Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Doktora Programı

Bölüm Hakkında

Çankaya Üniversitesi kurulduğu günden itibaren, daha kaliteli eğitim sunabilmek adına sürekli kendisini geliştirme ve büyüme hedefini hep ön planda tutmuştur. Bu hedef doğrultusunda, üniversitemizin kuruluşundan itibaren faaliyet gösteren Bilgisayar Mühendiliği Bölümü, 2000 yılından beri Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ile günümüze kadar 259 öğrenci mezun etmiştir. Bunun yanısıra, Lisans Programımız 1 Mayıs 2013 MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiş, Lisans ve Yüksek Lisans mühendislik programlarında Avrupa denkliği sağlayan EUR-ACE etiketi almaya hak kazanmıştır.

Ülkemize doktora dereceli araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirme hedefiyle açılan Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği doktora programımızın temel hedefleri,

  1. Alanlarında ileri düzey araştırma geliştirme becerisi ile donatılmış, yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve araştırma kurumlarında başarıyla çalışabilen bireylerin yetiştirilmesine,
  2. Ülkemizin, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında, hızlı gelişen akademik ve araştırma altyapısı ihtiyacının karşılanmasına,
  3. Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanınındaki gelişmelerin, bilim, teknoloji, toplumsal hayat ve çevre ile olan çok boyutlu etkileşimine sosyal sorumluluk ve etik bilinci ile yönlendirilmesine,
  4. Alanındaki Ar-Ge çalışmalarında (bilim, yayın, patent, ürün vb.) nitelik ve nicelik olarak gelişmiş ülkelerle rekabet edilmesine
katkı sağlamaktır.

Bölümüzün akademik kadrosu aşağıdaki gibidir ve akademisyenlerimiz birçok farklı güncel konuda araştırma yapmaktadırlar.

İsimDoktoraAraştırma Konuları
Prof. Dr. Erdoğan DOĞDUCase Western Reserve University (1998)Semantik web, büyük veri analitiği, makina öğrenme
Doç. Dr. Hadi Hakan MARAŞİstanbul Teknik Üniversitesi (1999)Konumsal Bilgi Sistemleri, Görüntü İşleme, Üç Boyutlu Görme, Uzaktan Algılama
Prof. Dr. Müslim BOZYİĞİTWestminster University (1979)Paralel ve Dağıtık Sistemler, İşletim Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi Roya CHOUPANIDelft University of Technology (2017)Çoklu Ortam, Video Kodlama, Ölçeklenebilir Video Kodlama
Dr. Öğr. Üyesi Murat SARANOrta Doğu Teknik Üniversitesi (2009)İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Oyunlaştırma, Akıllı Öğrenme Sistemleri, Uzaktan Eğitim, Mobil Öğrenme
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nurdan SARANOrta Doğu Teknik Üniversitesi (2009)Kriptografi, Bilgi Güvenliği Hesaplamalı Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Sibel TARIYAN ÖZYERAtılım Üniversitesi (2012)Bilgisayar Ağları, Kablosuz Algılayıcı Ağlar, Bulut Bilişim
Dr. Öğr. Üyesi Gül TOKDEMİROrta Doğu Teknik Üniversitesi (2009)Yazılım Muhendisligi, Saglık Bilişimi, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
Öğr. Gör. Dr. Faris Serdar TAŞELOrta Doğu Teknik Üniversitesi (2016)Bilgisayarla Görme, Görüntü işleme

Doktora Programına Kabul Şartları

Doktora programına başvuru yapacak adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Öğrenciler her iki sınavı da başarı ile tamamladıktan sonra doktora yeterlik sınavından başarılı sayılırlar.

Doktora Mezuniyet Şartları

Program 21 kredilik 7 ders, sözlü ve yazılı yeterlik sınavı, bir tez önerisi sunumu, Doktora Tezi Çalışması dersi (CENG 699) ve doktora tezinden oluşmaktadır. Öğrenciler, belirtilen bu gereksinimleri en az 3.00 diploma notu ile birlikte en geç 12 dönem içerisinde başarı ile tamamladıkları zaman doktora derecesine sahip olurlar.

