Yüksek Lisans Dersleri

Zorunlu Dersler

Ders Kodu:CENG 590
Ders Adı:Y. Lisans Semineri
Kredi:0 0 0
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Tezli öğrenciler araştırma projeleri konusunda 20 dakikalık bır seminer verirler.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 591
Ders Adı:Özel Çalışmalar (tezli program)
Kredi:0 4 0
AKTS:0
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Bitirme projesi ya da tezle ilgili yapılan diğer çalışmalar.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 592
Ders Adı:Yüksek Lisans Projesi
Kredi:0 0 0
AKTS:15
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Tezsiz Yüksek Lisans bitirme projesi

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 599
Ders Adı:Yüksek Lisans Tezi (tezli program)
Kredi:0 0 0
AKTS:30
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Öğrenciler bir araştırma projesi yapmak zorundadır. Bu projenin süresi en az iki dönemdir. Araştırmanın sonuç kısmında öğrenciler bir tez sunarlar. Tez bolümün öngördüğü standartlara uygun yazılmalıdır.

Üste Dön

Sistem Dersleri

Ders Kodu:CENG 501
Ders Adı:İleri işletim Sistemleri
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:İşletim sistemlerinde gelişmeler, Eşzamanlı programlama, Senkronizasyon ve uygulamaları, Bilgisayar ağı/dağıtık işletim sistemleri, İşletim sistemleri ve mobil aygıtlar, Dosya sistemlerinde ilerlemeler, Güvenlik hususları, Proje ve ödevler.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 502
Ders Adı:İleri Bilgisayar Ağları ve Haberleşme
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng502.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı:Motivasyon ve uygulamalar, TCP/IP protokolü, Kablosuz İletim, Frekanslar ve sinyaller, Sinyal yayılımı, Ortam Erişim Kontrolü, Kablosuz LAN ve protokolleri, Mobil ad-hoc ağlar, Proje ve ödev.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 506
Ders Adı:Mikroişlemciler ve Gömülü Sistemler
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Tek-kart-bilgisayarların temel bileşenleri, Mikroişlemciler ve mikrokontrolörler, Mikroişlemci tabanlı sistemler, Makina dili, Assembly dili ile programlama ve yüksek seviyeli diller; Bilgisayar mimarisi ve assembly dili, Donanım-yazılım tasarımı, Sayısal elektroniğin tekrarı ve hafıza modelleri, Temel girdi/çıktı protokolleri, kesmeler.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 536
Ders Adı:İleri Bilgisayar Aritmetiği
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Aritmetik fonksiyonların donanımsal olarak kavranması, Donanım algoritma ve devrelerinin teorisi, tanımlanması ve tasarımı; Aritmetik işlemlerin uygulanması, Mimari ve Algoritmik Hızlanma Teknikleri, Artık(residue) Sayı Sistemi üzerinde işlemler, Dijital Sinyal İşleme.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 539
Ders Adı:Ağlarda Yönlendirme ve Anahtarlama Temelleri
Kredi:2 2 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Bu ders bilgisayar ağlarındaki ağ işletim sistemleri, ağ protokolleri, Internet adresleri, küçük ağ tasarımı, veri merkezi ağları, yük dengeleme ve hizmet önceliği gibi konuları kapsamaktadır.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 540
Ders Adı:İleri Rotalama ve Anahtarlama
Kredi:2 2 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:CENG 539
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Bu ders öğrencilere ağlarda anahtarlama ve rotalama analizi ve tasarımı için gereken yetenekleri sağlar. Dersin kapsadığı temel konular: sanal yerel ağ tasarımı, anahtarlamalı ağ bağlantılarında hata tespiti ve hata giderme, OSPF ve EIGRP tabanlı rotalama yöntemleri, güvenlik ve Access Control List konuları, ağ aygıt yönetim araçları.

