Araştırma

Büyük Veri Analizi

Sayısal (dijital) veriler internet ve Web teknolojilerindeki ilerlemelerle birlikte hızla büyümeye devam ediyor. Büyük Veri Analizi, büyük ve geleneksel olmayan (yapılandırılmış, yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış ve karışık) verileri incelemek ve analiz etmek için kullanılan süreçlerdir. Bunun için verilerdeki gizli örüntüler, bilinmeyen korelasyonlar ve diğer faydalı bilgiler araştırılır. Amaç, keşfedilen bilgilerin kuruluşlar, kişiler ve hükümetler tarafından bilinçli kararlar vermek amacıyla kullanılabilmesidir. Büyük Veri araştırma alanı, bir dizi farklı araştırma yönünü kapsar. Araştırmalarımızda odak noktamız hem (1) büyük veri kümelerinin işlenmesi, araştırılması ve analizi için yeni yöntemlerin bulunması ve ayrıca (2) mevcut büyük veri problemlerine bilinen yöntemlerin uygulanması ile bilgi keşfedilmesi, veriden öğrenilmesi ve tahmin yapılabilmesidir. Bu amaçla, makine öğrenmesi, veri madenciliği, istatistiksel analiz ve son zamanlarda derin öğrenme tekniklerinden yöntemler kullanıyor ve uyguluyoruz. Ayrıca, metin incelemesi ve analitiği, web analizi, bilgi çıkarma, çizge verisi ve analizi, ve semantik alanlarında birçok yöntemi kullanıyoruz ve genişletiyoruz. Uygulama alanları, web, semantik web, Nesnelerin İnternet’i (IoT), finans verileri ve büyük metin verileridir.

Son Projeler

 • SPM2M: Standart M2M Yazılım Platformu. OneM2M standartlarına uyumlu kapsamlı bir semantik web ve büyük veri analitiği-tabanlı IoT çerçevesinin geliştirilmesi. Akıllı şebeke verilerindeki uygulamalarla, ontoloji tabanlı bilgi tabanı, kural tabanlı anormallik tespiti, zaman serisi veri analizi, akış verileri işleme, dağıtık veri analizi (mapreduce) ve veri görselleştirme içerir. Destek: TÜBİTAK TEYDEB programı. Danışman: Erdogan Dogdu. 2015-2017

Son Yayınlar

Lab

 • Büyük Veri Analizi Laboratuvarı

Öğretim Elemanları

Semantik Web ve Linked Data

Semantik Web, mevcut Web’deki yetersizlikleri gidermek üzere kurgulanmış Web 3.0 olarak da anlandırılan Web’in geleceğini şekillendirecek teknolojilerden oluşmaktadır. Geleceğin Web’i bir dökümanlar ağı (Web of Documents) olmaya devam etmekle birlikte, aynı zamanda bir veri ağı (Web of Data) olacaktır. Bu veri ağı (Semantik Web), yalnızca insanlar değil, makinalar yani bilgisayarlar ve yazılımlar tarafından da kolay bir şekilde taranacak ve istenen bilgileri çok daha hızlı bir şekilde bulabileceklerdir. Semantik Web alanında, (1) ontoloji-tabanlı karmaşık sistemlerin tasarımını ve geliştirmesini, (2) bağlı verilerin (linked data) keşfedilmesi ve analizi, (3) bağlı veriler kullanarak metinlerin semantik anlamlandırılması konularında çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalar soru-cevaplama sistemleri, akıllı arama motorları, akıllı dijital asistanlar geliştirme konularında yol açıcı olacaktır.

Son Projeler

 • SEAS: Smart Energy Aware Systems (SEAS Akıllı Enerji-Farkında Sistemler): Bina ve mikro-grid ortamlarında akıllı enerji-farkında sistemler vasıtasıyla enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğini arttırma. Durum analizi, SEAS bilgi modeli ve ontoloji tasarımı, SEAS bilgi değişimi ve web hizmetleri platformu geliştirme. Danışman: Erdoğan Doğdu, Destek: EU ITEA3. 2014-2016.
 • Atık Yönetimi Bilgi System: Onotology-tabanlı Uzman Sistem (Waste Management Information System: An Expert System Using Ontologies): Destek: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (SAN-TEZ) programı. Araştırmacı: Prof. Dr. Erdogan Dogdu. 2014-2015
 • Sanal Fabrika (Virtual Enterprise, VE): Alan bilgisini ve KOBİ bilgilerini ayrıntılı olarak saklayacak ve VE’leri hızlı bir şekilde yaratmaya ve piyasa taleplerine yanıt verebilmeye yardımcı olacak bir ontoloji ve ajan tabanlı uzman bilgi sistemi. Destek: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (SAN-TEZ) programı. Yrd. Araştırmacı: Erdogan Dogdu. 2012-2014

Son Yayınlar

Lab

 • Büyük Veri Analizi Laboratuvarı

Öğretim Elemanları

Sanal Gerçeklik, Ciddi Oyunlar ve Oyunlaştırma

Sanal gerçeklik, bireylerin mekânsal varoluş duygusuna sahip oldukları interaktif 3D dünyalar oluşturmak için 3D modelleme, animasyon ve programlama gibi bilgisayar tekniklerinin kullanılması ile oluşturulan ekosistemlerdir. Aslında böyle bir ortamda gerçekte var olmayan sanal bir varoluş kurgulamak söz konusudur. Bu düşüncelerden esinlenen bu sentetik ortamlar, sanal insanlar için sanal varoluş sağlayabilir ve sürükleyici ortamlarda insan bilgisayar formlarının etkileşimi teşvik eder. Ciddi oyunlar, birincil amacı eğlence olmayan özel bir oyun türüdür. Gerçek dünya olaylarını taklit etmek, insanları sosyal sorumluluklar hakkında bilgilendirmek veya bireylerin farkındalıklarını arttırmak ve nihai olarak problem çözme becerilerini tetiklemek için yoğun şekilde kullanılmaktadırlar. Bu oyunlar katılımcılara, sadece fiziksel değil aynı zamanda bilişsel ya da duygusal zorluklar da sunabilirler. Oyunlaştırma, oyun unsurları veya tasarım teknikleri oyun dışı bağlamlarda kullanılmasıdır. Bu tür teknikler kişilerin veya takımların motivasyonu artırmak ve istenen davranışları göstermelerini sağlamak için bir araç olarak kullanılmaktadır.