Doktora Dersleri

Tez Çalışması

Ders Kodu ve Adı:CENG 600 - Doktora Semineri
Kredi / AKTS:0 0 0 / 7.5
Ders Tanımı:Öğrenciler araştırma projeleri konusunda 20 dakikalık bır seminer verirler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 699 - Doktora Tezi
Kredi / AKTS:0 0 0 / 60
Ders Tanımı:Öğrenciler bir araştırma projesi yapmak zorundadır. Araştırmanın sonuç kısmında öğrenciler bir tez sunarlar. Tez bolümün öngördüğü standartlara uygun yazılmalıdır.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:RME 500 - Araştırma Yöntemleri Ve Etik Kurallar
Kredi / AKTS:0 0 0 / 30
Ders Tanımı:-
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-

Sistem Dersleri

Ders Kodu ve Adı:CENG 501 - İleri işletim Sistemleri
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:İşletim sistemlerinde gelişmeler, Eşzamanlı programlama, Senkronizasyon ve uygulamaları, Bilgisayar ağı/dağıtık işletim sistemleri, İşletim sistemleri ve mobil aygıtlar, Dosya sistemlerinde ilerlemeler, Güvenlik hususları, Proje ve ödevler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 502 - İleri Bilgisayar Ağları ve Haberleşme
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Motivasyon ve uygulamalar, TCP/IP protokolü, Kablosuz İletim, Frekanslar ve sinyaller, Sinyal yayılımı, Ortam Erişim Kontrolü, Kablosuz LAN ve protokolleri, Mobil ad-hoc ağlar, Proje ve ödev.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng502.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 506 - Mikroişlemciler ve Gömülü Sistemler
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Tek-kart-bilgisayarların temel bileşenleri, Mikroişlemciler ve mikrokontrolörler, Mikroişlemci tabanlı sistemler, Makina dili, Assembly dili ile programlama ve yüksek seviyeli diller; Bilgisayar mimarisi ve assembly dili, Donanım-yazılım tasarımı, Sayısal elektroniğin tekrarı ve hafıza modelleri, Temel girdi/çıktı protokolleri, kesmeler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 536 - İleri Bilgisayar Aritmetiği
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Aritmetik fonksiyonların donanımsal olarak kavranması, Donanım algoritma ve devrelerinin teorisi, tanımlanması ve tasarımı; Aritmetik işlemlerin uygulanması, Mimari ve Algoritmik Hızlanma Teknikleri, Artık(residue) Sayı Sistemi üzerinde işlemler, Dijital Sinyal İşleme.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 606 - İleri Bilgisayar Mimarisi
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Ders bilgisayar tasarım temelleri ve modern işlemci mimarilerine genel bir bakış, komut seti prensipleri (RISC ve CISC), boruhattı ve ileri boruhattı, komut sevyesi paralleliği, hafıza ve depolama, önbellek tutarlılığı ve çoklu önbellek sistemleri, çoklu işlemciler. Güncel sistemlerin incelenmesi konularını içermektedir.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 608 - İşletim Sistemi ve Bilgisayar Ağı Güvenliği
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:İşletim sistemleri güvenlik temelleri ile birlikte zayıflıkları ve kurunma yöntemleri, Bilgisayar ağları güvenlik temelleri ile birlikte zayıflıklar ve korunma yöntemleri, Simetrik ve ortak anahtar kriptolama algoritmaları, kripto-grafik doğrulama protokolleri ve uygulamaları (Kerberos, UNIX/LINUX güvenlik hususları. IP, TCP/UDP, SSL, DNS, FTP/TELNET, NIS/NFS, SNMP, web ) Güvenlik kalakanları (Firewalls) ve diğer güvenlik araçları, Örnek uygulamalar ve projeler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-

