Lisans Dersleri

Zorunlu Dersler

Ders Kodu ve Adı:CENG 105 - Bilgisayar Mühendisliği Oryantasyonu
Kredi / AKTS:2 0 2 / 2
Ders Tanımı:Bu ders, bilgisayar mühendisliği öğrencileri için bir oryantasyon dersidir. Bilgisayar mühendisliği alanı, bölüm akademik programı, kurallar ve yönetmelikler hakkında genel bilgi verilmesi; birimler, boyutlar, hata analizi, bilgisayar sistemleri, veri sunumu ve sayı sistemleri, derleyiciler, tarayıcılar ve Internet; etik, yasal ve güncel konular, teknik ziyaretler ve sunumlar.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng105.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 111 - Bilgisayar Mühendisliğinin Temelleri
Kredi / AKTS:3 2 4 / 4
Ders Tanımı:Bilgisayar mühendisliği disiplinine giriş. Bilgisayarların bilgi tanımlama, saklama, değiştirme ve iletişimindeki rolü.Bilgisayar programlamaya giriş.Algoritma geliştirme.C programlama diline ve bir C programının yapısına giriş.Tanım ve atama ifadeleri.Aritmetik ifadeler/operatörler.Mantıksal ifadeler/operatörler.Standart kütüphane fonksiyonları.Switch-case ifadeleri ile karar verme.Döngüler: while, for, do-while. İç içe döngüler. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng111.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 114 - Bilgisayar Programlama
Kredi / AKTS:3 2 4 / 7
Ders Tanımı:Göstergeler. Parametre geçirme. 1-Boyutlu Diziler. Dizgiler ve Fonksiyonlar. Diziler ve Göstergeler. 2-Boyutlu Diziler. Dizgiler. Yapılar. Dosya işleme.
Ön Koşullar:CENG 111
Ders Web Sayfası:http://ceng114.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 124 - Ayrık Yapılar
Kredi / AKTS:3 0 3 / 5
Ders Tanımı:Kümeler, ilişkiler ve fonksiyonlar, veri yapısı ve grafik gösterimi uygulamaları, parçalı sıralı setler, ağaç yapıları, cebirsel yapılar, kafesler ve Boolean cebiri, yarı gruplar, gruplar, dil bilgisine, makinelere ve dillere giriş, hata düzeltme kodları.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng124.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 200 - Yaz Stajı I
Kredi / AKTS:0 0 0 / 5
Ders Tanımı:Öğrencilerin en az 20 iş günlük yaz eğitimi yapıp başarılı bir şekilde tamamlaması gerekir. Yaz stajı bölüm tarafından hazırlanan kurallar ve düzenlemelere uygun yapılmalıdır. Her iki staj için öğrencilerin pratik tecrübelerini gözlemleyip, anlatıp raporlaması beklenir.
Ön Koşullar:CENG 241
Ders Web Sayfası:http://cengstaj.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 218 - Veri Yapıları
Kredi / AKTS:3 2 4 / 6
Ders Tanımı:Derste soyut veri yapıları tasarımı ve C/C++'da gerçekleştirilmesi. Özellikle bağlı listeler, liste yapıları, yığıt ve kuyruk yapıları, özyineleme algoritmaları ve yapıları, ikili ağaçlar, dengeli ağaçlar, min-max heap yapıları ve huffman sıkıştırma algoritması konluları dersin kapsamındadır.
Ön Koşullar:CENG 241
Ders Web Sayfası:http://ceng218.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 222 - Bilgisayar Organizasyonu
Kredi / AKTS:2 2 3 / 6
Ders Tanımı:Bu ders bilgisayar organizasyonu, işlemci, ana bellek ve girdi/çıktı araçlarının görevleri hakkında  temel bilgiler sunar; programlama kavramını makine işlemleri dizisi (assembly dili) olarak işler.
Ön Koşullar:ECE 223
Ders Web Sayfası:http://ceng222.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 241 - Nesneye Yönelik Programlama
Kredi / AKTS:3 2 4 / 7
Ders Tanımı:Ders nesneye yönelik programlama dili olarak C++ ile ilgilidir. Özellikle nesneler, fonksiyon aşırı yüklemesi, C++ sınıfları ve soyut veri kavramı, operatör aşırı yüklemesi, dinamik hafıza yönetimi, fonksiyon ve sınıf şablonları, miras ve çok-biçimlilik kavramları ders kapsamında işlenmektedir.