Üste Dön

Teori Dersleri

Ders Kodu:CENG 500
Ders Adı:Optimizasyon Uygulamalarında Sayısal Yöntemler
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Optimizasyon problemleri, N değişkenlerinin uç fonksiyonları, Doğrusal programlama ve simpleks method, Doğrusal olmayan programlama, Optimizasyonun tanımı, Optimizasyon problemlerinin uygulaması.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 505
Ders Adı:Paralel Programlama
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Paralel bilgisayarlar, Paralel yedekleme, Veri organizasyonu, Paralel algoritmalar, Paralellik ve veri işleme, Bilgisayarların sınıflandırılması, uygulamalar.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 511
Ders Adı:İleri Algoritmalar
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Algoritmaların karmaşıklığı, Alt ve Üst Sınır Teorisi, Bölme ve Yönetme Tasarımı, Greedy Yaklaşımı, Dinamik Programlama, Geri izleme, Dallanma ve Sınırlanma, NP Tamamlama ve NP Sert Problemleri, Belirleyici ve Belirleyici Olmayan Polinom Tipi Algoritmalar, Şifreleme Algoritmalarına Giriş, Public Key Şifreleme Sistemleri.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 520
Ders Adı:Bilgi Güvenliği
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Bilgi güvenliğinin temelleri, IT-güvenlik risklerinin tespiti, güvenlik amaçları ve politikasının tanımlanması, Ağ paketlerinin yakalanması ve analizi, Protokol çözümlemesi, Güvenlik taraması ve saldırılar, Sızma testlerinde teknikler ve araçlar, Güvenlik risk analizi, IT-güvenlik mekanizmalarının testi, IP ağlarının taranması, Sızma girişimlerinin tespiti ve gözlenmesi.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 566
Ders Adı:Kodlama Teorisi
Kredi:2 2 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Kodlama teorisinin temel kavramları ve kombinasyonel sınırları, Shannon teoremi ve gürültü modelleri, Klasik kod yapıları, Reed-Solomon kod çözme ve uygulamaları, Genişletici kodları ve lineer zaman hata düzeltme, Liste çözme, Optimum fazlalık ile hata düzeltme, Iteratif çözme yöntemleri ve güven yayılımı, Hesaplama karmaşıklığında kodlar.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 571
Ders Adı:Dağıtık Hesaplama
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Paralel ve dağıtık hesaplamaya giriş, Paralel ve dağıtık hesaplama sistemlerinin sınıflandırılması, Bilgisayar ağları ve dağıtık işletim sistemleri, Parallel ve dağıtık hesaplama araçları, Programlama modelleri, Mesaj iletim arayüzü (MPI), Güvenlik, Proje ve ödevler.

Üste Dön

Yazılım Mühendisliği Dersleri

Ders Kodu:CENG 513
Ders Adı:Nesne Yönelimli Analiz Ve Tasarım
Kredi:2 2 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Klasik ve modern metodlar, Yazılım geliştirme metodlarının karşılaştırmalı analizi, Nesneyle bağlantı, Coad-Yourdon ve Rumbaugh dizaynları ve nesneye dayalı analiz, Nesneye Dayalı Dizayn (NDD) kriterlerinin uygulanması, UML (Unified Modelling Lang.) ye giriş, Parça tabanlı geliştirme ve dizayna giriş.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 521
Ders Adı:İleri Veritabanı Kavramları
Kredi:2 2 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Veri tabanı işletme sistemlerinin uygulamaları, temelleri ve olanakları; Bağlantısal veri modeli, İlişki işlemleri, İlişkisel cebir, İlişkisel analiz, İlişkisel veritabanı tasarımı, Fonksiyonel bağımlılıklar, Normal formlar, Dağıtık veritabanları, Dağıtıl veritabanı dizaynı, Dağıtık sorgu işleme, Rastlantısal kontrollu türetim veritabanları, Yazım ve mantık sorgu işleme, Nesneye dayalı veri modeli, Karmaşık değerler, İlave işlemler, Pratik sorgu dilleri.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 522
Ders Adı:İleri Nesne-Yönelimli Programlama
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Nesne-Yönelimli Programlama ve Yapısal Programlama, Sınıflar ve Soyut Veri Tipleri, Kalıtım ve Çoklu Benzeşme, Arayüzler ve Bileşenler, Nesne-Yönelimli Programlama ve UML, Grafik ve Görsel Programlama.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 526
Ders Adı:Yazılım Mimarisi
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Yazılım mimarilerinin gereksinimi, Yazılım geliştirme ve üretimi arasındaki farklar, İşlevsel olmayan gereksinimler ve mimarinin temelleri, Yazılım mimarilerinin modellenmesi, Yazılım mimarilerinin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi, Çelişen mimari alternatiflerinin çözümlenmesi, Mimari gösterim dilleri, Atik yöntemlerin mimarideki rolü, Şablon temelli geliştirme, Arayüz temelli geliştirme, Servis temelli mimari ve yazılım üretim bantları.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 557
Ders Adı:Yazılım Kalite Güvencesi ve Testi
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Süreç modelleri, Yazılım kalitesi, Kalite güvencesi, Kalite metrikleri, SQA yapılanması, SQA planlaması, Kalite standartları, CMM, IEEE, ISO(9001), Yazılım test teknikleri, Kara kutu ve beyaz kutu testi, Test stratejileri, Birleşme testleri ve sistem testleri.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 574
Ders Adı:İleri Mobil Aygıtlar için Uygulama Tasarımı
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Değişik platformlarda (iOS, Android, Windows Phone, vb.) kullanılan günümüz mobil uygulamalarının tasarımlarının geliştirilmesi ve Android ağırlıklı olarak sunulması, Kavramsal genel bakış ve tasarım problemlerinin pratik geliştirme problemleri ile birleştiririlmesi.