Teori Dersleri

Ders Kodu ve Adı:CENG 500 - Optimizasyon Uygulamalarında Sayısal Yöntemler
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Optimizasyon problemleri, N değişkenlerinin uç fonksiyonları, Doğrusal programlama ve simpleks method, Doğrusal olmayan programlama, Optimizasyonun tanımı, Optimizasyon problemlerinin uygulaması.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 505 - Paralel Programlama
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Paralel bilgisayarlar, Paralel yedekleme, Veri organizasyonu, Paralel algoritmalar, Paralellik ve veri işleme, Bilgisayarların sınıflandırılması, uygulamalar.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 511 - İleri Algoritmalar
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Algoritmaların karmaşıklığı, Alt ve Üst Sınır Teorisi, Bölme ve Yönetme Tasarımı, Greedy Yaklaşımı, Dinamik Programlama, Geri izleme, Dallanma ve Sınırlanma, NP Tamamlama ve NP Sert Problemleri, Belirleyici ve Belirleyici Olmayan Polinom Tipi Algoritmalar, Şifreleme Algoritmalarına Giriş, Public Key Şifreleme Sistemleri.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 520 - Bilgi Güvenliği
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Bilgi güvenliğinin temelleri, IT-güvenlik risklerinin tespiti, güvenlik amaçları ve politikasının tanımlanması, Ağ paketlerinin yakalanması ve analizi, Protokol çözümlemesi, Güvenlik taraması ve saldırılar, Sızma testlerinde teknikler ve araçlar, Güvenlik risk analizi, IT-güvenlik mekanizmalarının testi, IP ağlarının taranması, Sızma girişimlerinin tespiti ve gözlenmesi.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 566 - Kodlama Teorisi
Kredi / AKTS:2 2 3 / 7.5
Ders Tanımı:Kodlama teorisinin temel kavramları ve kombinasyonel sınırları, Shannon teoremi ve gürültü modelleri, Klasik kod yapıları, Reed-Solomon kod çözme ve uygulamaları, Genişletici kodları ve lineer zaman hata düzeltme, Liste çözme, Optimum fazlalık ile hata düzeltme, Iteratif çözme yöntemleri ve güven yayılımı, Hesaplama karmaşıklığında kodlar.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 571 - Dağıtık Hesaplama
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Paralel ve dağıtık hesaplamaya giriş, Paralel ve dağıtık hesaplama sistemlerinin sınıflandırılması, Bilgisayar ağları ve dağıtık işletim sistemleri, Parallel ve dağıtık hesaplama araçları, Programlama modelleri, Mesaj iletim arayüzü (MPI), Güvenlik, Proje ve ödevler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 611 - Hesaplama Teorisi
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Hesaplanabilirlik ve karmaşıklık kuramı. Hesaplanabilirlik kısmı, Church-Turing kuramı, karar verilebilirlik, indirgenebilirlik, özyineleme kuramı ve hesaplama öğrenme kuramını içermektedir. Karmaşıklık kuramı kısmı ise karmaşıklık ölçüleri, karmaşıklık sınıfları, zaman karmaşıklığı, uzay karmaşıklığı ve zorluluğu içermektedir.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 612 - Çizge Teorisi
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Bu ders, çizge teorisinin temelleri hakkında bilgi verir: basit grafikler, iki yönlü grafikler, yönlendirilmiş döngüsel olmayan grafikler, bitişik matrisler, Euler ve Hamilton grafikleri, ağaçlar, yollar ve döngüler, çizge renklendirmeleri. Çizge Kuramındaki bazı ünlü problemler, Minimum Konnektör Sorunu, Evlilik Sorunu, İş Tespit Problemi, Çizelgeleme Sorunu, Seyahat Eden Satış Elemanı Sorunu gibi konuları kapsar.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 613 - Mekansal Programlama
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Dersin amacı, öğrencilerin ortak CBS görevlerini otomatikleştirmek için mekânsal programlamayı tanıtmaktır. Mekânsal programlama becerileri, ortak CBS işlevlerinin ötesine geçmek için gereklidir ve otomatik uzamsal analiz, alansal veri madenciliği ve uygulama geliştirme gibi alanları keşfetmek için anahtardır. Bu ders hem ESRI yaklaşımının kolaylığı hem de açık kaynaklı esneklik sunarak tüm ESRI çözümleri ile açık kaynaklı çözümler arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır. Bu ders ile öğrenciler 1) CBS kapsamında mekânsal verilerle çalışarak Python ile temel programlama becerilerini geliştirir, 2) ArcGIS ve diğer mekânsal yazılım paketleri ile programlama yaparak özellikli mekânsal problemleri çözmek için araçlar tasarlarken ve geliştirirken pratik deneyim kazanır ve 3) popüler CBS veri modelleri ve algoritmaları ile CBS yazılımının dâhili işlemleri ilkelerini kavrayabilir.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 614 - Hesaplamalı Geometri
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Bu ders, geometrik nesnelerin oluşturulması, geometrik özelliklerin hesaplanması ve iki ve üç boyutlu geometrik sorgular ve problemlerin yanıtlanması için gerekli bir dizi algoritmik yaklaşımlar ve veri yapılarını tanıtmaktadır. Bu ders de nokta konum sorguları, voronoi diaygramları ve Delaunay üçgenleme, nokta ve çizgi örtüşmeleri, dörtlü ağaç yapıları, dışbükey kabuk, doğru parçalarının kesişimi, poligon üçgenleme, geometrik doğrusal programlama, aralık sorgulamaları için geometrik arama ve kesişim veri yapıları, çiftlerin uygun dağılımlı ayrıştırılması, görünürlük grafikleri konularını kapsamaktadır.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-