Ön Koşullar:CENG 114
Ders Web Sayfası:http://ceng241.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 235 - Olasılık ve İstatistiğe Giriş
Kredi / AKTS:3 0 3 / 6
Ders Tanımı:Örnek uzaylar ve olaylar, koşullu olasılık ve bağımsızlık. Kesikli ve sürekli rassal değişkenler, olasılık dağılımları, beklenen değer ve dağılım parametreleri. Kesikli olasılık dağılım fonksiyonları ( Binom, geometrik, negatif binom, Poisson dağılımları) . Sürekli olasılık dağılımları (düzgün, normal, üstel ve gamma dağılımları ) . Tesadüfi örnekleme, örnekleme dağılımları, merkezi limit teoremi, güven aralıkları .
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng235.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 236 - Sayısal Hesaplamalar
Kredi / AKTS:2 2 3 / 5
Ders Tanımı:Bu dersin amacı; mühendislik problemlerinin çözümünde ihtiyaç duyulan sayısal çözüm tekniklerinin kullanılma beceresinin kazandırılmasıdır. Bu ders, mühendislik problemlerine sayısal olarak nasıl yaklaşılacağını anlatan sayısal analize giriş niteliğindedir. Kayan nokta aritmetiği ve hata analizi gibi hesaplamaya ilişkin ön bilgiler, doğrusal denklem sistemlerinin sayısal çözümü, doğrusal olmayan denklem sistemlerinin sayısal çözümü, interpolasyon ve yaklaşım, sayısal türev ve integral konularını içermektedir. Sayısal hesaplamalar için MATLAB kullanılmaktadır.
Ön Koşullar:CENG 114, MATH 156
Ders Web Sayfası:http://ceng236.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 290 - Veri İletişimi
Kredi / AKTS:2 2 3 / 6
Ders Tanımı:Veri İletişimli Ağlar ve Açık Sistemler konularına genel bakış. Fiziksel katman. Taşıma ortamları ve bozulmalar. Sayısal ve analog veri iletişimi. Hata tespiti ve düzeltimi. Protokol temelleri. Data Link katmanı protokolleri. Ethernet, ATM ve PPP protokolleri. Yerel ağlar (LAN). Ağa bağlanan cihazlar.
Ön Koşullar:CENG 114, MATH 155
Ders Web Sayfası:http://ceng290.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 300 - Yaz Stajı II
Kredi / AKTS:0 0 0 / 5
Ders Tanımı:Öğrencilerin en az 20 iş günlük yaz eğitimi yapıp başarılı bir şekilde tamamlaması gerekir. Yaz stajı bölüm tarafından hazırlanan kurallar ve düzenlemelere uygun yapılmalıdır. Her iki staj için öğrencilerin pratik tecrübelerini gözlemleyip, anlatıp raporlaması beklenir.
Ön Koşullar:CENG 200, (CENG 396 ∨ CENG 356)
Ders Web Sayfası:http://cengstaj.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 328 - İşletim Sistemleri
Kredi / AKTS:2 2 3 / 6
Ders Tanımı:İşletim Sistemleri dersi, modern işletim sistemlerinin tasarımı ve uygulanmalarıyla ilgilidir. Ders teorik ve uygulama olarak yapılandırılmıştır. Teorik oturumlarda, işletim sistemlerinin içeriklerive amaçlandığı ortamlara bir girişten sonra, alt sistemlerinin detayları anlatılmaktadır. Özellikle, kısa bir tarihçeden sonra, işletim sistemi yapıları, çoklu görevlilik, zaman paylaşımcılık, process (süreç veya proses) ve thread (izlek) tanım ve işleyişleri, proses ve izlek senkronizasyonu ve etkileşimi, kilitlenme, proses planlaması, bellek sistemi yönetimi, dosyasistemi yönetimi, disk alt sistemi yönetimi ve girdi/çıktı yönetimi konuları işlenmektedir. Laboratuvar oturumlarında, proses yönetimi, proses senkronizasyonu, ve prosesler arası iletişim ile ilgili programlama alıştırma ve ödevleri işlenmektedir.