Son Projeler

 • ET-044 Modüler Oyun Mimarileri - NATO modelleme ve simülasyon araştırma grubu Destek: NATO, Araştırmacı: Murat YILMAZ 2017-2018
 • DEPS: Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağına Yönelik Yönetim Destek Sistemi Geliştirilmesi Projesi, Destek TÜBİTAK (KAMAG), Araştırmacı: Murat YILMAZ 2016-2017.
 • Sanal Gerçeklik Teknolojilerine yönelik Lokomosyon ve Haptik Tepki Sistemleri Geliştirme , Destek Ideasis A.Ş, TÜBİTAK (1507), Danışman: Murat YILMAZ 2017-2018
 • Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetim Araçlarının Verimini Arttırmak İçin Ciddi Oyun Uygulaması, Destek HAVELSAN A.Ş.,TÜBİTAK (1505), Danışman: Murat YILMAZ 2017-2018

Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Ulaş Güleç, Educational Game-Based Learning Framework About Laws Of The Game For Football Referees, 2015.
 • Ali AL-TAEI, Automated Classification of MMOG Players among the Participants Profiles in MOOCs, 2015.
 • Şahin Kayalı, An exploratory study to assess analytical and logical thinking skills of the software practitioners using a gamification perspective, 2015.
 • Mert Yılmaz, A Gamification approach to improve the software development process by exploring the personality types of software practitioners, 2016.
 • Ufuk, Aydan, Serious Game to Teach ISO/IEC 12207 Software Lifecycle Process: An Interactive Learning Approach, 2016.

Son Yayınlar

 • Aydan, U., Yilmaz, M., Clarke, P. and O’Connor, R., Teaching ISO/IEC 12207 Software Lifecycle Processes: A Serious Game Approach, accepted for publication, Computer Standards and Interfaces, 2017.
 • Gulec, U., & Yilmaz, M. (2016). A serious game for improving the decision making skills and knowledge levels of Turkish football referees according to the laws of the game. SpringerPlus, 5, 622.
 • Murat Yilmaz, Berke Atasoy, Rory V. O'Connor, Jean-Bernard Martens, Paul Clarke: Software Developer's Journey - A Story-Driven Approach to Support Software Practitioners. EuroSPI 2016: 203-211
 • Mehmet Kosa, Murat Yilmaz: Gamifying the Onboarding Process for Novice Software Practitioners. EuroSPI 2016: 242-248
 • Yilmaz, M. and O’Connor, R. V., A Scrumban Integrated Gamification Approach To Guide Software Process Improvement: A Turkish Case Study, Tehnicki Vjesnik (Technical Gazette), Vol. 23, No. 1, 2016
 • Gulec U., Yilmaz, M. (2015) Futbol Hakemleri İçin Futbol Oyun Kurallarının Eğitimi Amaçlı Oyun Tabanlı Öğrenme Çerçevesi, 9. Ulusal Yazılım Mühendisliği Konferansı (UYMS 2015), İzmir.
 • Ulaş Güleç, Murat Yilmaz and Mert Ali Gozcu. (2015) Futbol Hakemlerinin Eğitimi Amacıyla Tasarlanan Futbol Simülasyonunda Maçın Dinamizmini Sağlayan Etmenler. (UYMS 2016), Çanakkale.
 • Merve Kaymak, Mehmet Namıduru, Eray Tüzün and Murat Yılmaz.(2016) Sanal Ofis Ortamında Kod Gözden Geçirme ile Kod Değerlendirmesi. (UYMS 2016), Çanakkale.
 • Yılmaz, M., Saran, M. & O’Connor, R. (2014). Towards a Quest-Based Contextualization Process for Game-Based Learning, 8th European Conference on Games Based Learning ECGBL 2014, Berlin, Almanya.

Lab

 • Sanal Gerçeklik Laboratuvarı

Öğretim Elemanları

Paydaşlar

 • Arş. Gör. Merve DENİZCİ NAZLIGÜL
 • Dr. Eray TÜZÜN

Çizge Kuramı Uygulamaları

Sosyal Ağ Analizi

Sosyal ağ analizi, ağları ve çizge kuramını kullanarak toplumsal yapıları inceleme sürecidir. Sosyal bir ağ, bir grup sosyal aktör (birey veya kuruluş gibi) ve bu aktörler arasındaki ikili bağların karmaşık bir grubundan oluşan bir toplumsal yapıdır. Sosyal ağ tüm sosyal varlıkların yapısını analiz etmenin net bir yolunu sağlar. Bu yapıların incelenmesi sırasında yerel ve global kalıpları tanımlamak, etkili varlıkları bulmak ve ağ dinamiklerini incelemek için sosyal ağ analizi kullanılır. Sosyal ağ analizi sosyal psikoloji, sosyoloji, istatistik ve çizge kuramından ortaya çıkan, disiplinler arası bir akademik alandır.

Mekansal Ağlarda Sorgu İşleme

Kompleks sistemler genellikle düğümlerin ve kenarların uzaya gömülü olduğu ağlar şeklinde düzenlenir. Ulaşım ve hareketlilik ağları, İnternet, mobil telefon şebekeleri, elektrik ağları, sosyal ağlar ve iletişim ağları, sinir ağları, alanın alakalı olduğu topolojinin tek başına tüm bilgileri içermediği örneklerdir. Mekansal ağların yapısını ve gelişimini karakterize etmek ve anlamak, birçok farklı alan için çok önemlidir. Ağlarda mekanın önemli bir sonucu, bu ağların topolojik yapısı üzerinde dramatik etkileri olan kenarların uzunluğu ile ilişkili bir maliyet olmasıdır. Bu ağlar üzerinde etkili sorgu işleme kritik bir rol oynamaktadır, örneğin, yol ağlarında navigasyon.

Son Projeler

 • (Engin Demir, Researcher) Similarity-Based Indexing and Integration of Protein Sequence and Structure Databases, Ohio State University, USA. NSF - 0750891 (2009-2011)