Seçmeli Dersler

Ders Kodu ve Adı:CENG 503 - İleri Görüntü İşleme
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Sayısal görüntü işleme bileşenleri, Görüntü modeli, Örnekleme ve niceleme, Görüntü Dönüşümleri, Görüntü iyileştirme, Renkli Görüntü İşleme, Kenar algılama, Görüntü bölütleme, Temsil ve tanımlama, Morfolojik Görüntü İşleme.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 507 - Nöral Programlama
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Sinir ağlarının temelleri, Algılama, Çok katmanlı algılama ve geri-çoğalma algoritmaları, Denetsiz öğrenme ve kendi kendini organize etme yolları, Sinir dinamiği (Hofleid Modeli), Merkezcil taban fonksiyon ağları.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 509 - Örüntü Tanımlama
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Makina algılaması, Parametre tahmini, Öğrenme, Lineer ayrıştırma fonksiyonları, Öbekleme, Mizansen analizi, Bayes karar verme teorisi, Parametrik olmayan teknikler, Örüntü tanımlama uygulamaları.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 512 - Bilgisayarla Benzetim
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Bilgisayarlı benzetim ve mühendislik problemlerinin çözümünde rolü ile ilgili temel kavramları sağlar. Simülasyon işlemleri, Modeller ve sistemler, Ayrık ve sürekli benzetim modelleme, Simülasyon ile karar alma ve animasyonlar.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 513 - Nesne Yönelimli Analiz Ve Tasarım
Kredi / AKTS:2 2 3 / 7.5
Ders Tanımı:Klasik ve modern metodlar, Yazılım geliştirme metodlarının karşılaştırmalı analizi, Nesneyle bağlantı, Coad-Yourdon ve Rumbaugh dizaynları ve nesneye dayalı analiz, Nesneye Dayalı Dizayn (NDD) kriterlerinin uygulanması, UML (Unified Modelling Lang.) ye giriş, Parça tabanlı geliştirme ve dizayna giriş.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 521 - İleri Veritabanı Kavramları
Kredi / AKTS:2 2 3 / 7.5
Ders Tanımı:Veri tabanı işletme sistemlerinin uygulamaları, temelleri ve olanakları; Bağlantısal veri modeli, İlişki işlemleri, İlişkisel cebir, İlişkisel analiz, İlişkisel veritabanı tasarımı, Fonksiyonel bağımlılıklar, Normal formlar, Dağıtık veritabanları, Dağıtıl veritabanı dizaynı, Dağıtık sorgu işleme, Rastlantısal kontrollu türetim veritabanları, Yazım ve mantık sorgu işleme, Nesneye dayalı veri modeli, Karmaşık değerler, İlave işlemler, Pratik sorgu dilleri.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 522 - İleri Nesne-Yönelimli Programlama
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Nesne-Yönelimli Programlama ve Yapısal Programlama, Sınıflar ve Soyut Veri Tipleri, Kalıtım ve Çoklu Benzeşme, Arayüzler ve Bileşenler, Nesne-Yönelimli Programlama ve UML, Grafik ve Görsel Programlama.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 526 - Yazılım Mimarisi
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Yazılım mimarilerinin gereksinimi, Yazılım geliştirme ve üretimi arasındaki farklar, İşlevsel olmayan gereksinimler ve mimarinin temelleri, Yazılım mimarilerinin modellenmesi, Yazılım mimarilerinin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi, Çelişen mimari alternatiflerinin çözümlenmesi, Mimari gösterim dilleri, Atik yöntemlerin mimarideki rolü, Şablon temelli geliştirme, Arayüz temelli geliştirme, Servis temelli mimari ve yazılım üretim bantları.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 528 - Çoklu Ortam Güvenliği
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Multimedya sıkıştırma, Şifreleme, Steganografi, Filigran, Güvenlik saldırıları ve multimedya kalitesi ölçümleri, MATLAB uygulamaları.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 531 - Oyunlaştırma
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Oyun elementlerinin tanımlanması, Oyunlar teorisi ve oyun tabanlı ekonomik modeller, Oyun tabanlı motivasyon iyileştirme, Öz belirleme teorisi, pratikleri, bu teorinin oyun tabanlı yazılım geliştirme kısıtlarına etkisi; Oyunlaştırma kavramının iş süreç modeli ve uygulama çatısı, Final proje geliştirme, Proje iterasyonları ve geri dönütleri.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng531.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 534 - Çoklu Ortam ve İnternet