Ön Koşullar:CENG 114, CENG 222
Ders Web Sayfası:http://ceng328.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 329 - Mikroişlemciler
Kredi / AKTS:2 2 3 / 6
Ders Tanımı:Bu ders mikroişlemcilerin temel çalışma prensiplerini işler.  Bu derste örneklerle işlenilen ana konular:  Mikrokontrol Mimarisi, Aritmetik ve Mantık Birimi Yapısı, Assembly Dili Programlama, Zamanlayıcı ve Kesme, Analog Sayısal Dönüştürücü, Paralel ve Seri Girdi/Çıktı Programlama..
Ön Koşullar:CENG 222
Ders Web Sayfası:http://ceng329.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 351 - Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları
Kredi / AKTS:2 2 3 / 5
Ders Tanımı:İkinci veri depolama sistemlerine giriş. Sabit diskinlerin donanımı. Sıralı dosyalar, iç ve dış sıralama yöntemlerine bakış. Lineer ve ağaç indeksleme, ve Hashing yöntemleri. Çoklu indeks dosyaları, DBMS'e giriş.
Ön Koşullar:CENG 218
Ders Web Sayfası:http://ceng351.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 356 - Veri Tabanı Yönetimi
Kredi / AKTS:2 2 3 / 5
Ders Tanımı:İlişkisel veritabanlarının gözden geçirilmesi, veri ve bilgi, ilişkisel veri modeli, veritabanı dizaynı, normalizasyon bütünlük kısıtlamaları, varlık ilişki tasarımı, sorgu işleme ve en iyileme, hareket işleme, SQL sorgulama dili.
Ön Koşullar:CENG 351
Ders Web Sayfası:http://ceng356.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 382 - Web Programlama
Kredi / AKTS:2 2 3 / 6
Ders Tanımı:Internet ve World Wide Web. .NET ve PHP gibi sunucu taraflı web uygulamaları geliştirme teknolojilerine genel bakış. C# ve nesne tabanlı programlama kavramları. Veritabanları ve veri erişim. ASP.NET ve web formlarına giriş. Gelişmiş web formları. XML / Web hizmetleri. .NET güvenlik konuları. Ortak Dil Çalışma Platformu (CLR). Tasarım hususları.
Ön Koşullar:CENG 241
Ders Web Sayfası:http://ceng382.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 383 - Algoritmalar
Kredi / AKTS:3 0 3 / 5
Ders Tanımı:Bu ders, algoritma tasarımı ve analizi yöntemlerini içermektedir. Veri Yapıları dersinin devamı niteliğinde olan bu derste uygun veri yapıları kullanılarak algoritma tasarımının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Bu ders, çizge (graph) algoritmaları, açgözlü (greedy) algoritmalar, rastlantısal algoritmalar, böl yönet algoritmaları, dinamik algoritmalar konularını içermektedir.
Ön Koşullar:CENG 218
Ders Web Sayfası:http://ceng383.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 393 - Bilgisayar Ağları
Kredi / AKTS:2 2 3 / 6
Ders Tanımı:Bilgisayar Ağları ve Açık Sistemler konularına genel bakış. Bilgisayar ağlarına giriş. Protokol tasarımı. TCP/IP protokol takımı. Yönlendirme algoritmaları. Internetteki ağ katmanı. Ağlar arası iletişim. Taşıma katmanı bileşenleri. Ağ programlamaya giriş. Ağ güvenliği. Alan adı sistemi.
Ön Koşullar:CENG 290
Ders Web Sayfası:http://ceng393.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 396 - Yazılım Mühendisliği
Kredi / AKTS:3 0 3 / 5
Ders Tanımı:Bu ders öğrencilere yazılım mühendisliği temel kavramlarını, modern yazılım geliştirme araçlarını ve bilinen yazılım geliştirme metotlarını (şelale yöntemi, yinelemeli yöntem, çevik süreçler) tanıtır. Dersin temel amacı öğrencilere, gereksinin analizinden başlayarak, yazılım tasarım yöntemleri ve yazılım test tekniklerini konularında bilgi sağlamaktır. Dolayısıyla öğrenciler dersi alarak yazılım geliştirme yaşam döngüsünü tasarlamayı ve raporlamayı öğrenirler. Bunlara ek olarak, bu ders öğrencilere yazılım kalite güvencesi ve proje yönetimi konusunda temel bilgiler aktarmayı hedeflemektedir.