Son Yayınlar

 • M.O. Ozek, E. Demir "Pixel-Based Level of Detail on Hardware Tessellated Terrain Rendering" Proc. of ACM SIGGRAPH, Los Angeles, CA, USA, 2017.
 • E. Demir, C. Aykanat. “Efficient Successor Retrieval Operations for Aggregate Query Processing on Clustered Road Networks” Information Sciences, 180(14): 2743-2762, 2010.
 • E. Demir, C. Aykanat, B. B. Cambazoglu. "A Link-Based Storage Scheme for Efficient Aggregate Query Processing On Clustered Road Networks" Information Systems 35(1): 75-93 , 2010.
 • E. Demir, C. Aykanat, B.B. Cambazoglu "Clustering Spatial Networks for Aggregate Query Processing: A Hypergraph Approach" Information Systems 33(1): 1-17, 2008.
 • Çınar, S., Genc, B., and Sever, H. (2018) Terör Örgütlerinin Etkisizleştirilmesinde Sosyal Ağ Analizinin Kullanımı, SAVTEK, 27-29 Haziran 2018, Ankara.
 • Cınar, M.S., Genc, B., Sever, H., ve Raghavan V.V. (2017) Analyzing Structure of Terrorist Networks by Using Graph Metrics, IEEE ICBK'17, 9-16, August, in Hefei, China.
 • Oruc, M., Akal, F., Sever, H. (2016) Detecting Design Patterns in OO Design Models by using a Graph Mining Approach, Proceedings of IEEE ConiSoft'16, April 27-29, Puebla, Mexico.
 • Ahmadlouei, A., Sever, H., Mengusoglu, E. (2016) Link Detection Based on Named Entity Keywords in Turkish News Corpus, In Proceedings of The Second International Conference on Big Data, Small Data, Linked Data and Open Data (ALLDATA 2016), February 21 - 25 - Lisbon, Portugal

Öğretim Elemanları

Yapay Zeka ve Bilgi Keşfi

Veri Madenciliği

Veri madenciliği, yeni bilgi üretmek için mevcut büyük veritabanlarının incelenmesi uygulamasıdır. Veri madenciliği amacı, bir veri kümesinden bilgi çıkarmak ve onu ileride kullanmak üzere anlaşılabilir bir yapıya dönüştürmektir. Ham analiz aşamasının yanı sıra, veritabanı ve veri yönetimi kavramlarını, veri ön işleme, model ve çıkarım konuları, ilginçlik ölçütleri, karmaşıklık konuları, keşfedilen yapıların sonradan işlenmesi, görselleştirme ve çevrim içi güncelleme süreçlerini içerir. Günümüzdeki sosyal ağlar ve altyapılar tarafından üretilen bol miktarda veriyi göz önünde bulundurarak, otomatikleştirilmiş araçlar olmadan bu tür verilerle elle analiz ve yenilikçi buluşlar yapmak imkansızdır.

Makine Öğrenmesi

Makine öğrenimi, bilgisayarların açık bir şekilde programlanmadan eylemi gerçekleştirmesi bilimidir. Yapay zekada örüntü tanıma ve hesaplamalı öğrenme teorisinden hareketle makine öğrenimi, verileri öğrenebilen ve tahmin edebilen algoritmaların çalışmasını ve üretilmesini araştırır; bu tür algoritmalar örnek girdilerden bir model oluşturarak veri temelli tahmin veya kararlar vererek katı statik program talimatlarını izlenmesinin üstesinden gelirler. İyi performansa sahip açık algoritmaların tasarlanması ve geliştirilmesi zor veya gerçekleştirilemeyen bir dizi hesaplama görevinde makine öğrenimi kullanılır. E-posta filtreleme, ağ izinsizlerinin veya veri ihlaline karşı çalışan kötü amaçlı kişilerin tespiti, optik karakter tanıma (OCR), sıralama öğrenme ve bilgisayar görme örnek uygulamalarıdır.

Bilgi Getirimi

Bilgi getirimi, geniş koleksiyonlardaki bilgi ihtiyacını karşılayan yapılandırılmamış nitelikteki bir materyali bulmaktır. Aslında bilgi getirimi bir belgede bilgi arama, belgelerin kendilerini arama, aynı zamanda verileri açıklayan meta verileri, ve metin, görüntü veya ses veritabanlarını arama bilimidir. En bilinen uygulama örneği web arama motorlarıdır.

Son Projeler

 • (Engin Demir, Academic Advisor) TUBITAK TEYDEB 1507 Project No: 7141177 Targeted Audience Based Digital Signage System (2015 - 2016) Bilimtek Teknoloji A.Ş., Ankara, Turkey
 • (Engin Demir, Academic Advisor) TUBITAK TEYDEB 1507 Project No: 7130694 Location Based Real Estate Database Generation using Information Retrieval and Extraction (2013-2015) NODA Bilişim Teknolojileri, Ankara, Turkey
 • (Engin Demir, Researcher) Query-driven Data Acquisition from Web-based Data Sources, Oxford University, UK. EPSRC EP/H017690/1 (2011-2012)
 • (Engin Demir, Researcher) Similarity-Based Indexing and Integration of Protein Sequence and Structure Databases, Ohio State University, USA. NSF - 0750891 (2009-2011)

Son Yayınlar

 • E. Demir, V. B. Demir "Predicting Flight Delays with Artificial Neural Networks: Case Study of an Airport" Proc. of 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, 2017.
 • E. Demir, A. Güneş "Decision Support System for the Unification of Legal Precedents" Proc. of International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Tekirdağ, Turkey, 2016.
 • B. Sri
 • ram, D.Fuhry, E. Demir, H. Ferhatosmanoglu, M. Demirbas "Short text classification in Twitter to improve information filtering" Proc. of ACM SIGIR 2010: 841-842.
 • I.S. Altingovde, E. Demir, F. Can, O. Ulusoy "Site-based dynamic pruning for query processing in search engines" Proc. of ACM SIGIR 2008: 861-862.
 • I.S. Altingovde, E. Demir, F. Can, O. Ulusoy "Incremental cluster-based retrieval using compressed cluster-skipping inverted files" ACM Transactions on Information Systems. 26(3): 1-36, 2008.
 • F. Can, I. S. Altingovde, E. Demir "Efficiency and effectiveness of query processing in cluster-based retrieval" Information Systems 29(8): 697-717, 2004.
 • E. Demir, E. Arkun "Constraint Based Update of Large Itemsets" Proc. of 16th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS XVI), Antalya, Turkey, Nov. 2001, 105-112.
 • Mertoglu, U., Sever, H., and Genc, B. (2018) Savunmada Yenilikci bir Dijital Donusum Alani: Sahte Haber Tespit Modeli, SAVTEK, 27-29 Haziran 2018, Ankara.
 • Canbay, A., Sever, H., and Sezer, E.A. (2018) Determining of discriminative blog size for authorship attribution on the Turkish texts, 6th international Symposium on Digital Forensic and Security (iSDFS), Antalya, Turkey.
 • Nasser, A., Sever, H. and Raghavan, V.V. (2017). Utilization of Rough Sets for Intrusion Detection, 17th World Congress of IFSA-SCIS'17, Otsu, Japan.
 • Nasser, A., Dincer, K., Sever, H. (2016) Investigation of Feature Selection Problem in Sentiment Analysis for Arabic Language, Proceedings of 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, April 3-9, Konya, Turkiye.
 • Saglam, F., Genc, B., and Sever, H. (2016). Developing Turkish sentiment lexicon for sentiment analysis using online news media, 2016 IEEE/ACS 13th International Conference of Computer Systems and Applications (AICCSA), Agadir, Morocco, Nov 29 – Dec 02.
 • Canbay, P., & Sever, H. (2015, Dec). The Effect of Clustering on Data Privacy. In 14th Int. Conf. on Machine Learning and Applications (IEEE ICMLA), Miami FL, Dec 9-11 2015.

