Öğrencilerimize TÜBİTAK Desteği

Bölüm öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Gül TOKDEMİR'in danışmanlığında bölüm öğrencilerimiz Sezer UĞUZ, Burhan ÜNALP, Çağlar KOÇAK ve Rahan ESKİ'nin Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Ön Kuluçka Merkezi'nde 1 yıldır sürdürdükleri REZES isimli projesi, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-B (2241-A) Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında maddi destek almaya hak kazanmıştır.

REZES projesi; çevre kirliliğinin en önemli nedenlerinden birisi olan plastik, metal ve cam atıklarının, nesnelerin interneti teknolojileri, büyük veri analizi ve oyunlaştırma ile geri dönüşümünü sağlayarak hem çevre kirliliğini azaltmak, hem de ekonomik olarak bir katma değer yaratmayı hedeflemektedir.

Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.