Ön Koşullar:CENG 241
Ders Web Sayfası:http://ceng396.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 407 - Yenilikçi Sistem Tasarımı ve Geliştirme I
Kredi / AKTS:1 2 2 / 5
Ders Tanımı:Öğrenciler bu derste bir öğretim üyesinin danışmanlığında endüstriyel takım projesine veya bireysel/grup projesinde görevlendirilirler. Bu dersin temel amacı öğrencilerin karmaşık bir probleme yenilikçi bir çözüm oluşturup, bu çözümü uygulamaya geçirmeleridir.  Bu derste öğrencilerin gereksinim analizi dokümanı hazırlamaları ve seçtikleri projeye uygun nitelikte endüstri ile ve/veya danışmanları ile birlikte tasarım yapmaları beklenmektedir.
Ön Koşullar:CENG 396 ∨ CENG 356
Ders Web Sayfası:http://cengproject.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 408 - Yenilikçi Sistem Tasarımı ve Geliştirme II
Kredi / AKTS:1 2 2 / 6
Ders Tanımı:Öğrenciler bu derste bir öğretim üyesinin danışmanlığında endüstriyel takım projesine veya bireysel/grup projesinde görevlendirilirler. Bu dersin temel amacı öğrencilerin karmaşık bir probleme yenilikçi bir çözüm oluşturup, bu çözümü uygulamaya geçirmeleridir.  Bu derste öğrencilerin yaptıkları tasarımı ürüne dönüştürmeleri ve test etmeleri beklenmektedir.
Ön Koşullar:CENG 407
Ders Web Sayfası:http://cengproject.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 442 - Programlama Dilleri
Kredi / AKTS:2 2 3 / 6
Ders Tanımı:Programlama dillerinin sözdizimlerini ve bunların anlamlarını ile kullanımlarını tanımlamak. Biçimsel sözdizimsel gösterimi, anlatım yapısı, postfix ve infix gösterimi ve dönüşümü. Veri çeşitleri ve değişkenler, anlatım ve atama deyimleri, kontrol yapıları ve alt programlar. İşlevsel ve mantıksal diller. Varolan programlama dillerinin anahtar özelliklerinin öğrenimi.
Ön Koşullar:CENG 124, CENG 241
Ders Web Sayfası:http://ceng442.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 466 - Yapay Zeka
Kredi / AKTS:3 0 3 / 6
Ders Tanımı:Bu dersin temel amacı öğrencilere yapay zeka tekniklerinin  teorik temellerini ve onlar üzerine geliştirilen tasarım ve uygulamaları tanıtmaktır. Ders, özellikle karar verme teorisi ve bir durum üzerinde tam veya eksik bilgi ile karar verme yeteneği için tasarlanan otonom yazılım ajanları veya zeki arabirimler geliştirmeye odaklanacaktır. Öğrenciler, bu ders sayesinde farklı yapay zeka problemlerine çözüm üretmeyi öğrenerek, amaç-tabanlı problem çözme yeteneği kazanacaklardır.
Ön Koşullar:CENG 218
Ders Web Sayfası:http://ceng466.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 491 - Biçimsel Diller ve Otomata Teori
Kredi / AKTS:3 0 3 / 6
Ders Tanımı:Kombinasyonel mantığa ve sonlu-durum otomasyonuna giriş. Dilbilgisinin sınıflandırılması, push-down ve içerikten bağımsız ya da hassas dilbilgisi. Programlama dillerinin özellikleri. Turing makinesi ve etkili hesaplama.