Üste Dön

Seçmeli Dersler

Ders Kodu:CENG 503
Ders Adı:İleri Görüntü İşleme
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Sayısal görüntü işleme bileşenleri, Görüntü modeli, Örnekleme ve niceleme, Görüntü Dönüşümleri, Görüntü iyileştirme, Renkli Görüntü İşleme, Kenar algılama, Görüntü bölütleme, Temsil ve tanımlama, Morfolojik Görüntü İşleme.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 507
Ders Adı:Nöral Programlama
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Sinir ağlarının temelleri, Algılama, Çok katmanlı algılama ve geri-çoğalma algoritmaları, Denetsiz öğrenme ve kendi kendini organize etme yolları, Sinir dinamiği (Hofleid Modeli), Merkezcil taban fonksiyon ağları.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 508
Ders Adı:Yapay Zeka
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Doğal olayları keşfetmek, Hedef azaltmak, Çözüm yolları bulmak, Oyunlar, Mantık, Gelişmiş bilgi temsili, Anlamanın doğal dili, Eşleştirme, Uygulamalar.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 509
Ders Adı:Örüntü Tanımlama
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Makina algılaması, Parametre tahmini, Öğrenme, Lineer ayrıştırma fonksiyonları, Öbekleme, Mizansen analizi, Bayes karar verme teorisi, Parametrik olmayan teknikler, Örüntü tanımlama uygulamaları.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 512
Ders Adı:Bilgisayarla Benzetim
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Bilgisayarlı benzetim ve mühendislik problemlerinin çözümünde rolü ile ilgili temel kavramları sağlar. Simülasyon işlemleri, Modeller ve sistemler, Ayrık ve sürekli benzetim modelleme, Simülasyon ile karar alma ve animasyonlar.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 514
Ders Adı:İleri Bilgisayar Grafik Bilimi
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Grafik programlamada kullanılan yazılım ve donanımlar, OpenGL ile programlamaya giriş, Grafiğin temelleri, 2B ve 3B geometrik dönüşümler, İki boyutlu, gösterim çalışma hattı, kesmeler ve pencerelemeler; Üç boyutlu gösterim çalışma hattı, gösterim parametreleri, projeksiyonlar, görünüm dönüşümleri, kesmeler; Görünür yüzey tesbiti, Aydınlatma modeli ve yüzey sunumuna giriş, Işın izlemeye giriş.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 517
Ders Adı:Doğal Dil İşlemenin Bilişsel Yönleri
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Prolog'un gözden geçirilmesi, DCG gramer ve DCG ayrıştırıcı, Ayrıştırıcı algoritmaları, Anlambilim ve mantık, Bilişimsel dilbilim özellikleri, Cümle yapılarının incelenmesi, Sonuç çıkarma, Bilişsel yapı, Anlam belirsizliği çözümü, Çok-bileşenli gramer yapılarında etkileşim.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 528
Ders Adı:Çoklu Ortam Güvenliği
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Multimedya sıkıştırma, Şifreleme, Steganografi, Filigran, Güvenlik saldırıları ve multimedya kalitesi ölçümleri, MATLAB uygulamaları.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 531
Ders Adı:Oyunlaştırma
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng531.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı:Oyun elementlerinin tanımlanması, Oyunlar teorisi ve oyun tabanlı ekonomik modeller, Oyun tabanlı motivasyon iyileştirme, Öz belirleme teorisi, pratikleri, bu teorinin oyun tabanlı yazılım geliştirme kısıtlarına etkisi; Oyunlaştırma kavramının iş süreç modeli ve uygulama çatısı, Final proje geliştirme, Proje iterasyonları ve geri dönütleri.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 534
Ders Adı:Çoklu Ortam ve İnternet
Kredi:2 2 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Çoklu Ortam Sistemleri için Mimariler, Dijital Ses, Görüntü Teknolojisi ve Görüntü Sıkıştırma, Bilgisayar Grafik Bilimi, Çoklu Ortam Bilgi Sistemleri, Çoklu Ortam İletişim Sistemleri, İnternet'in yapısı, İnternet'te veri depolama ve veriye ulaşma yöntemleri.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 545
Ders Adı:Grafik İşlem Birimi Hesaplama
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Grafik İşleme Birimi (GPU) 'lar ve GPU programlama hakkında farkındalık, GPU üzerinde paralel hesaplama için CUDA programlama dili, Yüksek işlem gücü gerektiren problemlerin optimizasyonu, Paralel programlama.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 555