Öğretim Elemanları

Çokluortam, Video Kodlama ve İşleme

İletişim teknolojilerindeki en yeni gelişmeler, görsel bilgiye daha fazla bağımlılığı beraberinde getirmiştir. Fakat mevcut teknolojiler yüksek kaliteli videoların kullanımındaki hızlı artışı desteklemeye yetecek kapasitede değildir. Ayrıca yüksek çözünürlüğe olan talebin azalması beklenmemekte ve Dünya üzerindeki insanların artan hızda birbirlerine bağlı hale gelmeleri nedeniyle ağ teknolojilerindeki sürekli gelişmelere rağmen bant genişliği daha da daralmaktadır. Bu yüzden mevcut ağ teknolojileri üzerinde yüksek kaliteli içeriği taşıyabilecek çözümlere yönelmek gerekmiştir. Çokluortam işleme teknikleri, kodlama ve çokluortam iletişimi sağlamak için en uygun çözümleri bulmaya çalışmaktadır. Bu çözümlerden bir tanesi Ölçeklenebilir Video Kodlama yöntemidir. Ancak bu yöntemler kablosuz ağlarda yaygınlıkla yaşanan veri kaybı ve bozulmalara karşı oldukça hassastır. Dayanıklı ve adaptif video kodlama yöntemleri geliştirilmekte ve mevcut ölçeklenebilir video kodlama yöntemlerini iyileştirmek için kullanılmaktadırlar.

Son Yayınlar

 • R. Choupani, Scalable Video Coding, PhD Thesis, TU Delft, 2017
 • R. Choupani, S. Wong, M.R. Tolun, Drift-free video coding for privacy protected video scrambling (December 2015), 10th International Conference on Information, Communications and Signal Processing (ICICS 2015), 2-4 December 2015, Singapore
 • R. Choupani, S. Wong, M.R. Tolun, Using wavelet transform self-similarity for effective multiple description video (December 2015), 10th International Conference on Information, Communications and Signal Processing (ICICS 2015), 2-4 December 2015, Singapore
 • R. Choupani, S. Wong, M.R. Tolun, Hierarchical SNR Scalable Video Coding with Adaptive Quantization for Reduced Drift (March 2015), 10th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (VISAPP 2015), 11-14 March 2015, Berlin, Germany
 • R. Choupani, S. Wong, M.R. Tolun, Spatial multiple description coding for scalable video streams (August 2014), International Journal of Digital Multimedia Broadcasting, volume 2014
 • R. Choupani, S. Wong, M.R. Tolun, Multiple Description Coding for SNR Scalable Video Transmission over Unreliable Networks (April 2014), Multimedia Tools and Applications, volume 69, issue 3
 • R. Choupani, S. Wong, M.R. Tolun, Optimized Multiple Description Coding for Temporal Video Scalability (August 2013), Chapter "Advances in Intelligent Systems and Computing", Published by Springer, Heidelberg
 • Bilge, Y.C., Kaya, F., Cinbis, N.I., Celikcan, U., Sever, H. (2017) Gelistirilmis Arka Plan Cıkarımı ile Anomali Tespiti, SIU'17, 1-4, Antalya, TR.
 • Mutlu, B., Hacıomero_lu, M., Guzel, M.S., Sever, H. Silhoutte Extraction from Street View _mages, International Journal of Advanced Robotic Systems, IJARS-D-14-00082R1, 2014.

Lab

 • Çokluortam Laboratuvarı

Öğretim Elemanları

Sayısal Görüntü İşleme, Bilgisayarlı Görü ve Örüntü Tanıma

Sayısal görüntü işleme, görüntü kalitesini artırmak, belirli görsel özellikleri genişletmek ya da baskılamak ve sayısal görüntülerden bilgi çıkarımı sağlamak amacıyla kullanılan tekniklerdir. Bilgisayarlı görü ise bu teknikler ile çıkarılan görsel bilginin işlenerek nesne tanıma, görsel veriyi yorumlama ve analiz etme gibi sonraki aşamaları kapsar. Bu aşamalar bilgisayar ortamında insan görme sistemini taklit ederek önsel örüntüleri kullanma veya örnek görüntülerden öğrenme yoluyla görüntüyü tanıma, takip etme, yorumlama gibi üst seviye işlemleri gerçekleştirir. Görüntü işleme ve bilgisayarlı görü, endüstriyel, uzay, oyun, tıp, güvenlik ve askeri teknolojilerden robotik, insan-bilgisayar etkileşimi ve navigasyona kadar pek çok farklı uygulama alanı bulmasının yanı sıra günlük yaşamı kolaylaştırma amacıyla da kullanılabilir.

Son Projeler

 • Elektron mikroskobu görüntülerinden 2 ve 3 boyutlu mitokondri bölütleme araçları (2013-2016)
 • Bilgisayarlı Tomografi görüntülerinden organ bölütlemesi (2012-2014)
 • Radon dönüşümü kullanarak video sabitleme (2011-2012)

Son Yayınlar

 • Tasel, S.F., Mumcuoglu, E.U., Hassanpour, R.Z., Perkins, G., “A validated active contour method driven by parabolic arc model for detection and segmentation of mitochondria”, J. Struct. Biol. 194, 253–271, 2016. doi:10.1016/j.jsb.2016.03.002
 • Tasel, S.F., Hassanpour R., Mumcuoglu E.U. et al, “Automatic detection of mitochondria from electron microscope tomography images: a curve fitting approach”, Proc. SPIE 9034, Medical Imaging 2014: Image Processing, 903449, 21 March 2014. doi:10.1117/12.2043517
 • Mumcuoglu, E.U., Hassanpour, R., Tasel, S.F., Perkins, G., Martone, M.E., Gurcan, M.N., “Computerized detection and segmentation of mitochondria on electron microscope images”, J. Microsc. 246, 248–265, 2012. doi:10.1111/j.1365-2818.2012.03614.x
 • Jafari A., Hassanpour R., Shahbahrami A., Wong S., “A Combined Spatial and Frequency Based Texture Model for Organ Segmentation in Computed Tomography Examinations”, Journal of Medical Imaging and Health Informatics, vol 4(2), pp. 230-236, 2014.
 • Babagholami-Mohamadabadi B., Bagheri-Khaligh A., Hassanpour R., “Digital Video Stabilization Using Radon Transform”, International Conference on Digital Image Computing Techniques and Applications (DICTA), pp. 1-8, 2012.