Kredi / AKTS:2 2 3 / 7.5
Ders Tanımı:Çoklu Ortam Sistemleri için Mimariler, Dijital Ses, Görüntü Teknolojisi ve Görüntü Sıkıştırma, Bilgisayar Grafik Bilimi, Çoklu Ortam Bilgi Sistemleri, Çoklu Ortam İletişim Sistemleri, İnternet'in yapısı, İnternet'te veri depolama ve veriye ulaşma yöntemleri.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 545 - Grafik İşlem Birimi Hesaplama
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Grafik İşleme Birimi (GPU) 'lar ve GPU programlama hakkında farkındalık, GPU üzerinde paralel hesaplama için CUDA programlama dili, Yüksek işlem gücü gerektiren problemlerin optimizasyonu, Paralel programlama.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 555 - Bilgi Erişimi
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Metin arama ve bilgi erişim pratiği ve teorileri, Otomatik dizin, İstatistik ve dilsel modelleri, Metin sınıflandırma, Boole ve olasılıkçı yaklaşımlar alma, Sorgu formülasyonu ve çıktı sıralaması, Yönlendirme bilgilerini ve filtreleme, Tema algılama ve izleme, Bilgi erişimi etkinliği, Eksik/yanlış-alarm, İlgililik geribildirimi, Sorgu cümlesinin yeniden formüle edilmesi, Eş anlamlılar ve kavram çıkarma da dahil konuları çalışılacaktır.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 557 - Yazılım Kalite Güvencesi ve Testi
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Süreç modelleri, Yazılım kalitesi, Kalite güvencesi, Kalite metrikleri, SQA yapılanması, SQA planlaması, Kalite standartları, CMM, IEEE, ISO(9001), Yazılım test teknikleri, Kara kutu ve beyaz kutu testi, Test stratejileri, Birleşme testleri ve sistem testleri.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 561 - Uzaktan Erişim
Kredi / AKTS:2 2 3 / 7.5
Ders Tanımı:Uzaktan algılama temel prensipleri, Uzaktan algılama uygulama ve tekniklerinin tanımlanması, Uzaktan algılama veri toplama ve işleme, Sayısal görüntü veri özelliği, Uydu algılayıcıları, Görüntü işleme ve analizi, Uzaktan algılama tasarım kavramlarının uygulaması.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 567 - Veri Madenciliği
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Veri madenciliği nedir?, Veri madenciliğinin strateji ve teknikleri, Karar ağaçları, Bağlama kuralları, K-Means algoritması ve istatistiksel modeller, Veri madencilği için kullanılan araçlar, Veri tabanlarında bilgi keşfi, Değerlendirme metodları, Gelişmiş Veri madencilği teknikleri ve akıllı sistemler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 568 - Bilgi Mühendisliği
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Yapay zekaya ve bilgi tabanlı sistemlere genel bakış, Bilgi elde etme metotları, Bilgi ifade teknikleri, Üretken sistemlerde geri, ileri ve karışık zincir kuralı; Çelişki çözümlemesi, Şüphe giderme, Tümevarım kuralları ve karar ağacı, Örnekler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 572 - Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) tanımı ve bileşemleri, Haritalar ve CBS’deki önemi, İzdüşüm sistemleri, Konumsal Veri Modelleri, konumsal veri yapıları, Konumsal veri tabanı modeli, Konumsal veri tabanı oluşturulması, Veri kaynakları, CBS veritabanı uygulamaları, CBS yazılım ve donanımı, Konumsal veri görüntüleme, Sembolleştirme, Konumsal sorgulama ve analizler, Konumsal programlama.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 574 - İleri Mobil Aygıtlar için Uygulama Tasarımı
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Değişik platformlarda (iOS, Android, Windows Phone, vb.) kullanılan günümüz mobil uygulamalarının tasarımlarının geliştirilmesi ve Android ağırlıklı olarak sunulması, Kavramsal genel bakış ve tasarım problemlerinin pratik geliştirme problemleri ile birleştiririlmesi.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 582 - İleri Yenilikçi Oyun Tasarımı
