Öğrencilerimize TÜBİTAK Desteği

Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüste bulunan Sanal Gerçeklik Araştırma ve Geliştirme merkezimizde yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdüren, Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisans öğrencilerimizden Muhammed Nesib TEKİN, Fatma KEL ve Aysun KADIOĞLU tarafından, Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğretim üyelerimizden, Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZ'ın danışmanlığı altında sürdürülen, Göbekli Tepe: Biçimlendirilmiş Hikâye Odaklı İnteraktif Sanal Gerçeklik Sistemi projesi TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-B (2241-A) Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı kapsamında  maddi destek almaya hak kazanmıştır.

Bu projede, dünyanın en önemli kültürel miraslarından biri sayılan ve yeni bulgular ışığında ilk neolitik tapınak olduğu düşünülen, Göbekli Tepe’nin Oculus Rift Sanal Gerçeklik gözlüğünden yararlanılarak etkileşimli bir şekilde gezilebilinmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, projenin ilerleyen aşamalarında, insan bilgisayar etkileşimi, sanal gerçekliğin öğrenme ve kalıcı öğrenme üzerindeki etkisi ve bulguların test edilmesi için okulumuz Psikoloji Bölümü öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Hande KAYNAK eş danışmanlığında; Ecem ALTAN, Zeynep ATEŞ, Gizem KAVALCI, Cansu KARAKUŞ, İrem Derya ÇAĞLAYAN ile birlikte projenin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için disiplinler arası çalışmalara da devam edilmektedir.

Bu proje sayesinde kişiler Göbekli Tepe gezintisini üç boyutlu (3B) deneyimlenebilecek, kullanıcılara klasik rehber gezintisinin yanı sıra hikâye odaklı interaktif sanal gerçeklik deneyimi sunulacaktır. Sanal gerçeklik teknolojilerinden yararlanılan bu çalışma insan-bilgisayar etkileşimine dayalı, kültürel bilgiye hızlı, kolay ve eğlenceli bir biçimde erişebilmek için fırsat sağlayacaktır. Ayrıca, projenin planlanan çıktıları sayesinde, sanal ortamda farklı ülkelerden katılımcıların da Göbekli Tepe’yi ziyaretlerini mümkün kılacaktır. Projemiz, kültürel mirasımızın dünyaya tanıtılması için ülkemizde yapılan öncül çalışmalardan biri olacaktır.

Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.