Öğretim Elemanları

Ağ İletişimi ve İletim

Veri iletişimi sayısal verinin iki ya da daha fazla bilgisayar arasında kablolu ya da kablosuz ortamda iletimidir. Ağ kurmada, kablolu ve kablosuz iletişim iki temel bileşendir.

Bilgisayar Ağları

Bilgisayar Ağları, kaynakların paylaşımı amacıyla birden fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıdır. Bugün bilinen en genel kaynak paylaşımı internet bağlantısıdır.

Kablosuz Algılayıcı Ağlar

Algılayıcı ağlar çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilir (akıllı şehirler, arabalar, evler, askeri ve sağlık uygulamaları gibi). Farklı uygulama alanlarında, araştırmacıların şuanda çözmeye çalıştığı farklı teknik sorunlar vardır. Bu alandaki bazı problemler mobil uygulamalar, güvenlik saldırıları, gerçek zamanlı veri analizi, enerji verimliliği, iletişim kuralları, algoritmlar, mac ve ağ katmanları ve optimizasyon olarak listenebilir.

Kablosuz algılayıcı ağlarda, enerji verimliliği en önemli tasarım araçlarından biridir. Maksimum enerji verimliliği ile en uzun yaşam süresini sağlayan ağ mimarisinin elde edilmesi, tasarım parametrelerinin ayrıntılı ve sağlam şekilde araştırılmasını gerektirir.

Bulut Bilişim

Bulut bilişim; konfigüre edilebilir bilgisayar sistemi kaynaklarının ve yüksek düzeyli servislerin, genellikle internet üzerinden minimum yönetim çabasıyla hızlı şekilde sağlanarak, bir merkezde toplanmasıdır.

Son Projeler

 • “Tam Erişebilir Network Tabanlı Bilişim Altyapısı Platformu ve Network İstemcisi ThinCloud Projesi”, Rakun Bilişim, TÜBİTAK 1507 Kobi-Arge Programı, Akademik Danışman Sibel T. Özyer, 2017-2019.
 • Tam Otomasyonlu Uzaktan Kontrol Edilebilir Can Kurtaran Robotu, sponsor Rakun Bilişim, KOSGEB Arge İnovasyon Programı, Akademik Danışman Sibel T. Özyer, 2018-2019.

Son Yayınlar

 • Al-Zaghir S, Ozyer, Sibel T., Al-Dagdoog M. "Recruitment of security features for securing VTP3 domain in Campus Environment", UBMK’17, 2nd International Conference on Computer Science and Engineering, IEEE 2017.
 • Khalaf, Abdulrahman Z., Ozyer, Sibel T. “An Energy-Efficient Clustering Based Communication Protocol with Dividing the Overall Network Area for Wireless Sensor Networks”, New York Science Journal (2014): (11):110-114.
 • Sarhan, Khalid J., Ozyer, Sibel T. “Design, Implementation and Evaluation of a Low Energy Consumption Method for Wireless Sensor Networks”, New York Science Journal, (2014): 7(11):105-109.
 • Ozyer, Sibel T., Tavli, B., Dursun, K., Koyuncu, M. "Systematic investigation of the effects of unidirectional links on the lifetime of wireless sensor networks" Computer Standards & Interfaces 36(1): (2013): 132-142.
 • Ozyer, Sibel T., Bulent Tavli, and Murat Koyuncu. “Optimal energy efficient routing in wireless sensor networks with link asymmetry”, Communications (COMM), 2012 9th International Conference on. IEEE, 2012 (Received Tubitak Event Participation Grant)
 • Ozyer, Sibel T., B. Tavli, and Murat Koyuncu. "Energy dissipation characteristics of Wireless Sensor Networks with unidirectional links." Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2012 20th. IEEE, 2012.

Lab

 • Cisco Laboratuvarları, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Öğretim Elemanları

 • Doç. Dr. Reza Hassanpour
 • Dr. Öğr. Üyesi Sibel Tarıyan Özyer
 • Öğr. Gör. Efe Çiftci

2019

  Sandra Sanchez-Gordon, Mary Sánchez-Gordón, Murat Yilmaz, and Rory V O'Connor. Integration of accessibility design patterns with the software implementation process of iso/iec 29110. Journal of Software: Evolution and Process, page e1987, 2019.

