Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Dersleri

Zorunlu Dersler

Ders Kodu ve Adı:IT 525 - Yönetim Bilgi Sistemleri
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:İş hayatında kullanılan bilişim sistemlerindeki prensipler ve kavramlar, bilişim sistemlerinin işyerinde etkisi, şirket uygulamaları, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, hukuki, profesyönel ve etik konuları, proje yönetimi
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:IT 526 - Nesne Tabanlı Programlama
Kredi / AKTS:3 0 0 / 7.5
Ders Tanımı:Programlaya giriş, ilişkisel ve mantiksal islemler, koşullu yapı, modüler program tasarımı, nesne, sınıf, kalıtım ve çok şekillilik temel kavramları
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:IT 535 - Veritabanı Yönetim Sistemleri
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Veritabanı sistemlerine giriş, veri depolamada ve almada sorunlar, veri tanımlaması, ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri, tablolar, sorgular, ilişkiler, varlık-ilişki modeli, yapılandırılmış sorgu dili, fonksiyonel bağımlılık, normalleştirme
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-

Seçmeli Dersler

Ders Kodu ve Adı:IT 518 - Bilgisayar Ağları ve İletişim
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Veri haberleşmesinin temelleri, bilgisayar ağları, ISO/OSI temel referans modeli, yönlendirme, akış kontrolu, tıkanıklık kontrolu, TCP/IP protokolleri, veri yolları, internet, üst seviye protokoller.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:IT 533 - İleri Programlama
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Yapısal problem çözme ve yukarıdan aşağı analiz sürecleri. Programlama dilleri kullanarak çözüm algoritmaları tasarlama ve gerçekleştirme. Control yapıları, veri türleri, girdi/çıktı, program yapıları ve fonksiyonlar.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:IT 545 - Web Sitesi Kullanılabilirliği ve Tasarım
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:-
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:IT 546 - Web Analizi
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:-
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 513 - Nesne Yönelimli Analiz Ve Tasarım
Kredi / AKTS:2 2 3 / 7.5
Ders Tanımı:Klasik ve modern metodlar, Yazılım geliştirme metodlarının karşılaştırmalı analizi, Nesneyle bağlantı, Coad-Yourdon ve Rumbaugh dizaynları ve nesneye dayalı analiz, Nesneye Dayalı Dizayn (NDD) kriterlerinin uygulanması, UML (Unified Modelling Lang.) ye giriş, Parça tabanlı geliştirme ve dizayna giriş.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 520 - Bilgi Güvenliği
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Bilgi güvenliğinin temelleri, IT-güvenlik risklerinin tespiti, güvenlik amaçları ve politikasının tanımlanması, Ağ paketlerinin yakalanması ve analizi, Protokol çözümlemesi, Güvenlik taraması ve saldırılar, Sızma testlerinde teknikler ve araçlar, Güvenlik risk analizi, IT-güvenlik mekanizmalarının testi, IP ağlarının taranması, Sızma girişimlerinin tespiti ve gözlenmesi.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 526 - Yazılım Mimarisi
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Yazılım mimarilerinin gereksinimi, Yazılım geliştirme ve üretimi arasındaki farklar, İşlevsel olmayan gereksinimler ve mimarinin temelleri, Yazılım mimarilerinin modellenmesi, Yazılım mimarilerinin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi, Çelişen mimari alternatiflerinin çözümlenmesi, Mimari gösterim dilleri, Atik yöntemlerin mimarideki rolü, Şablon temelli geliştirme, Arayüz temelli geliştirme, Servis temelli mimari ve yazılım üretim bantları.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 531 - Oyunlaştırma
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Oyun elementlerinin tanımlanması, Oyunlar teorisi ve oyun tabanlı ekonomik modeller, Oyun tabanlı motivasyon iyileştirme, Öz belirleme teorisi, pratikleri, bu teorinin oyun tabanlı yazılım geliştirme kısıtlarına etkisi; Oyunlaştırma kavramının iş süreç modeli ve uygulama çatısı, Final proje geliştirme, Proje iterasyonları ve geri dönütleri.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng531.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 555 - Bilgi Erişimi