Ön Koşullar:CENG 124
Ders Web Sayfası:http://ceng491.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 497 - Bilgisayar Grafikleri
Kredi / AKTS:2 2 3 / 6
Ders Tanımı:Bu ders, güncel terminolojiyi, ilerlemeleri, konuları ve eğilimleri anlama yeteneğinin oluşmasına yol açacak şekilde, bilgisayar grafiklerine kapsamlı bir  giriş yapmayı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. İşlenen konular;  geometrik dönüşümler, geometrik algoritmalar, pikselleştirme, kesme, renk modelleri, aydınlatma, gölgelendirme ve eşleme, deformasyon, grafik yazılım sistemleri,  ışın izleme, ısıl ışınım, örnekleme. Bilgisayar grafiklerinin disiplinler arası doğası çok çeşitli örnek ve uygulamalarla vurgulanmaktadır.
Ön Koşullar:CENG 218, MATH 205
Ders Web Sayfası:http://ceng497.cankaya.edu.tr/

Seçmeli Dersler

Ders Kodu ve Adı:CENG 344 - Java Programlamaya Giriş
Kredi / AKTS:2 2 3 / 5
Ders Tanımı:Bu derste, Java programlama dili kullanarak nesneye dayalı programlama kavramları işlenmektedir. Java programlama dilinin temelleri, sınıflar ve nesneler, miras alma (inheritance), kapsülleme, bilgi saklama (information hiding) konularını içermektedir. Bunlarla birlikte, grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ve olaya güdümlü programlama (event driven) gibi konular da ders kapsamındadır.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng344.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 346 - Derleyici Tasarımı
Kredi / AKTS:2 2 3 / 6
Ders Tanımı:The principles, algorithms, and data structures involved in the design and construction of compilers. Finite-state machines, lexical analysis, context-free grammars, push-down parsers, LR and LALR parsers, other parsing techniques, symbol tables, error recovery, an introduction to intermediate code generation.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng346.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 348 - Konumsal Bilgi Teknolojilerinde Temel Konular
Kredi / AKTS:2 2 3 / 5
Ders Tanımı:Konumsal Bilgi Teknolojilerinin (KBT) tanımı, KBT’de temel terminoloji, harita izdüşümleri, Küresel Konumlama Sistemi ve bileşenleri, Uzaktan Algılama teknolojisi ve bileşenleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve bileşenleri, coğrafi veri tipleri, coğrafi veri yapıları, coğrafi veri tabanı oluşturma, CBS yazılım ve donanımı, coğrafi verinin görselleştirilmesi, coğrafi analiz.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng348.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 353 - Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı
Kredi / AKTS:3 0 3 / 5
Ders Tanımı:Bu dersin konuları, sistem analistleri ve tasarımcılarının bilişim sistemlerini geliştirme sürecinde ihtiyacı olan kavramları, metodolojileri, teknikleri ve araçları kapsar. Bu dersi tamamladıktan sonra, öğrencilerin nesne yönelimli tasarım araçlarını kullanarak BT sistemlerinin yapısını ve süreçlerini analiz ederek tasarımını gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng353.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 358 - Pratik UML
Kredi / AKTS:2 2 3 / 5
Ders Tanımı:Review of Object oriented concepts. The rational Unified process. Fundamentals o UML. Use case diagrams. Class diagrams and associations, Object diagrams. Behavioral diagrams, Sequence diagrams, collaboration diagrams, activity diagrams, state diagrams. Implementation Diagrams, component diagrams, deployment diagrams.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng358.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 361 - Yenilikçi Oyun Tasarımı
Kredi / AKTS:3 0 3 / 5