2018

  Semih Yumusak, Erdogan Dogdu, and Halife Kodaz. Classification of linked data sources using semantic scoring. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, 101(1):99--107, 2018.
  Omer Berat Sezer, Erdogan Dogdu, and Ahmet Murat Ozbayoglu. Context-aware computing, learning, and big data in internet of things: a survey. IEEE Internet of Things Journal, 5(1):1--27, 2018.
  Bugra Cakir and Erdogan Dogdu. Malware classification using deep learning methods. In Proceedings of the ACMSE 2018 Conference, page 10. ACM, 2018.
  Reza Hassanpour, Erdogan Dogdu, Roya Choupani, Onur Goker, and Nazli Nazli. Phishing e-mail detection by using deep learning algorithms. In Proceedings of the ACMSE 2018 Conference, page 45. ACM, 2018.
  Semih Yumusak, Andreas Kamilaris, Erdogan Dogdu, Halife Kodaz, Elif Uysal, and Riza Emre Aras. A discovery and analysis engine for semantic web. In Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, pages 1497--1505. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2018.
  Onur Göker, Nazli Nazli, Mehmet Murat Erol, Roya Choupani, and Erdogan Dogdu. A robust watermarking scheme over quadrant medical image in discrete wavelet transform domain. In 2018 5th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT), pages 277--282. IEEE, 2018.
  Talha Karadeniz and Hakan Hadi Maras. Covariance features for trajectory analysis. Elektronika ir Elektrotechnika, 24(3):78--81, 2018.
  Gonca Gokce Menekse Dalveren, Nergiz Ercil Cagiltay, Erol Ozcelik, and Hakan Maras. Insights from pupil size to mental workload of surgical residents: Feasibility of an educational computer-based surgical simulation environment (ece) considering the hand condition. Surgical innovation, page 1553350618800078, 2018.
  Murat Yilmaz. Virtual reality-based daily scrum meetings. In Encyclopedia of Computer Graphics and Games, pages 1--6. Springer, Cham, 2018.
  Gerard Marks, RORY V O'CONNOR, Murat Yilmaz, and Paul M Clarke. An iso/iec 12207 perspective on software development process adaptation. Software Quality Professional, 20(2), 2018.
  Görkem Giray, Murat Yilmaz, Rory V O’Connor, and Paul M Clarke. The impact of situational context on software process: A case study of a very small-sized company in the online advertising domain. In 25th European Conference on Software Process Improvement (EuroSPI 2018), volume 896, pages 28--39. Springer, Cham, 2018.
  Zulal Akarsu, Özgün Onat Metin, Deniz Gungor, and Murat Yilmaz. Towards a role playing game for exploring the roles in scrum to improve collaboration problems. In 25th European Conference on Software Process Improvement (EuroSPI 2018), volume 896, pages 254--264. Springer, Cham, 2018.
  İsmail Kilinç and Murat Yilmaz. An exploratory study to assess digital map zoom/pan/rotate methods with hololens. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2):458--463, 2018.
  Ulas Gulec, Murat Yilmaz, Veysi Isler, Rory V O'Connor, and Paul Clarke. Adopting virtual reality as a medium for software development process education. In Proceedings of the 2018 International Conference on Software and System Process, pages 71--75. ACM, 2018.
  Merve Denizci Nazligul, Murat Yilmaz, Ulas Gulec, Adviye Esin Yilmaz, Veysi Isler, Rory O'Connor, MA Gozcu, and Paul Clarke. An interactive 3d virtual environment to reduce the public speaking anxiety levels of novice software engineers. IET Software, 2018.
  Paul Clarke, Rory V O'Connor, and Murat Yilmaz. In search of the origins and enduring impact of agile software development. In Proceedings of the 2018 International Conference on Software and System Process, pages 142--146. ACM, 2018.
  İpek Ohri, İrem Öge, Bora Orkun, Murat Yilmaz, Eray Tuzun, Paul Clarke, and Rory V O’Connor. Adopting augmented reality for the purpose of software development process training and improvement: An exploration. In 25th European Conference on Software Process Improvement (EuroSPI 2018), volume 896, pages 195--206. Springer, Cham, 2018.
  Zulal Akarsu, Ozgun Onat Metin, Yasemin Yigit Kuru, and Murat Yilmaz. Using adapted version of hoshin matrix for selection of agile software development processes. In 12th Turkish National Software Engineering Conference (UYMS 2018), 2018.
  Pinar Örgün, Deniz Gungor, Yasemin Yigit Kuru, Ozgun Onat Metin, and Murat Yilmaz. Software development overall efficiency improvement in a cmmi level 5 organization within the scope of a case study. In Uluslararasi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansi (UBMK 2018), pages 1--12, 2018.
  Ipek Ohri, Irem Oge, Bora Orkun, Murat Yilmaz, and Eray Tuzun. Artirilmis gerçeklik tabanli sürekli ise alistirma sistemi (augmented reality based continuous onboarding framework). In 12th Turkish National Software Engineering Conference (UYMS 2018), pages 1--11, 2018.
  Ulas Gulec, Murat Yilmaz, and Veysi Isler. Yazilim gelistirme süreçlerini eğitmek amaciyla tasarlanan sanal ofis ortaminda ortamin gerçekçiliğini arttiran etmenler. In 12th Turkish National Software Engineering Conference (UYMS 2018), pages 1--11, 2018.
  Murat Yilmaz and Ulas Gulec. Yazilim mühendisliği dersi için gelistirilmis ders akis modeli ve ilgili vaka çalismasi. In 12th Turkish National Software Engineering Conference (UYMS 2018), pages 1--11, 2018.
  Ulas Gulec, M.A. Gozcu, Sedanur Dogan, Nesil Mesurhan, Murat Yilmaz, Veysi Isler, and Mustafa Dinc. Simulacrum: Savas kosullarinda acil tibbi mudahale ve ilk yardim simulasyonu. In 12th Turkish National Software Engineering Conference (UYMS 2018), pages 1--11, 2018.
  Ulas Gulec, Murat Yilmaz, Veysi Isler, Rory V O’Connor, and Paul M Clarke. A 3d virtual environment for training soccer referees. Computer Standards & Interfaces, 2018.
  Murat Yilmaz, Faris Serdar Tasel, Ulas Gulec, and Ugur Sopaoglu. Towards a process management life-cycle model for graduation projects in computer engineering. PloS one, 13(11):e0208012, 2018.