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Metin arama ve bilgi erişim pratiği ve teorileri, Otomatik dizin, İstatistik ve dilsel modelleri, Metin sınıflandırma, Boole ve olasılıkçı yaklaşımlar alma, Sorgu formülasyonu ve çıktı sıralaması, Yönlendirme bilgilerini ve filtreleme, Tema algılama ve izleme, Bilgi erişimi etkinliği, Eksik/yanlış-alarm, İlgililik geribildirimi, Sorgu cümlesinin yeniden formüle edilmesi, Eş anlamlılar ve kavram çıkarma da dahil konuları çalışılacaktır.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 557 - Yazılım Kalite Güvencesi ve Testi
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Süreç modelleri, Yazılım kalitesi, Kalite güvencesi, Kalite metrikleri, SQA yapılanması, SQA planlaması, Kalite standartları, CMM, IEEE, ISO(9001), Yazılım test teknikleri, Kara kutu ve beyaz kutu testi, Test stratejileri, Birleşme testleri ve sistem testleri.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 561 - Uzaktan Erişim
Kredi / AKTS:2 2 3 / 7.5
Ders Tanımı:Uzaktan algılama temel prensipleri, Uzaktan algılama uygulama ve tekniklerinin tanımlanması, Uzaktan algılama veri toplama ve işleme, Sayısal görüntü veri özelliği, Uydu algılayıcıları, Görüntü işleme ve analizi, Uzaktan algılama tasarım kavramlarının uygulaması.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 567 - Veri Madenciliği
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Veri madenciliği nedir?, Veri madenciliğinin strateji ve teknikleri, Karar ağaçları, Bağlama kuralları, K-Means algoritması ve istatistiksel modeller, Veri madencilği için kullanılan araçlar, Veri tabanlarında bilgi keşfi, Değerlendirme metodları, Gelişmiş Veri madencilği teknikleri ve akıllı sistemler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 572 - Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) tanımı ve bileşemleri, Haritalar ve CBS’deki önemi, İzdüşüm sistemleri, Konumsal Veri Modelleri, konumsal veri yapıları, Konumsal veri tabanı modeli, Konumsal veri tabanı oluşturulması, Veri kaynakları, CBS veritabanı uygulamaları, CBS yazılım ve donanımı, Konumsal veri görüntüleme, Sembolleştirme, Konumsal sorgulama ve analizler, Konumsal programlama.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 595 - Bilgisayar Mühendisliğinde Seçme Konular I
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Ders notları içeriği, seminer, bilgisayar mühendisliğindeki, simülasyon, haberleşme, bilgisayar yazılım ve donanımı konularındaki son gelişmeler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng595.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 596 - Bilgisayar Mühendisliğinde Seçme Konular II
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Ders notları içeriği, seminer, bilgisayar mühendisliğindeki, simülasyon, haberleşme, bilgisayar yazılım ve donanımı konularındaki son gelişmeler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng596.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:MAN 526 - Contemporary Management Techniques
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:MAN 530 - Project Development and Management
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:INTT 524 - E-Commerce and E-Business
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-

Tez Dersleri

Ders Kodu ve Adı:IT 590 - Lisansüstü Seminer
Kredi / AKTS:3 0 3 / -
Ders Tanımı:
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:IT 591 - Uzmanlık Alan Dersi
Kredi / AKTS:3 0 3 / -
Ders Tanımı:
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:IT 599 - Tez
Kredi / AKTS:3 0 3 / 60
Ders Tanımı:
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:RME 500 - Research Methods and Ethics
Kredi / AKTS:- - - / -
Ders Tanımı:
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-

Proje Dersleri

Ders Kodu ve Adı:IT 592 - Proje
Kredi / AKTS:3 0 3 / -
Ders Tanımı:
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-