× WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
en

2019-2020 Yaz Stajları Hakkında Önemli Duyuru

Yaşanan COVID-19 salgını dolayısıyla müfredatlarında zorunlu staj dersi olan bölüm öğrencilerimizin stajlarını, 2019 - 2020 akademik yılı yaz dönemi ile sınırlı kalması kaydıyla, aşağıdaki koşullar eşliğinde tamamlayabileceklerdir:

Mezuniyet aşamasında olan öğrenciler:
  1. Bu durumdaki öğrenciler; koruyucu önlemler alarak yüz yüze işyerlerinde staj yapabilecekleri gibi, stajlarını kısmen veya tamamen dijital imkanlarla işyerlerinde uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilirler.
  2. Söz konusu öğrencilerin staj işyeri bulamamaları durumunda ise, bölümümüz öğrencilere yaz okulunda staj dersi açarak proje, ödev vb. yöntemler yoluyla ve dijital imkanlar kullanarak öğrencilerin stajlarını tamamlamalarını sağlayacaktır. Bu durumdaki öğrencilerimizin https://forms.gle/h9JDXwhWiqLqgorP7 adresindeki formu doldurmaları ve bölüm tarafından sunulan konulardan seçim yapmaları gerekmektedir. Listede sunulanlardan farklı çalışma konusu sunmak isteyen öğrencilerimiz https://forms.gle/zHY7QRZ1KWQNURX97 adresindeki formu doldurabilir; sunulan konuların bölümümüz tarafından uygun bulunup bulunmadıkları hakkında konu bildirimi yapan öğrencilerimize bilgi verilecektir.
  3. Söz konusu durumdaki tüm öğrencilerin https://forms.gle/Avjj3WwHfkgtc5Tk7 adresindeki formu doldurarak isim bildirmeleri gerekmektedir.
Mezuniyet durumunda olmayan öğrenciler:
  1. Bu durumdaki öğrenciler; koruyucu önlemler alarak yüz yüze işyerlerinde staj yapabilecekleri gibi, stajlarını kısmen veya tamamen dijital imkanlarla işyerlerinde uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilirler.

Staj yapacak tüm öğrencilerimizin firmadan getirecekleri staj kabul belgelerinde stajlarını yüzyüze veya uzaktan yapacaklarını belirtmeleri gerekmektedir. Stajlarını uzaktan yapacak öğrencilerimizin ayrıca https://forms.gle/waJ5kLE4MuGUbAdD7 adresindeki formu doldurarak firma tarafından çalıştırılacakları konuyu en geç staj başladıktan bir hafta sonrasına bildirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz, stajları başlamadan en az 15 gün öncesine kadar firmadan alacakları staj kabul belgelerini ve staj yazılımımızın ürettiği sigorta giriş formunu tarayıcıdan taratarak Öğr. Gör. Efe ÇİFTCİ'ye e-posta üzerinden gönderebilirler.

Bilgilendirme Toplantıları

2019 - 2020 yaz döneminde CENG200 ve CENG300 yaz stajlarını yapacak olan öğrencilerimiz için 18 Haziran 2020 ve 26 Haziran 2020 tarihlerinde Zoom platformu üzerinden iki adet bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıların video kayıtlarına bölüm staj web sayfamızdan erişilebilmektedir.

Staj Dökümanlarının Teslimi

Tamamlamış olduğunuz yaz stajı ardından bölüme teslim etmeniz gereken içerik şu şekildedir:

  1. Spiralli staj raporu,
  2. Staj amirinizin kapattığı kaşeli zarf,
  3. İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu ve ödeme gösteren dekontlar (firma ödeme yaptı ve devletten katkı talep ediyorsa)

Bunların yanı sıra, staj raporunuzu (aşağıda belirtilen Evaluation ve Grading ekleri hariç) webonline.cankaya.edu.tr adresine .docx ve .pdf olarak yüklemeniz gerekmektedir.

Spiralli staj raporlarının elden teslimi zorunludur. Spiralli rapor içeriği şu şekildedir:

  1. Staj web sayfasındaki kural ve örneklere uygun şekilde hazırlanmış staj raporu,
  2. Sizin tarafınızdan doldurulmuş olan "Internee Self Evaluation Form",
  3. Üst tarafı sizin tarafınızdan doldurulan, geri kalanı boş bırakılan "Grading Criteria and Form".

Staj yaptığınız firmadaki staj amiriniz tarafından "Internship Evaluation Form and Journal" dökümanı, bütün olarak (günlük ve değerlendirme dahil) size kapalı ve kaşeli bir zarfta geri teslim edilecektir. Bu zarfı da staj raporunuz ile birlikte bölüme teslim etmeniz gereklidir. Eğer stajınızı uzaktan yaptıysanız veya kapalı zarfı elden teslim etme imkanınız yoksa; bu belge firma tarafından posta yoluyla bölüme, veya staj raporunda adını belirtmiş olduğunuz staj amiri tarafından Öğr. Gör. Efe ÇİFTCİ'ye .pdf biçiminde e-posta olarak gönderilebilir.

Yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanması için en son tarih 14 Ekim 2020 saat 17:00'dır. Bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin stajları başarısız sayılacaktır.

Staj Raporu Revizyon Süreci

Öğrencilerimizin bölümümüze sunmuş olduğu staj raporları, inceleme sonucunda yetersiz görülmeleri durumunda tekrar düzenlenmeleri için öğrencilere iade edilebilir. Bu durum ile karşılaşan öğrencilerimizin staj raporunu değerlendiren bölüm öğretim elemanımız ile yüzyüze veya uzaktan iletişime geçmeleri, daha önceden sunmuş oldukları staj raporunda ne aksaklıklar olduğunu öğrenmeleri ve düzeltilmiş yeni bir staj raporunu 30 Kasım 2020 tarihine kadar hazırlayıp eski raporlarıyla birlikte (eğer ödünç alınmışsa) ilgili öğretim elemanımıza teslim etmeleri gereklidir.

https://cengstaj.cankaya.edu.tr/