Yüksek Lisans Dersleri

Zorunlu Dersler

Ders Kodu ve Adı:CENG 590 - Y. Lisans Semineri
Kredi / AKTS:0 0 0 / 7.5
Ders Tanımı:Tezli öğrenciler araştırma projeleri konusunda 20 dakikalık bır seminer verirler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 591 - Özel Çalışmalar (tezli program)
Kredi / AKTS:0 4 0 / 0
Ders Tanımı:Bitirme projesi ya da tezle ilgili yapılan diğer çalışmalar.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 592 - Yüksek Lisans Projesi
Kredi / AKTS:0 0 0 / 15
Ders Tanımı:Tezsiz Yüksek Lisans bitirme projesi
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 599 - Yüksek Lisans Tezi (tezli program)
Kredi / AKTS:0 0 0 / 30
Ders Tanımı:Öğrenciler bir araştırma projesi yapmak zorundadır. Bu projenin süresi en az iki dönemdir. Araştırmanın sonuç kısmında öğrenciler bir tez sunarlar. Tez bolümün öngördüğü standartlara uygun yazılmalıdır.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-

Sistem Dersleri

Ders Kodu ve Adı:CENG 501 - İleri işletim Sistemleri
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:İşletim sistemlerinde gelişmeler, Eşzamanlı programlama, Senkronizasyon ve uygulamaları, Bilgisayar ağı/dağıtık işletim sistemleri, İşletim sistemleri ve mobil aygıtlar, Dosya sistemlerinde ilerlemeler, Güvenlik hususları, Proje ve ödevler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 502 - İleri Bilgisayar Ağları ve Haberleşme
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Motivasyon ve uygulamalar, TCP/IP protokolü, Kablosuz İletim, Frekanslar ve sinyaller, Sinyal yayılımı, Ortam Erişim Kontrolü, Kablosuz LAN ve protokolleri, Mobil ad-hoc ağlar, Proje ve ödev.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng502.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 506 - Mikroişlemciler ve Gömülü Sistemler
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Tek-kart-bilgisayarların temel bileşenleri, Mikroişlemciler ve mikrokontrolörler, Mikroişlemci tabanlı sistemler, Makina dili, Assembly dili ile programlama ve yüksek seviyeli diller; Bilgisayar mimarisi ve assembly dili, Donanım-yazılım tasarımı, Sayısal elektroniğin tekrarı ve hafıza modelleri, Temel girdi/çıktı protokolleri, kesmeler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 536 - İleri Bilgisayar Aritmetiği
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Aritmetik fonksiyonların donanımsal olarak kavranması, Donanım algoritma ve devrelerinin teorisi, tanımlanması ve tasarımı; Aritmetik işlemlerin uygulanması, Mimari ve Algoritmik Hızlanma Teknikleri, Artık(residue) Sayı Sistemi üzerinde işlemler, Dijital Sinyal İşleme.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 539 - Ağlarda Yönlendirme ve Anahtarlama Temelleri
Kredi / AKTS:2 2 3 / 7.5
Ders Tanımı:Bu ders bilgisayar ağlarındaki ağ işletim sistemleri, ağ protokolleri, Internet adresleri, küçük ağ tasarımı, veri merkezi ağları, yük dengeleme ve hizmet önceliği gibi konuları kapsamaktadır.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 540 - İleri Rotalama ve Anahtarlama
Kredi / AKTS:2 2 3 / 7.5
Ders Tanımı:Bu ders öğrencilere ağlarda anahtarlama ve rotalama analizi ve tasarımı için gereken yetenekleri sağlar. Dersin kapsadığı temel konular: sanal yerel ağ tasarımı, anahtarlamalı ağ bağlantılarında hata tespiti ve hata giderme, OSPF ve EIGRP tabanlı rotalama yöntemleri, güvenlik ve Access Control List konuları, ağ aygıt yönetim araçları.
Ön Koşullar:CENG 539
Ders Web Sayfası:-