2017

A Deep Neural-Network Based Stock Trading System Based on Evolutionary Optimized Technical Analysis Parameters
OB Sezer, M Ozbayoglu, E Dogdu
Procedia Computer Science 114, 473-480
Sentiment Analysis for the Social Media: A Case Study for Turkish General Elections
E Uysal, S Yumusak, K Oztoprak, E Dogdu
Proceedings of the SouthEast Conference, 215-218
An Artificial Neural Network-based Stock Trading System Using Technical Analysis and Big Data Framework
OB Sezer, AM Ozbayoglu, E Dogdu
Proceedings of the SouthEast Conference, 223-226
SpEnD: Linked Data SPARQL Endpoints Discovery Using Search Engines
S Yumusak, E Dogdu, H Kodaz, A Kamilaris, PY Vandenbussche
IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems 100 (4), 758-767
The Impact of Incapacitation of Multiple Critical Sensor Nodes on Wireless Sensor Network Lifetime
HU Yildiz, B Tavli, BO Kahjogh, E Dogdu
IEEE Wireless Communications Letters
An ontology-based multi-agent virtual enterprise system (OMAVE): part 1: domain model l ing and rule management
BL Sadigh, HO Unver, S Nikghadam, E Dogdu, AM Ozbayoglu, SE Kilic
International Journal of Computer Integrated Manufacturing 30 (2-3), 320-343
An ontology-based multi-agent virtual enterprise system (OMAVE): part 2: partner selection
BL Sadigh, S Nikghadam, AM Ozbayoglu, HO Unver, E Dogdu, SE Kilic
International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 1-21
Topic Distribution Constant Diameter Overlay Design Algorithm (TD-CD-ODA)
K Öztoprak, S Layazali, E Dogdu
Semantic Computing (ICSC), 2017 IEEE 11th International Conference on, 482-487
Parallelization of Sparsity-driven Change Detection method
A Özgür, AN Saran, F Nar
Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2017 …
Pixel-based level of detail on hardware tessellated terrain rendering
MÖ Özek, E Demir
ACM SIGGRAPH 2017 Posters, 44
Predicting flight delays with artificial neural networks: Case study of an airport
E Demir, VB Demir
Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2017 …
Proceduralization of urban models
E Demir, DG Aliaga, B Benes
Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2017 …
New knowledge in strategic management through visually mining semantic networks
G Ertek, G Tokdemir, M Sevinç, MM Tunç
Information Systems Frontiers 19 (1), 165-185
Adoption of e-government services in Turkey
M Kurfalı, A Arifoğlu, G Tokdemir, Y Paçin
Computers in Human Behavior 66, 168-178
Teaching ISO/IEC 12207 software lifecycle processes: A serious game approach
U Aydan, M Yilmaz, PM Clarke, RV O’Connor
Computer Standards & Interfaces 54, 129-138
A Systematic Investigation into the Use of Game Elements in the Context of Software Business Landscapes: A Systematic Literature Review
RVOC Serhan Olgun, Murat Yilmaz, Paul M Clarke
International Conference on Software Process Improvement and Capability …
Overcoming Public Speaking Anxiety of Software Engineers Using Virtual Reality Exposure Therapy
MD Nazligul, M Yilmaz, U Gulec, MA Gozcu, RVO Connor, PM Clarke
European Conference on Software Process Improvement
Examining Reward Mechanisms for Effective Usage of Application Lifecycle Management Tools
Ç Üsfekes, M Yilmaz, E Tuzun, PM Clarke, RVO Connor
European Conference on Software Process Improvement, 259-268
Exploring software process variation arising from differences in situational context
RT Paul M Clarke, Rory V O’Connor, David Solan, Peter Elger, Murat Yilmaz ...
European Conference on Software Process Improvement, 29-42
An examination of personality traits and how they impact on software development teams
M Yilmaz, RV O’Connor, R Colomo-Palacios, P Clarke
Information and Software Technology 86, 101-122
The Design Process of a Board Game for Exploring the Territories of the United States
M Kosa, M Yilmaz
Press Start 4 (1), 36-52
Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetim Araçlarının Verimini Arttırmak İçin Ciddi Oyun Uygulaması.
Ç ÜSFEKES, M YILMAZ, E TÜZÜN
11th Turkish National Software Engineering Symposium (UYMS 2017)
Yazılım Yönetiminde İşe Alıştırma Süreçlerinin İyileştirilmesi İçin Düşünülmüş Bir Endüstriyel Vaka Çalışması
M Yılmaz, U Güleç, RVO Connor, P Clarke, E Tüzün
11th Turkish National Software Engineering Symposium (UYMS 2017)
An Exploratory Study to Assess Analytical and Logical Thinking Skills of the Software Practitioners using a Gamification Perspective
Ş KAYALI, M YILMAZ
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21 (1), 178-189
Bireylerin Programlama Yeteneklerini ve Bilgi Seviyelerini Arttırmak Amacıyla Düşünülmüş Ciddi Oyun Tabanlı Öğrenme Çatısı - CENGOMAG
Ulas Gulec, Murat Yilmaz
Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2017)
Overcoming Public Speaking Anxiety of Software Engineers Using Virtual Reality Exposure Therapy
MD Nazligul, M Yilmaz, U Gulec, MA Gozcu, RV O’Connor, PM Clarke
European Conference on Software Process Improvement, 191-202
A Literature Survey: Is it Necessary to Develop a New Software Development Methodology for Virtual Reality Projects?
U Gulec, M Yilmaz, V Isler
Journal of Universal Computer Science 23 (8), 725-754
An industrial case study to improve the onboaring process in software management. Yazılım Yönetiminde İşe Alıştırma Süreçlerinin İyileştirilmesi İçin Düşünülmüş Bi...
M Yilmaz, U Güleç, R O'Connor, P Clarke, E Tüzün

2016

An extended IoT framework with semantics, big data, and analytics
OB Sezer, E Dogdu, M Ozbayoglu, A Onal
Big Data (Big Data), 2016 IEEE International Conference on, 1849-1856
A real-time autonomous highway accident detection model based on big data processing and computational intelligence
M Ozbayoglu, G Kucukayan, E Dogdu
Big Data (Big Data), 2016 IEEE International Conference on, 1807-1813
Identifying trolls and determining terror awareness level in social networks using a scalable framework
B Mutlu, M Mutlu, K Oztoprak, E Dogdu
Big Data (Big Data), 2016 IEEE International Conference on, 1792-1798
A survey on semantic Web and big data technologies for social network analysis
S Kulcu, E Dogdu, AM Ozbayoglu
Big Data (Big Data), 2016 IEEE International Conference on, 1768-1777
UPSP: Unique Predicate-based Source Selection for SPARQL Endpoint Federation.
EC Ozkan, M Saleem, E Dogdu, ACN Ngomo
PROFILES@ ESWC
EDL: A Framework for Entity Disambiguation and Linking to Knowledgebases
BO Kahjogh, J Karimov, E Dogdu
Semantic Computing (ICSC), 2016 IEEE Tenth International Conference on, 168-169
A scalable approach for sentiment analysis of turkish tweets and linking tweets to news
S Kulcu, E Dogdu
Semantic Computing (ICSC), 2016 IEEE Tenth International Conference on, 471-476
Opinion mining of microblog texts on Hadoop ecosystem
MA Ağca, Ş Ataç, MM Yücesan, YG Küçükayan, AM Özbayoğlu, E Doğdu
International Journal of Cloud Computing 5 (1-2), 79-90
A Hybrid Method for Rating Prediction Using Linked Data Features and Text Reviews.
S Yumusak, E Munoz, P Minervini, E Dogdu, H Kodaz
(KNOW@ LOD/CoDeS)@ ESWC
Automatic Coastline Detection Using Image Enhancement and Segmentation Algorithms.
EE Maraş, M Caniberk, HH Maraş
Polish Journal of Environmental Studies 25 (6)
Real-time 3D hand posture reconstruction using stereo vision
AC Mogol, R Hassanpour, K Oztoprak
Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD), 2016 …
Power Aware Routing Protocols in Wireless Sensor Network
M Alsultan, K Oztoprak, R Hassanpour
IEICE Transactions on Communications 99 (7), 1481-1491
Illicit material detection using dual-energy x-ray images.
R Hassanpour
Int. Arab J. Inf. Technol. 13 (4), 409-416
A validated active contour method driven by parabolic arc model for detection and segmentation of mitochondria
SF Tasel, EU Mumcuoglu, RZ Hassanpour, G Perkins
Journal of structural biology 194 (3), 253-271
Sparsity-Driven Change Detection in Multitemporal SAR Images
NS Fatih Nar, Atilla Özgür
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters
Decision Support System for the Unification of Legal Precedents
E Demir, A Güneş
Proceedings of International Conference on Computer Science and Engineering …
Problems of Gaining Neuronavigation Skills on Surgical Education Programs: A case study in Turkey
NE Cagiltay, AO Borcek, G Tokdemir, HH Maras, D Topalli
E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare …
Analysis of Neurooncological Data to Predict Success of Operation Through Classification
N Bagherzadi, AO Borcek, G Tokdemir, N Cagiltay, HH Maras
Proceedings of the 7th ACM International Conference on Bioinformatics …
Software Developer’s Journey
M Yilmaz, B Atasoy, RV O’Connor, JB Martens, P Clarke
European Conference on Software Process Improvement, 203-211
Gamifying the Onboarding Process for Novice Software Practitioners
M Kosa, M Yilmaz
European Conference on Software Process Improvement, 242-248
A gamification approach to improve the software development process by exploring the personality of software practitioners
M Yilmaz, M Yilmaz, RV O’Connor, P Clarke
International Conference on Software Process Improvement and Capability …
A serious game for improving the decision making skills and knowledge levels of Turkish football referees according to the laws of the game
U Gulec, M Yilmaz
SpringerPlus 5 (1), 1
Improving Social Aspects of the Software Development Process: Games, Gamification and Related Approaches J. UCS Special Issue
M Yilmaz, RV O’Connor, M Mora
Journal of Universal Computer Science 22 (12), 1487-1488
A Scrumban integrated gamification approach to guide software process improvement: a Turkish case study
M Yilmaz, RV O'Connor
Tehnicki Vjesnik (Technical Gazette) 23 (1), 237-245
A validated active contour method driven by parabolic arc model for detection and segmentation of mitochondria
SF Tasel, EU Mumcuoglu, RZ Hassanpour, G Perkins
Journal of structural biology 194 (3), 253-271
A serious game for improving the decision making skills and knowledge levels of Turkish football referees according to the laws of the game
U Gulec, M Yilmaz
SpringerPlus 5 (1), 622
Futbol Hakemlerinin Egitimi Amaciyla Tasarlanan Futbol Simulasyonunda Macin Dinamizmini Saglayan Etmenler.
U Güleç, M Yilmaz, MA Gozcu
UYMS, 284-294
Bilgisayar Muhendisligi Bitirme Projeleri icin Dusunulmus Bir Surec Yonetim Modeli.
M Yilmaz, S Tasel, U Güleç, U Sopaoglu
UYMS, 129-140