Ders Tanımı:Bu ders, oyun tasarımının yenilikçi temellerini; oyuncular, oyuncu birikimi, kurgusal mekanikler, oyununu dengelenmesi ve kullanıcı tecrübesinin modellenmesi gibi konular üzerinden açıklayacaktır. Ayrıca bu ders, oyun tasarımının teori ve pratiklerini incelenerek, oyun geliştirme işinin tasarım ve değerlendirme süreçleri detaylandırılacaktır. Sonuç olarak, öğrenci ders sayesinde oyun tasarımı ve geliştirme aktivitelerinin yenilikçi yönü hakkında fikir ve bilgi sahibi olacaktır.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng361.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 394 - İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Kredi / AKTS:3 0 3 / 5
Ders Tanımı:Kullanıcı arayüzü temel prensipleri. İnsanın yetenekleri ve sınırları. Etkileşim Stilleri. Kullanılabilirlik prensipleri. Kullanıcı ve görev analizi. Arayüz tasarım prensipleri ve kullanılabilirlik kuralları. Arayüz değerlendirme metodları. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü içinde HCI. Yeni kullanıcı arayüzü teknolojileri.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng394.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 434 - Gezgin ve Kablosuz Hesaplama
Kredi / AKTS:3 0 3 / 5
Ders Tanımı:Ubiquitous access to information, anywhere, anyplace, and anytime, will characterize whole new kinds of information systems in the 21st Century. These are being enabled by rapidly emerging wireless communications systems, based on radio and infrared transmission mechanisms, and utilizing such technologies as cellular telephony, personal communications systems, wireless PBXs, and wireless local area networks. These systems have the potential to dramatically change society as workers become "untethered" from their information sources and communications mechanisms. While there is a rich body of knowledge associated with radio system engineering, the needed expertise must build upon this to encompass network management, integration of wireless and wireline networks, system support for mobility, computing system architectures for wireless nodes/base stations/servers, user interfaces appropriate for small handheld portable devices, and new applications that can exploit mobility and location information.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng434.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 435 - Veri Güvenliği Ve Kriptografiye Giriş
Kredi / AKTS:2 2 3 / 5
Ders Tanımı:Bu ders, bilgi güvenliğinin sağlanması hususunda ihtiyaç duyulan teorik ve pratik bilgilerin verildiği bir giriş seviyesi dersidir. Bu ders kapsamında, bilgi güvenliği kavramları ve modelleri, güvenlik ilkeleri, güvenlik gereksinimleri, tehditler ve saldırılar, kriptografik yöntemler ve kullanımları, anahtar dağıtımı, sayısal imza ve veri iletişim protokolleri konuları işlenmektedir.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng435.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 439 - Ağlararası İletişim
Kredi / AKTS:2 2 3 / 5
Ders Tanımı:Bilgisayar ağları ve Ağlararası İletişime giriş, küçük ve büyük ölçekli ağlarda yönlendiriciler (routers) ve anahtarlayıcıların (switch) mimarısı, bileşenleri, ve operasyonları; yönlendirme ve paket iletimi için Cisco IOS kullanarak yönlendiricilerin yapılandırılması; IPv6’ya giriş.
Ön Koşullar:CENG 290
Ders Web Sayfası:http://ceng439.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 440 - İleri Ağlararası İletişim
Kredi / AKTS:2 2 3 / 5
Ders Tanımı: Bu ders ayrıntılı olarak paket yönlendirme (routing) algoritmaları ve onların yapılandırmasını kapsar ve statik ve dinamik yönlendirme algoritmaları içerir. Statik yönlendirmede ele alınan konular şunlardır:
  • Yönlendirme tablosu oluşturmak
  • Yol tayini
  • Yönlendiricilerin anahtarlama (switching) işlevleri
Dinamik yönlendirme konular şunlardır:
  • Mesafeler ve ölçütler
  • “Distance Vector” yönlendirme protokolleri: RIPv1 ve RIPv2
  • EIGRP uygulama ve yapılandırma
  • “Link-State” yönlendirme protokolleri: OSPFv2 operasyonu ve yapılandırması.