Teori Dersleri

Ders Kodu ve Adı:CENG 500 - Optimizasyon Uygulamalarında Sayısal Yöntemler
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Optimizasyon problemleri, N değişkenlerinin uç fonksiyonları, Doğrusal programlama ve simpleks method, Doğrusal olmayan programlama, Optimizasyonun tanımı, Optimizasyon problemlerinin uygulaması.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 505 - Paralel Programlama
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Paralel bilgisayarlar, Paralel yedekleme, Veri organizasyonu, Paralel algoritmalar, Paralellik ve veri işleme, Bilgisayarların sınıflandırılması, uygulamalar.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 511 - İleri Algoritmalar
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Algoritmaların karmaşıklığı, Alt ve Üst Sınır Teorisi, Bölme ve Yönetme Tasarımı, Greedy Yaklaşımı, Dinamik Programlama, Geri izleme, Dallanma ve Sınırlanma, NP Tamamlama ve NP Sert Problemleri, Belirleyici ve Belirleyici Olmayan Polinom Tipi Algoritmalar, Şifreleme Algoritmalarına Giriş, Public Key Şifreleme Sistemleri.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 520 - Bilgi Güvenliği
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Bilgi güvenliğinin temelleri, IT-güvenlik risklerinin tespiti, güvenlik amaçları ve politikasının tanımlanması, Ağ paketlerinin yakalanması ve analizi, Protokol çözümlemesi, Güvenlik taraması ve saldırılar, Sızma testlerinde teknikler ve araçlar, Güvenlik risk analizi, IT-güvenlik mekanizmalarının testi, IP ağlarının taranması, Sızma girişimlerinin tespiti ve gözlenmesi.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 566 - Kodlama Teorisi
Kredi / AKTS:2 2 3 / 7.5
Ders Tanımı:Kodlama teorisinin temel kavramları ve kombinasyonel sınırları, Shannon teoremi ve gürültü modelleri, Klasik kod yapıları, Reed-Solomon kod çözme ve uygulamaları, Genişletici kodları ve lineer zaman hata düzeltme, Liste çözme, Optimum fazlalık ile hata düzeltme, Iteratif çözme yöntemleri ve güven yayılımı, Hesaplama karmaşıklığında kodlar.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 571 - Dağıtık Hesaplama
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Paralel ve dağıtık hesaplamaya giriş, Paralel ve dağıtık hesaplama sistemlerinin sınıflandırılması, Bilgisayar ağları ve dağıtık işletim sistemleri, Parallel ve dağıtık hesaplama araçları, Programlama modelleri, Mesaj iletim arayüzü (MPI), Güvenlik, Proje ve ödevler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-

Yazılım Mühendisliği Dersleri

Ders Kodu ve Adı:CENG 513 - Nesne Yönelimli Analiz Ve Tasarım
Kredi / AKTS:2 2 3 / 7.5
Ders Tanımı:Klasik ve modern metodlar, Yazılım geliştirme metodlarının karşılaştırmalı analizi, Nesneyle bağlantı, Coad-Yourdon ve Rumbaugh dizaynları ve nesneye dayalı analiz, Nesneye Dayalı Dizayn (NDD) kriterlerinin uygulanması, UML (Unified Modelling Lang.) ye giriş, Parça tabanlı geliştirme ve dizayna giriş.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 521 - İleri Veritabanı Kavramları
Kredi / AKTS:2 2 3 / 7.5
Ders Tanımı:Veri tabanı işletme sistemlerinin uygulamaları, temelleri ve olanakları; Bağlantısal veri modeli, İlişki işlemleri, İlişkisel cebir, İlişkisel analiz, İlişkisel veritabanı tasarımı, Fonksiyonel bağımlılıklar, Normal formlar, Dağıtık veritabanları, Dağıtıl veritabanı dizaynı, Dağıtık sorgu işleme, Rastlantısal kontrollu türetim veritabanları, Yazım ve mantık sorgu işleme, Nesneye dayalı veri modeli, Karmaşık değerler, İlave işlemler, Pratik sorgu dilleri.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 522 - İleri Nesne-Yönelimli Programlama
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Nesne-Yönelimli Programlama ve Yapısal Programlama, Sınıflar ve Soyut Veri Tipleri, Kalıtım ve Çoklu Benzeşme, Arayüzler ve Bileşenler, Nesne-Yönelimli Programlama ve UML, Grafik ve Görsel Programlama.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 526 - Yazılım Mimarisi
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Yazılım mimarilerinin gereksinimi, Yazılım geliştirme ve üretimi arasındaki farklar, İşlevsel olmayan gereksinimler ve mimarinin temelleri, Yazılım mimarilerinin modellenmesi, Yazılım mimarilerinin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi, Çelişen mimari alternatiflerinin çözümlenmesi, Mimari gösterim dilleri, Atik yöntemlerin mimarideki rolü, Şablon temelli geliştirme, Arayüz temelli geliştirme, Servis temelli mimari ve yazılım üretim bantları.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 557 - Yazılım Kalite Güvencesi ve Testi
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Süreç modelleri, Yazılım kalitesi, Kalite güvencesi, Kalite metrikleri, SQA yapılanması, SQA planlaması, Kalite standartları, CMM, IEEE, ISO(9001), Yazılım test teknikleri, Kara kutu ve beyaz kutu testi, Test stratejileri, Birleşme testleri ve sistem testleri.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 574 - İleri Mobil Aygıtlar için Uygulama Tasarımı
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Değişik platformlarda (iOS, Android, Windows Phone, vb.) kullanılan günümüz mobil uygulamalarının tasarımlarının geliştirilmesi ve Android ağırlıklı olarak sunulması, Kavramsal genel bakış ve tasarım problemlerinin pratik geliştirme problemleri ile birleştiririlmesi.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-