Ders Adı:Bilgi Erişimi
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Metin arama ve bilgi erişim pratiği ve teorileri, Otomatik dizin, İstatistik ve dilsel modelleri, Metin sınıflandırma, Boole ve olasılıkçı yaklaşımlar alma, Sorgu formülasyonu ve çıktı sıralaması, Yönlendirme bilgilerini ve filtreleme, Tema algılama ve izleme, Bilgi erişimi etkinliği, Eksik/yanlış-alarm, İlgililik geribildirimi, Sorgu cümlesinin yeniden formüle edilmesi, Eş anlamlılar ve kavram çıkarma da dahil konuları çalışılacaktır.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 561
Ders Adı:Uzaktan Erişim
Kredi:2 2 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Uzaktan algılama temel prensipleri, Uzaktan algılama uygulama ve tekniklerinin tanımlanması, Uzaktan algılama veri toplama ve işleme, Sayısal görüntü veri özelliği, Uydu algılayıcıları, Görüntü işleme ve analizi, Uzaktan algılama tasarım kavramlarının uygulaması.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 567
Ders Adı:Veri Madenciliği
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Veri madenciliği nedir?, Veri madenciliğinin strateji ve teknikleri, Karar ağaçları, Bağlama kuralları, K-Means algoritması ve istatistiksel modeller, Veri madencilği için kullanılan araçlar, Veri tabanlarında bilgi keşfi, Değerlendirme metodları, Gelişmiş Veri madencilği teknikleri ve akıllı sistemler.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 568
Ders Adı:Bilgi Mühendisliği
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Yapay zekaya ve bilgi tabanlı sistemlere genel bakış, Bilgi elde etme metotları, Bilgi ifade teknikleri, Üretken sistemlerde geri, ileri ve karışık zincir kuralı; Çelişki çözümlemesi, Şüphe giderme, Tümevarım kuralları ve karar ağacı, Örnekler.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 572
Ders Adı:Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:-
Ders Tanımı:Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) tanımı ve bileşemleri, Haritalar ve CBS’deki önemi, İzdüşüm sistemleri, Konumsal Veri Modelleri, konumsal veri yapıları, Konumsal veri tabanı modeli, Konumsal veri tabanı oluşturulması, Veri kaynakları, CBS veritabanı uygulamaları, CBS yazılım ve donanımı, Konumsal veri görüntüleme, Sembolleştirme, Konumsal sorgulama ve analizler, Konumsal programlama.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 582
Ders Adı:İleri Yenilikçi Oyun Tasarımı
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng582.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı:Oyun tasarlamanın esasları, Oyun tasarım süreci, Oyun atomlarının mekanik ve dinamik yapısı, Dijital olmayan oyunların oyun kuramsal analizi, Oyunlar için etkileşim ve balans mekanizmaları, Oyun tasarım projeleri, Proje iterasyonları ve geri dönütler.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 584
Ders Adı:İİleri 3D Oyun Programlama
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng584.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı:3B oyun programlamanın temelleri, Popüler oyun motorları yardımıyla 3B oyun prototipi tasarlanması, Programlaması ve testleri, Video oyunlarının kontrol ve balans pratikleri, İleri oyun programlama teknikleri, Grafik arabirim tasarımı, Çoklu ortam elemanlarının oyunlara eklenmesi, Dijital oyun prototiplemesi, Proje iterasyonları ve geri dönütler.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 595
Ders Adı:Bilgisayar Mühendisliğinde Seçme Konular I
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng595.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı:Ders notları içeriği, seminer, bilgisayar mühendisliğindeki, simülasyon, haberleşme, bilgisayar yazılım ve donanımı konularındaki son gelişmeler.

Üste Dön

Ders Kodu:CENG 596
Ders Adı:Bilgisayar Mühendisliğinde Seçme Konular II
Kredi:3 0 3
AKTS:7.5
Ön Koşullar:-
Ders Web Sayfası:http://ceng595.cankaya.edu.tr/
Ders Tanımı:Ders notları içeriği, seminer, bilgisayar mühendisliğindeki, simülasyon, haberleşme, bilgisayar yazılım ve donanımı konularındaki son gelişmeler.

Üste Dön