır. Bu 10 dersin üçü aşağıdaki Zorunlu Dersler tablosunda verilen dersler olmak üzere kalan yedi ders yine aşağıdaki Seçmeli Dersler tablosundaki derslerden ve / veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü dışında başka bölümlerin verdiği dersler arasından seçilecektir. Bölüm dışından alınacak derslerin danışman onayından geçmesi zorunludur.
  • Seminer/Proje Dersi: Öğrenciler, seminer/proje dersi kapsamında bir seminer ödevi/projesi hazırlamak ve dersin alındığı yarıyıl sonunda bu ödevi/projeyi sunmak zorundadır. Öğrenciler, dönem seminer/proje dersine Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı tarafından belirtilen yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı rapor vermek zorundadır.
  • Ayrıca, Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği'nde belirtildiği üzere, öğrenci tezsiz yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, en çok üç lisans dersi alabilir.
  • Öğrenci, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, izlediği ders yüküne sayılmak üzere, Çankaya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden lisansüstü dersler alabilir. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.
Zorunlu Dersler
Ders KoduDers AdıKrediAKTS
IT 525Yönetim Bilgi Sistemleri3 0 37.5
IT 526Nesne Tabanlı Programlama3 0 37.5
IT 535Veritabanı Yönetim Sistemleri3 0 37.5
Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıKrediAKTS
IT 518Bilgisayar Ağları ve İletişim3 0 37.5
IT 533İleri Programlama3 0 37.5
IT 545Web Sitesi Kullanılabilirliği ve Tasarım3 0 37.5
IT 546Web Analizi3 0 37.5
IT 555Applied Statistics in Information Technology3 0 37.5
CENG 503İleri Görüntü İşleme3 0 37.5
CENG 505Paralel Hesaplama3 0 37.5
CENG 507Nöral Programlama3 0 37.5
CENG 508Yapay Zeka3 0 37.5
CENG 509Örüntü Tanımlama3 0 37.5
CENG 511İleri Algoritmalar3 0 37.5
CENG 513Nesne Yönelimli Analiz Ve Tasarım3 0 37.5
CENG 520Bilgi Güvenliği3 0 37.5
CENG 526Yazılım Mimarisi3 0 37.5
CENG 531Oyunlaştırma3 0 37.5
CENG 555Bilgi Erişimi3 0 37.5
CENG 557Yazılım Kalite Güvencesi ve Testi3 0 37.5
CENG 561Uzaktan Algılama3 0 37.5
CENG 567Veri Madenciliği3 0 37.5
CENG 569Büyük Veri3 0 37.5
CENG 572Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş3 0 37.5
CENG 595Bilgisayar Mühendisliğinde Seçme Konular I3 0 37.5
INTT 524E-Commerce and E-Business3 0 37.5
MAN 503Yönetim ilke ve Sistemleri3 0 37.5
MAN 524Stratejik Planlama ve Yönetim3 0 37.5
MAN 526Contemporary Management Techniques3 0 37.5
MAN 530Project Development and Management3 0 37.5
Proje
Ders KoduDers AdıKrediAKTS
IT 592Proje0 0 015

Örnek Senaryo

1. Dönem2. Dönem3. Dönem4. Dönem
Zorunlu Ders IZorunlu Ders IIISeçmeli Ders VI-
Zorunlu Ders IISeçmeli Ders IIISeçmeli Ders VII-
Seçmeli Ders ISeçmeli Ders IVSeminer/Proje-
Seçmeli Ders IISeçmeli Ders V--

Tezli Yüksek Lisans

Programın uygulanışı ve tamamlanması için gerekli asgari şartlar şu şekildedir:

  • Bilgi Teknolojileri Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yıldır. Programın azami süresi üç yıldır.
  • Kredili dersler ile seminer dersini başarıyla bitiren ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye tez sınavına girip tezini savunması için Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en çok iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Ders Yükümlülükleri