Seçmeli Dersler

Ders Kodu ve Adı:CENG 503 - İleri Görüntü İşleme
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Sayısal görüntü işleme bileşenleri, Görüntü modeli, Örnekleme ve niceleme, Görüntü Dönüşümleri, Görüntü iyileştirme, Renkli Görüntü İşleme, Kenar algılama, Görüntü bölütleme, Temsil ve tanımlama, Morfolojik Görüntü İşleme.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 507 - Nöral Programlama
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Sinir ağlarının temelleri, Algılama, Çok katmanlı algılama ve geri-çoğalma algoritmaları, Denetsiz öğrenme ve kendi kendini organize etme yolları, Sinir dinamiği (Hofleid Modeli), Merkezcil taban fonksiyon ağları.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 508 - Yapay Zeka
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Doğal olayları keşfetmek, Hedef azaltmak, Çözüm yolları bulmak, Oyunlar, Mantık, Gelişmiş bilgi temsili, Anlamanın doğal dili, Eşleştirme, Uygulamalar.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 509 - Örüntü Tanımlama
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Makina algılaması, Parametre tahmini, Öğrenme, Lineer ayrıştırma fonksiyonları, Öbekleme, Mizansen analizi, Bayes karar verme teorisi, Parametrik olmayan teknikler, Örüntü tanımlama uygulamaları.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 512 - Bilgisayarla Benzetim
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Bilgisayarlı benzetim ve mühendislik problemlerinin çözümünde rolü ile ilgili temel kavramları sağlar. Simülasyon işlemleri, Modeller ve sistemler, Ayrık ve sürekli benzetim modelleme, Simülasyon ile karar alma ve animasyonlar.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 514 - İleri Bilgisayar Grafik Bilimi
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Grafik programlamada kullanılan yazılım ve donanımlar, OpenGL ile programlamaya giriş, Grafiğin temelleri, 2B ve 3B geometrik dönüşümler, İki boyutlu, gösterim çalışma hattı, kesmeler ve pencerelemeler; Üç boyutlu gösterim çalışma hattı, gösterim parametreleri, projeksiyonlar, görünüm dönüşümleri, kesmeler; Görünür yüzey tesbiti, Aydınlatma modeli ve yüzey sunumuna giriş, Işın izlemeye giriş.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 517 - Doğal Dil İşlemenin Bilişsel Yönleri
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Prolog'un gözden geçirilmesi, DCG gramer ve DCG ayrıştırıcı, Ayrıştırıcı algoritmaları, Anlambilim ve mantık, Bilişimsel dilbilim özellikleri, Cümle yapılarının incelenmesi, Sonuç çıkarma, Bilişsel yapı, Anlam belirsizliği çözümü, Çok-bileşenli gramer yapılarında etkileşim.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 528 - Çoklu Ortam Güvenliği
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Multimedya sıkıştırma, Şifreleme, Steganografi, Filigran, Güvenlik saldırıları ve multimedya kalitesi ölçümleri, MATLAB uygulamaları.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 531 - Oyunlaştırma
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Oyun elementlerinin tanımlanması, Oyunlar teorisi ve oyun tabanlı ekonomik modeller, Oyun tabanlı motivasyon iyileştirme, Öz belirleme teorisi, pratikleri, bu teorinin oyun tabanlı yazılım geliştirme kısıtlarına etkisi; Oyunlaştırma kavramının iş süreç modeli ve uygulama çatısı, Final proje geliştirme, Proje iterasyonları ve geri dönütleri.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng531.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 534 - Çoklu Ortam ve İnternet
Kredi / AKTS:2 2 3 / 7.5
Ders Tanımı:Çoklu Ortam Sistemleri için Mimariler, Dijital Ses, Görüntü Teknolojisi ve Görüntü Sıkıştırma, Bilgisayar Grafik Bilimi, Çoklu Ortam Bilgi Sistemleri, Çoklu Ortam İletişim Sistemleri, İnternet'in yapısı, İnternet'te veri depolama ve veriye ulaşma yöntemleri.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 545 - Grafik İşlem Birimi Hesaplama