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Oyun tasarlamanın esasları, Oyun tasarım süreci, Oyun atomlarının mekanik ve dinamik yapısı, Dijital olmayan oyunların oyun kuramsal analizi, Oyunlar için etkileşim ve balans mekanizmaları, Oyun tasarım projeleri, Proje iterasyonları ve geri dönütler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng582.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 584 - İİleri 3D Oyun Programlama
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:3B oyun programlamanın temelleri, Popüler oyun motorları yardımıyla 3B oyun prototipi tasarlanması, Programlaması ve testleri, Video oyunlarının kontrol ve balans pratikleri, İleri oyun programlama teknikleri, Grafik arabirim tasarımı, Çoklu ortam elemanlarının oyunlara eklenmesi, Dijital oyun prototiplemesi, Proje iterasyonları ve geri dönütler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng584.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 621 - Makine Öğrenmesi
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Makine öğrenmesindeki bir çok kavram, teknik ve algoritmaya genel bakış. İncelenecek başlıklar: kavram öğrenme, karar ağaçları, yapay sinir ağları, Bayes öğrenmesi, örnek tabanlı öğrenme, genetik algoritma, pekiştirerek öğrenme. Ders, modern makina öğrenme yöntemlerinin temel fikrini ve sezgisini vermenin yanında, nasıl, neden ve ne zaman çalıştıklarını anlamaya yönelik daha biçimsel bir içeriğe sahiptir.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 622 - Konuşma İşleme
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Konuşma İşleme dersinde, insan konuşmasının bilgisayarlar tarafından nasıl işlenebileceği işlenecektir. Konular öğrenciler tarafından da pratik olarak geliştirilecek konuşma tanıma, konuşma sentezi ve konuşma diyalog sistemlerini kapsar. Ders, öğrencilerin istatistiksel ve makine öğrenme teknikleriyle gerçek verilerin nasıl işleneceğini anlamaları ve teknolojideki sınırlamalarla çalışmalarını sağlar. Dijital Konuşma İşleme (DSP) Temelleri. Akustik Konuşma Teorisi. Konuşma Algılaması - İşitsel Modeller, Ses Algılama Modelleri, MOS Yöntemleri. Ses Kalitesinde Ses Yayılımı. Konuşma İşleminde Zaman Etki Yöntemleri, Saha Süre Tahmin Yöntemleri. Kısa Süreli Fourier Dönüşümü (STFT) Kavramları. Kısa Süreli Fourier Analizi Yöntemleri. STFT Analizine Dayalı Konuşma Temsilleri. Homomorfik Konuşma İşleme. Lineer Öngörülen Kodlama (LPC) YöntemleriSpeech Dalgaformu Kodlaması. Konuşma Dalgaformu Kodlaması. Konuşma Kodlama Yöntemleri.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 623 - Yapay Sinir Ağları
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Yapay Sinir Ağlarına Giriş - algoritmalar ve uygulamalar, Sinir Ağının temelleri, basit nöron modeli, tek katmanlı algılayıcı ile karşılaştırıldığında algoritma, çok tabakalı algılayıcı (MLP), Kohonen kendini organize eden ağlar, Hopfield ağları, Boltzmann Makineleri, Tekrarlayan Yapay Sinir Ağları, Bumptree ağlar, Derin Sinir Ağları, Sinir Ağları ile Problem Çözümü.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 624 - Doğal Dil İşleme
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Bu ders, insan dilini bilgisayar ortamında işlemek için kullanılan teknikleri kapsamaktadır. N-gram dil modelleme, Naive Bayes ve Maxent sınıflandırıcıları, Gizli Markov Modelleri gibi dizi modelleri, olasılık bağımlılığı ve bileşen ayrıştırma ve vektör uzayı modelleri gibi doğal dil işleme ilgili temel algoritmalar üzerinde durulacaktır. Bu derste, bilgi alımı ve çıkarılması, metin sınıflandırması, soru cevaplama, duygu analizi ve metin özetleme gibi pratik mühendislik görevleri üzerinde uygulamalar yapılacaktır.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 625 - Yapay Zekada İleri Seviye Konular
