× WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
en

Bölümümüz MÜDEK Tarafından Akredite Edilmiştir

Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından yürütülen Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı, MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir. Bundan böyle, Lisans programımız Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) tarafından EURO-ACE diploma eki vermekle yetkilendirilmiş bulunmaktadır. Kapsamlı bilgi için http://www.mudek.org.tr adresini ziyaret ediniz.

MÜDEK'in amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, yeni ve ileri teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve nitelikli mühendisler yetiştirmektir.

MÜDEK tarafından akredite edilen bölümümüzün bir kalite güvence sistemini işletmekte olduğu ve böylece eğitiminin sürekli iyileştirilmesini garanti altına aldığı onaylanmıştır. MÜDEK akreditasyonu ile öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası mühendislik eğitimi kalite standartlarını karşıladığı belgelenmiş olmaktadır. Böylece mezunlarımızın ulusal ve uluslararası platformlarda iş bulmaları ve lisansüstü programlara kabullerinde önemli fark yaratılacaktır.