Ders ayrıca değişken uzunlukta ağ maskeler (netmask) ve CIDR adresleme, ağ cihazlarını yapılandırma ve sorun giderme, ve datalink protokollerinde genel sorunların çözülmesi konularınıda kapsamaktadı
Ön Koşullar:CENG 439
Ders Web Sayfası:http://ceng440.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 444 - İleri Java Programlama
Kredi / AKTS:2 2 3 / 5
Ders Tanımı:Ders kapsamında Dosya özellikleri, hata yönetimi, çok iş parçacıklı programlama, kullanıcı arayüzü özellikleri, ağ programlama ve bilgi erişimi uygulamaları için açık kaynak kütüphanelerini tanıtır.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng444.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 460 - Çoklu Ortam Hesaplamaya Giriş
Kredi / AKTS:3 0 3 / 5
Ders Tanımı:Multimedya verileri genellikle büyük boyutlu olduğundan, bu verileri depolama ortamlarında saklama ve sınırlı bant genişli ağlar üzerinden iletebilmek için etkili şekilde sıkıştırılmış olmaları gerekir. Veri sıkıştırmayla ilgili bu zorluğu aşmak için çok sayıda multimedya kodlama algoritması geliştirilmiş, kodlama standartları ve şartnameleri uluslararası standardizasyon kuruluşları ve/veya sanayi konsorsiyumları tarafından oluşturulmuştur. Multimedya kodlama, ses, konuşma, görüntü ve video gibi dijital bilgilerin çeşitli türlerinin temsillerini tanımlar iken, bu ders esas olarak bu dijital verilerin yönetilmesi ve işlenmsi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle, multimedya kodlama işleyişini derin bir şekilde anlamak hem multimedya geliştiriciler ve hem bu sistemlerin kullanıcıları için önemli hale gelmiştir.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng460.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 462 - Sayisal Görüntü İşleme
Kredi / AKTS:2 2 3 / 5
Ders Tanımı:Görüntü model örnekleme ve nicemleme, pixel(noktacık) ve resim geometrisi arasındaki temel ilişki, iki boyutlu Fourier dönüşümleri, resim geliştirme, uzaysal ve frekans alanı metodları, resim yenileme ve resim parçalama.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng462.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 464 - Veri Madenciliğine Giriş
Kredi / AKTS:3 0 3 / 5
Ders Tanımı:Bilgi keşfetme ve veri madenciliği temelleri. Veri madenciliği prensipleri. Veri önişleme. Sınıflama: Karar ağacı algoritması. Diğer Sınıflama yöntemleri. Kümelemenin temelelri. K-means kümeleme algoritması. Diğer kümeleme yöntemleri. İlişkilendirme kuralları. Sapan veri belirleme.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng464.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 465 - Yapay Sinir Ağları
Kredi / AKTS:2 2 3 / 5
Ders Tanımı:Yapay "neural" sistemler , tek katmanlı temel sınıflayıcılar, çok katmanlı ileri besleme bilgisayar ağları, tek katmanlı geri besleme bilgisayar ağları, ilgili hafızalar , uyuşan ve kendiliğinden organize olan bilgisayar ağları, uygulamalar ve "neural" algoritma uygulamaları, "neural" bilgisayar ağı uygulamaları.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng465.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 468 - Bilgi Mühendisliği
Kredi / AKTS:3 0 3 / 5
Ders Tanımı:Knowledge engineering is a field within artificial intelligence that develops knowledge-based systems. Such systems are computer programs that contain knowledge, rules and reasoning mechanisms to provide solutions to real-world problems. The main goal in this course is to provide skills necessary to design and implement expert systems which use domain-specific knowledge in order to solve non-trivial problems in specialized domains.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng468.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 471 - Paralel Hesaplama
Kredi / AKTS:2 2 3 / 5
Ders Tanımı:Paralel Hesaplama dersi, dağıtık ve paralel hesaplama konularını işlemektedir. Ders teorik ve uygulama halinde verilmektedir. Teorik kısımda dağıtık ile paralel işlem farkını, dağıtık ve paralel sistemlerin sınıflandırılmasını ve bellek paylaşımlı ve mesaj iletimle paralel programlama modellerine vurgu yapılmaktadır. Uygulama kısmında ise Message Passing Interface (MPI) öğretilmekte ve bir paralel bilgisayar kümesi üzerinde paralel program geliştirilmesinde kullanılmaktadır.
Ön Koşullar:CENG 114, CENG 328
Ders Web Sayfası:http://ceng471.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 489 - Yazılım Kalite Güvencesi
Kredi / AKTS:3 0 3 / 5
Ders Tanımı:Bu dersin temel amacı öğrencilere yazılım kalite güvencesi hakkında temel bilgi sağlamaktır. Öğrenciler, bu ders yardımıyla kalite kavramı, kalite planlaması, risk analizi ve çözümlemesi konularında temel bilgi sahibi olabileceklerdir. Bu ders ayrıca yazılım kalite standartlarını, yazılım test tekniklerini, stratejilerini ve  metriklerini öğretmeyi hedeflemektedir.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng489.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 499 - Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular
Kredi / AKTS:3 0 3 / 6
Ders Tanımı:
Ön Koşullar:
Ders Web Sayfası:http://ceng499.cankaya.edu.tr/