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Grafik İşleme Birimi (GPU) 'lar ve GPU programlama hakkında farkındalık, GPU üzerinde paralel hesaplama için CUDA programlama dili, Yüksek işlem gücü gerektiren problemlerin optimizasyonu, Paralel programlama.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 555 - Bilgi Erişimi
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Metin arama ve bilgi erişim pratiği ve teorileri, Otomatik dizin, İstatistik ve dilsel modelleri, Metin sınıflandırma, Boole ve olasılıkçı yaklaşımlar alma, Sorgu formülasyonu ve çıktı sıralaması, Yönlendirme bilgilerini ve filtreleme, Tema algılama ve izleme, Bilgi erişimi etkinliği, Eksik/yanlış-alarm, İlgililik geribildirimi, Sorgu cümlesinin yeniden formüle edilmesi, Eş anlamlılar ve kavram çıkarma da dahil konuları çalışılacaktır.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 561 - Uzaktan Erişim
Kredi / AKTS:2 2 3 / 7.5
Ders Tanımı:Uzaktan algılama temel prensipleri, Uzaktan algılama uygulama ve tekniklerinin tanımlanması, Uzaktan algılama veri toplama ve işleme, Sayısal görüntü veri özelliği, Uydu algılayıcıları, Görüntü işleme ve analizi, Uzaktan algılama tasarım kavramlarının uygulaması.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 567 - Veri Madenciliği
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Veri madenciliği nedir?, Veri madenciliğinin strateji ve teknikleri, Karar ağaçları, Bağlama kuralları, K-Means algoritması ve istatistiksel modeller, Veri madencilği için kullanılan araçlar, Veri tabanlarında bilgi keşfi, Değerlendirme metodları, Gelişmiş Veri madencilği teknikleri ve akıllı sistemler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 568 - Bilgi Mühendisliği
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Yapay zekaya ve bilgi tabanlı sistemlere genel bakış, Bilgi elde etme metotları, Bilgi ifade teknikleri, Üretken sistemlerde geri, ileri ve karışık zincir kuralı; Çelişki çözümlemesi, Şüphe giderme, Tümevarım kuralları ve karar ağacı, Örnekler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 572 - Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) tanımı ve bileşemleri, Haritalar ve CBS’deki önemi, İzdüşüm sistemleri, Konumsal Veri Modelleri, konumsal veri yapıları, Konumsal veri tabanı modeli, Konumsal veri tabanı oluşturulması, Veri kaynakları, CBS veritabanı uygulamaları, CBS yazılım ve donanımı, Konumsal veri görüntüleme, Sembolleştirme, Konumsal sorgulama ve analizler, Konumsal programlama.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Kodu ve Adı:CENG 582 - İleri Yenilikçi Oyun Tasarımı
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Oyun tasarlamanın esasları, Oyun tasarım süreci, Oyun atomlarının mekanik ve dinamik yapısı, Dijital olmayan oyunların oyun kuramsal analizi, Oyunlar için etkileşim ve balans mekanizmaları, Oyun tasarım projeleri, Proje iterasyonları ve geri dönütler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng582.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 584 - İİleri 3D Oyun Programlama
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:3B oyun programlamanın temelleri, Popüler oyun motorları yardımıyla 3B oyun prototipi tasarlanması, Programlaması ve testleri, Video oyunlarının kontrol ve balans pratikleri, İleri oyun programlama teknikleri, Grafik arabirim tasarımı, Çoklu ortam elemanlarının oyunlara eklenmesi, Dijital oyun prototiplemesi, Proje iterasyonları ve geri dönütler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng584.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 595 - Bilgisayar Mühendisliğinde Seçme Konular I
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Ders notları içeriği, seminer, bilgisayar mühendisliğindeki, simülasyon, haberleşme, bilgisayar yazılım ve donanımı konularındaki son gelişmeler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng595.cankaya.edu.tr/
Ders Kodu ve Adı:CENG 596 - Bilgisayar Mühendisliğinde Seçme Konular II
Kredi / AKTS:3 0 3 / 7.5
Ders Tanımı:Ders notları içeriği, seminer, bilgisayar mühendisliğindeki, simülasyon, haberleşme, bilgisayar yazılım ve donanımı konularındaki son gelişmeler.
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng595.cankaya.edu.tr/