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Veri biliminde merkezi bir bileşen olarak yapay zeka, son Makina Öğrenme tekniklerine genel bakış, İlişkisel Öğrenme, Güçlendirme Öğrenme, Destek Vektör Makineleri ve Gauss Süreçleri, Makine öğreniminin başarılı uygulamalarında bilgi sunumları, çoklu örneklem ve ilişkisel gösterimlerle tezat teşhir eden önermeler , Seyrek kodlama, otomatik kodlayıcılar, derin inanç ağları ve dolaylı temsiller yoluyla otomatik olarak oluşturulan gösterimler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 626 - Bilgisayar Grafiklerinde Gelişmiş Konular
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:İki boyutlu ve üç boyutlu geometric dönüşümler; görünür yüzey tespiti, aydınlatma modeli ve yüzey sunumu, konumsal hiyerarşiler, ışın izleme, süzme, sarılma, geometric veri yapıları, altbölüm, yüksek performanslı ışın izleme, örnekleme önemi, kamera modelleri, diferansiyel denklemeler, zaman birleştirme, sayısal diferansiyel farklılaştırma, Fourier yöntemler, veri yerleştirme.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 627 - Bulut Bilişim
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Bulut bilgi işleminin temel kavramları, bulut altyapısı unsurları için NIST modeli, isteğe bağlı self servis, geniş ağ erişimi, kaynak havuzu, hızlı esneklik, ölçülmüş hizmetler, bir hizmet yazılımı (SaaS), bir hizmet olarak platform (PaaS) Tüketici ve üretici görüşlerine göre bulut altyapısı, bulut güvenliğinde temel sorunlar, bulut kullanım senaryoları, tüketici-tedarikçi ilişkileri, ekonomi ve faydalar analizi.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 628 - Bilgisayar Görüşü
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Bu ders öğrencilere sayısal görüntü oluşumu, kamera geometrisi, öznitelik tespiti ve eşleştirme, sınır çıkarımı ve bölütleme, hareket tespiti ve takibi, görüntü sınıflandırma, nesne tanıma, görüntü çakıştırma, kamera kalibrasyonu, epipolar geometrisi, derinlik çıkarımı kavramlarını ve bu konularda kullanılan temel yöntemleri açıklamayı hedeflemektedir. Bu yöntemlerin çalışma mantıklarını ve arkasında olan matematiksel yaklaşımları öğrenmek, proje çalışması kapsamında güncel akademik çalışmaları uygulayarak pratik kazanmayı sağlamak bu dersin çıktıları arasındadır.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 629 - Sanal Gerçeklik
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Bu dersin amacı, lisansüstü öğrencilerine, sanal gerçeklik (SG) teknolojilerini kullanarak sanal bir ekosistem kurgulamak için gerekli olabilecek (mobil SG, yeni insan bilgisayar arayüzleri, endüstriyel SG uygulamaları, vb.) temel kavram ve teknolojileri tanıtmaktır. Ek olarak, stereoskopik, kafaya takılan, holografik, kuvvet ekranları ve kafa takip sistemleri gibi girdi ve görüntü teknolojilerinin hesaplama modelleri tartışılacaktır.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 630 - İleri Yazılım Mühendisliği
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Bu dersin amacı öğrencilere, yazılımı yeniden kullanma, bileşen tabanlı yazılım mühendisliği, dağıtık yazılım mühendisliği, hizmet odaklı mimariler, gömülü yazılım mühendisliği gibi endüstriyel ve araştırma çalışmalarında sıklıkla kullanılan gelişmiş yazılım mühendisliği kavramları ile ilgili genel bir bakış sunmaktır. Ek olarak, öğrenciler, bu kavramları endüstriyel yazılım projelerine uygulama konusunda bilgi ve deneyim kazanacaklardır.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 685 - Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinde Seçme Konular I
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Ders notları içeriği, seminer, bilgisayar mühendisliğindeki, simülasyon, haberleşme, bilgisayar yazılım ve donanımı konularındaki son gelişmeler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 686 - Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinde Seçme Konular II
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Ders notları içeriği, seminer, bilgisayar mühendisliğindeki, simülasyon, haberleşme, bilgisayar yazılım ve donanımı konularındaki son gelişmeler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-