  • Öğrenciler, Bilgi Teknolojileri Tezli yüksek lisans programında toplamı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ile bir seminer dersi almalıdır ve tez çalışmasını tamamlamalıdır. Bu 7 dersin 3'ü aşağıdaki tabloda verilen Zorunlu Dersler olmak üzere kalan 4'ü yine aşağıdaki tabloda verilen Seçmeli Derslerden ve / veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü dışında başka bölümlerin verdiği dersler arasından seçilecektir. Bölüm dışından alınacak derslerin danışman onayından geçmesi zorunludur. Bu dersler tamamlandıktan sonra arzu eden öğrenciler danışman onayıyla, ek dersler alabilirler. En az ders yüküne ek olarak Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ek dersler alan öğrencilerin bu derslerdeki notları genel not ortalamasına katılmaz ancak not çizelgesinde belirtilir.
  • Seminer Dersi ve Tez Çalışması: Öğrenciler en geç üçüncü dönemden itibaren Yüksek Lisans Tezi, Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer derslerini almak zorundadır.

Bilgi Teknolojileri Tezli yüksek lisans programında, her öğrenci en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez öneri formunu Anabilim Dalı Başkanlığı'na iletmekle yükümlüdür. Konu ve danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez çalışmasının, niteliği gereği birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı eş danışman olarak Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanabilir.

  • Ayrıca, Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği'nde belirtildiği üzere, öğrenci tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, en çok iki lisans dersi alabilir. Bu dersler, programın ders sayısı ve kredisi hesabında dikkate alınır.
  • Öğrenci, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, izlediği ders yüküne sayılmak üzere, Çankaya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden lisansüstü dersler alabilir. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.
Zorunlu Dersler
Ders KoduDers AdıKrediAKTS
IT 525Yönetim Bilgi Sistemleri3 0 37.5
IT 526Nesne Tabanlı Programlama3 0 37.5
IT 535Veritabanı Yönetim Sistemleri3 0 37.5
Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıKrediAKTS
IT 518Bilgisayar Ağları ve İletişim3 0 37.5
IT 533İleri Programlama3 0 37.5
IT 545Web Sitesi Kullanılabilirliği ve Tasarım3 0 37.5
IT 546Web Analizi3 0 37.5
IT 555Applied Statistics in Information Technology3 0 37.5
CENG 503İleri Görüntü İşleme3 0 37.5
CENG 505Paralel Hesaplama3 0 37.5
CENG 507Nöral Programlama3 0 37.5
CENG 508Yapay Zeka3 0 37.5
CENG 509Örüntü Tanımlama3 0 37.5
CENG 511İleri Algoritmalar3 0 37.5
CENG 513Nesne Yönelimli Analiz Ve Tasarım3 0 37.5
CENG 520Bilgi Güvenliği3 0 37.5
CENG 526Yazılım Mimarisi3 0 37.5
CENG 531Oyunlaştırma3 0 37.5
CENG 555Bilgi Erişimi3 0 37.5
CENG 557Yazılım Kalite Güvencesi ve Testi3 0 37.5
CENG 561Uzaktan Algılama3 0 37.5
CENG 567Veri Madenciliği3 0 37.5
CENG 569Büyük Veri3 0 37.5
CENG 572Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş3 0 37.5
CENG 595Bilgisayar Mühendisliğinde Seçme Konular I3 0 37.5
INTT 524E-Commerce and E-Business3 0 37.5
MAN 503Yönetim ilke ve Sistemleri3 0 37.5
MAN 524Stratejik Planlama ve Yönetim3 0 37.5
MAN 526Contemporary Management Techniques3 0 37.5
MAN 530Project Development and Management3 0 37.5
Tez
Ders KoduDers AdıKrediAKTS
IT 590Lisansüstü Seminer0 0 07.5
IT 599Tez0 0 052.5
RME 500Araştırma Yöntemleri Ve Etik0 0 07.5

Örnek Senaryo

1. Dönem2. Dönem3. Dönem4. Dönem
Zorunlu Ders IZorunlu Ders IIIYüksek Lisans TeziYüksek Lisans Tezi
Zorunlu Ders IISeçmeli Ders IIIRME 500-
Seçmeli Ders ISeçmeli Ders IV--
Seçmeli Ders IISeminer--