2015

Generic menu optimization for multi-profile customer systems
J Karimov, M Ozbayoglu, B Tavli, E Dogdu
Systems Engineering (ISSE), 2015 IEEE International Symposium on, 163-169
k-means Performance Improvements with Centroid Calculation Heuristics both for Serial and Parallel environments
J Karimov, M Ozbayoglu, E Dogdu
Big Data (BigData Congress), 2015 IEEE International Congress on, 444-451
Development of a smart home ontology and the implementation of a semantic sensor network simulator: An internet of things approach
OB Sezer, SZ Can, E Dogdu
Collaboration Technologies and Systems (CTS), 2015 International Conference …
Brilliant blue G assisted macular surgery: the effect of air infusion on contrast recognisability in internal limiting membrane peeling
Y Totan, E Güler, FB Gürağaç, E Uzun, E Dogdu
British Journal of Ophthalmology 99 (1), 75-80
A Two-Stage Matching Method for Multi-Component Shapes
R Hassanpour
Advances in Electrical and Computer Engineering 15 (1), 143-150
Patient safety & clinical decision support systems (CDSS): A case study in Turkey
GG Menekse, NE Cagiltay, G Tokdemir
E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 2015, 1-4
The usability study for the personal health record systems
G Gokay, Y Ercil, G Tokdemir, N Cagiltay, YE Aykac
Medical Technologies National Conference (TIPTEKNO), 2015, 1-4
GUIs with Haptic Interfaces
MA Aydin, NE Cagiltay, E Ozcelik, E Tuner, H Sahin, G Tokdemir
International Conference on Human-Computer Interaction, 153-164
Multimodal Interaction Flow Representation for Ubiquitous Environments-MIF: A Case Study in Surgical Navigation Interface Design
G Tokdemir, G Altun, NE Cagiltay, HH Maras, AO Borcek
International Conference on Human-Computer Interaction, 797-805
Kişisel Sağlık Kaydı Sistemleri Kullanılabilirlik Durum Çalışması The usability Study for the Personal Health Record Systems
G GOKAY, Y ERCIL, G TOKDEMIR, N CAGILTAY, YE AYKAC
Vogue 15 (18)
A machine-based personality oriented team recommender for software development organizations
M Yilmaz, A Al-Taei, RV O’Connor
European Conference on Software Process Improvement, 75-86
Designing games for improving the software development process
M Kosa, M Yilmaz
European Conference on Software Process Improvement, 303-310
Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslardaki Katılımcı Profillerinin Yapay Sinir Agı Kullanılarak Sınıflandırılması (Classification of Participants Profiles in MOOCs Using Neural...
A Al-Taei, M Yilmaz, R O'Connor, U Halici
Exploring the Relationship between Software Process Adaptive Capability and Organisational Performance.
P Clarke, R O'Connor, B Leavy, M Yilmaz
IEEE Transactions on Software Engineering 41 (12), 1169-1183
Towards a serious game to teach ISO/IEC 12207 software lifecycle process: an interactive learning approach
U Aydan, M Yilmaz, RV O’Connor
International Conference on Software Process Improvement and Capability …
Software development roles: a multi-project empirical investigation
M Yilmaz, RV O'Connor, P Clarke
ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 40 (1), 1-5
Exploring the belief systems of software development professionals
R O'Connor, M Yilmaz
Cybernetics and Systems: An International Journal 46 (6-7), 528-542
Understanding personality differences in software organizations using Keirsey Temperament Sorter
M Yilmaz, R O'Connor
IET Software 9 (5), 129-134
Exploration of the Design Space for Lifetime Optimization in Wireless Sensor Networks with Unidirectional Links
ST Özyer, M Koyuncu
Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Drift-free video coding for privacy protected video scrambling
R Choupani, S Wong, M Tolun
Information, Communications and Signal Processing (ICICS), 2015 10th …
Using wavelet transform self-similarity for effective multiple description video coding
R Choupani, S Wong, M Tolun
Information, Communications and Signal Processing (ICICS), 2015 10th …
Hierarchical SNR Scalable Video Coding with Adaptive Quantization for Reduced Drift Error.
R Choupani, S Wong, MR Tolun
VISAPP (1), 117-123
Futbol Hakemlerinin Karar Verme Yeteneklerini Geliştirmek İçin Düşünülmüş Ciddi Oyun Tabanlı Öğrenme Çatısı.
U Güleç, M Yilmaz
UYMS
Educational game-based learning framework about laws of the game for football referees
U Güleç