Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Eğitim Programları

Tezsiz Program

Bilgi Teknolojileri Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az iki, en fazla üç yarıyıldır.

Ders Yükümlülükleri

Zorunlu Dersler

Ders KoduDers AdıKrediAKTS
IT 525Yönetim Bilgi Sistemleri3 0 37.5
IT 526Nesne Tabanlı Programlama3 0 37.5
IT 535Veritabanı Yönetim Sistemleri3 0 37.5

Seçmeli Dersler

Ders KoduDers AdıKrediAKTS
IT 518Bilgisayar Ağları ve İletişim3 0 37.5
IT 533İleri Programlama3 0 37.5
IT 545Web Sitesi Kullanılabilirliği ve Tasarım3 0 37.5
IT 546Web Analizi3 0 37.5
IT 555Applied Statistics in Information Technology3 0 37.5
CENG 513Nesne Yönelimli Analiz Ve Tasarım3 0 37.5
CENG 520Bilgi Güvenliği3 0 37.5
CENG 526Yazılım Mimarisi3 0 37.5
CENG 531Oyunlaştırma3 0 37.5
CENG 555Bilgi Erişimi3 0 37.5
CENG 557Yazılım Kalite Güvencesi ve Testi3 0 37.5
CENG 561Uzaktan Erişim3 0 37.5
CENG 567Veri Madenciliği3 0 37.5
CENG 570Semantic Web3 0 37.5
CENG 572Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş3 0 37.5
CENG 595Bilgisayar Mühendisliğinde Seçme Konular I3 0 37.5
CENG 596Bilgisayar Mühendisliğinde Seçme Konular II3 0 37.5
INTT 524E-Commerce and E-Business3 0 37.5
MAN 526Contemporary Management Techniques3 0 37.5
MAN 530Project Development and Management3 0 37.5

Proje

Ders KoduDers AdıKrediAKTS
IT 592Proje0 0 015

Örnek Senaryo

1. Dönem2. Dönem3. Dönem4. Dönem
Zorunlu Ders IZorunlu Ders IIISeçmeli Ders VI-
Zorunlu Ders IISeçmeli Ders IIISeçmeli Ders VII-
Seçmeli Ders ISeçmeli Ders IVSeminer/Proje-
Seçmeli Ders IISeçmeli Ders V--

Tezli Program

Programın uygulanışı ve tamamlanması için gerekli asgari şartlar şu şekildedir:

Ders Yükümlülükleri

Bilgi Teknolojileri Tezli yüksek lisans programında, her öğrenci en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez öneri formunu Anabilim Dalı Başkanlığı'na iletmekle yükümlüdür. Konu ve danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez çalışmasının, niteliği gereği birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı eş danışman olarak Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanabilir.

Zorunlu Dersler

Ders KoduDers AdıKrediAKTS
IT 525Yönetim Bilgi Sistemleri3 0 37.5
IT 526Nesne Tabanlı Programlama3 0 37.5
IT 535Veritabanı Yönetim Sistemleri3 0 37.5

Seçmeli Dersler

Ders KoduDers AdıKrediAKTS
IT 518Bilgisayar Ağları ve İletişim3 0 37.5
IT 533İleri Programlama3 0 37.5
IT 545Web Sitesi Kullanılabilirliği ve Tasarım3 0 37.5
IT 546Web Analizi3 0 37.5
IT 555Applied Statistics in Information Technology3 0 37.5
CENG 513Nesne Yönelimli Analiz Ve Tasarım3 0 37.5
CENG 520Bilgi Güvenliği3 0 37.5
CENG 526Yazılım Mimarisi3 0 37.5
CENG 531Oyunlaştırma3 0 37.5
CENG 555Bilgi Erişimi3 0 37.5
CENG 557Yazılım Kalite Güvencesi ve Testi3 0 37.5
CENG 561Uzaktan Erişim3 0 37.5
CENG 567Veri Madenciliği3 0 37.5
CENG 570Semantic Web3 0 37.5
CENG 572Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş3 0 37.5
CENG 595Bilgisayar Mühendisliğinde Seçme Konular I3 0 37.5
CENG 596Bilgisayar Mühendisliğinde Seçme Konular II3 0 37.5
INTT 524E-Commerce and E-Business3 0 37.5
MAN 526Contemporary Management Techniques3 0 37.5
MAN 530Project Development and Management3 0 37.5

Tez

Ders KoduDers AdıKrediAKTS
IT 590Lisansüstü Seminer0 0 07.5
IT 599Tez0 0 060
RME 500Research Methods and Ethics0 0 07.5

Örnek Senaryo

1. Dönem2. Dönem3. Dönem4. Dönem
Zorunlu Ders IZorunlu Ders IIIUzmanlık Alan DersiUzmanlık Alan Dersi
Zorunlu Ders IISeçmeli Ders IIIYüksek Lisans TeziYüksek Lisans Tezi
Seçmeli Ders ISeçmeli Ders IVRME 500-
Seçmeli Ders IISeminer--